Tin tức

Vinataba: Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016

07/07/2016

Ngày 07⁄7⁄2016, Đảng ủy Tổng công ty (TCT) Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảm bảo cân đối vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành

Báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam Trần Thị Hoàng Mai cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các đơn vị đẩy mạnh triển khai phương án sắp xếp, cổ phần hóa TCT giai đoạn sau năm 2015 theo Công văn 601/TTg-ĐMDN ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xử lý kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các đơn vị để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy TCT, Tổ hợp Tổng công ty đã thực hiện tốt việc sản xuất, kinh doanh, chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất và lưu thông, ổn định giá cả thị trường để giữ uy tín, hình ảnh thương hiệu của sản phẩm và Tổng công ty.

 Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam Trần Thị Hoàng Mai báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm

Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của bộ, ngành và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Triển khai tích cực công tác tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh; Hoàn thiện hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp theo hướng tiên tiến; Củng cố và phát triển thị phần tiêu thụ các sản phẩm chính; Chú trọng công tác quản lý tài chính và hiệu quả sử dụng vốn, v.v …

Ước thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2016: hầu hết các chỉ tiêu SXKD đều đạt tiến độ kế hoạch và tăng trưởng so CKNT. Sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu đạt 1.695 triệu bao, bằng 49% KH và tăng 8% so CKNT; Sản lượng tiêu thụ bánh kẹo đạt 16.588 tấn, đạt 45% KH và tăng 6,9% so CKNT. Tổng doanh thu đạt 12.333 tỷ đồng, bằng 47,9% KH và tăng gần 10% so CKNT, doanh thu sản phẩm thuốc điếu và sản phẩm bánh kẹo đều đạt sự tăng trưởng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 763 tỷ đồng, bằng 70% KH và tăng 30% so CKNT. Nộp ngân sách đạt 4.587 tỷ đồng, bằng 50,4% KH, tăng trên 18% so CKNT chủ yếu do thuế suất thuế TTĐB được điều chỉnh tăng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 90 triệu USD, bằng 52% KH, tăng 9% so CKNT, các mặt hàng xuất khẩu chính (thuốc lá điếu, bánh kẹo) đều duy trì được sự tăng trưởng.

Về công tác xây dựng đảng, 06 tháng đầu năm 2016, trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể, giải pháp phù hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chương trình trọng điểm của Tổng công ty. Tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác theo Quy chế làm việc của Đảng uỷ Tổng công ty; đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng để kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, bảo toàn vốn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch đề ra và có tăng trưởng so với CKNT. Đảm bảo công ăn việc làm cho gần 12.000 CBCNV với thu nhập bình quân ước đạt khoảng 10,5 triệu đồng/người/tháng tăng 24% so CKNT; Chủ động và tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cân đối vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành; Thực hiện tốt công tác dự báo cung cầu sản phẩm nhằm điều tiết sản xuất hợp lý, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa, sản phẩm cho đơn vị sản xuất, người tiêu dùng; Thực hiện tốt vai trò chủ đạo của ngành thuốc lá Việt Nam: Tích cực tham gia góp ý kiến đối với các văn bản luật liên quan đến ngành; Tham gia các đoàn đàm phán các hiệp định trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Chống buôn lậu thuốc lá để bảo vệ ngành thuốc lá trong nước, tránh thất thu ngân sách nhà nước; Chỉ đạo tổ chức, thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết và các quy định của Đảng. Công tác tư tưởng, công tác tổ chức được đề cao và đổi mới nên tư tưởng cán bộ, đảng viên và công nhân viên ổn định, đồng thuận quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên được duy trì, đảm bảo chất lượng đảng viên mới theo đúng quy định, không chạy theo số lượng; Chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ theo kế hoạch góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của 06 tháng đầu năm 2016 như: sự phát triển của các đơn vị trong Tổ hợp chưa đồng đều, chưa bền vững; Báo cáo công tác Đảng hàng tháng của 1 số đơn vị còn chưa thực hiện đầy đủ, chất lượng báo cáo còn hạn chế,v.v…

Hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm

Tình hình kinh tế-xã hội 06 tháng đầu năm 2016, tuy có chuyển biến tích cực, nhưng điều kiện kinh tế thế giới và trong nước những tháng tiếp theo dự báo vẫn còn nhiều biến động, khó lường. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2016 của Việt Nam đạt 6,2% (so với mức công bố trước đó là 6,5%) do sự suy giảm chung của nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng sự xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tuy nhiên, Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển hoạt động với tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, phải tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, tập trung cải cách thể chế, xây dựng chính sách; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 khi được thực thi sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Đối với ngành thuốc lá, theo chu kỳ hàng năm, sức mua của thị trường 6 tháng cuối năm sẽ tăng so với 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh của ngành bán lẻ, tiêu dùng dự kiến tiếp tục gia tăng do sự tham gia sâu rộng của các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN. Thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc lá chính ngạch tiếp tục gặp khó khăn lớn từ hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 06 tháng cuối năm 2016, Đảng uỷ Tổng công ty tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ tạo sự đồng thuận cao, đảm bảo tái cấu trúc có hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh dự phòng phù hợp với tình hình mới hiện nay đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 và các năm tiếp theo; Tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm, tạo cơ sở phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ở mức cao nhất.

Về công tác xây dựng Đảng quý III và 6 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty phấn đấu: Chỉ đạo cấp ủy cơ sở học tập, quán triệt vận dụng có hiệu quả vào thực tế đơn vị: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội của đảng bộ, Chi bộ cơ sở; Các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Cải tiến việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2016 gắn với nội dung thi đua hoàn thành nhiệm vụ SXKD, thúc đẩy đơn vị và TCT phát triển bền vững; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của đơn vị và TCT; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, v.v …

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã đánh giá rất cao các kết quả Đảng bộ Vinataba đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016. Theo ông Trần Hữu Bình, Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo đảng viên, người lao động trong Đảng bộ linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra: hoàn thành đề án tái cơ cấu đối với các ngành nghề kinh doanh cốt lõi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện qua việc các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh đều tăng so với cùng kỳ năm trước: tổng doanh thu tăng gần 10%, lợi nhuận trước thuế tăng 30%, nộp ngân sách tăng gần 18%. Bảo đảm việc làm ổn định cho 11.800 người lao động trong doanh nghiệp với mức thu nhập bình quân ở mức cao là 10.54 triệu đồng/người/tháng.


Nhất trí với những chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2016, ông Trần Hữu Bình nhấn mạnh thêm, để những mục tiêu trở thành hiệu thực, Đảng bộ Vinataba cần tập trung vào một số nội dung như: Lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc quyết liệt tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016; nghiên cứu, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để từng bước hoàn thiện các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/2007/TTg ngày 13/6/2007 về chiến lược tổng thể ngành Thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020; Tuyên truyền sâu rộng, tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng: tăng cường công tác giáo dục tư tưởng; quan tâm hơn nữa công tác nhân sự.”Về các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Tổng Công ty: Đảng ủy Khối sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam” Ông Trần Hữu Bình cho biết thêm.

Tại Hội nghị sơ kết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam Vũ Văn Cường, thay mặt Đảng ủy Tổng công ty đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Bình và sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Tổng công ty thành một tổ chức kinh tế có quy mô lớn, vững mạnh và có uy tín trên thương trường, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội đất nước. Và trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW.

 Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam Vũ Văn Cường

Tại Hội nghị sơ kết, Đảng ủy Khối DNTW cũng đã trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam Vũ Văn Cường. Đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng”; Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW và Thực hiện Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách và tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.”