Tin Đảng, Đoàn

Nâng cao chất lượng Chương trình sinh hoạt ngoại khóa, tạo sự gắn kết giữa hai đảng bộ:Cơ quan Tổng công ty và Cơ quan đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

14/10/2019

Từ ngày 11 đến 13 tháng 10 năm 2019, nhằm tăng cường sự trao đổi, phối hợp chia sẻ thông tin, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, quần chúng, Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty và Cơ quan đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phối hợp tổ chức Chương trình sinh hoạt ngoại khóa năm 2019 cho toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đ/c Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban chấp hành hai Đảng bộ cũng đã tổ chức buổi Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 303-NQTL/ĐUCQ TCT - ĐUCQĐD TCT ngày 3/04/2019 với chuyên đề "Nâng cao chât lượng công tác của Đảng viên với vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan và Cơ quan Đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam"

Qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết Liên tịch, Ban chấp hành hai Đảng bộ Cơ quan đã bám sát nội dung Nghị quyết Liên tịch để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ các tổ chức đoàn thể và các ban của Tổng công ty, đã quán triệt, cụ thể hóa thực hiện những nội dung Nghị quyết Liên tịch đề ra. Dù mới được ban hành và triển khai thực hiện từ tháng 4/2019, tuy thời gian chưa nhiều, nhưng hai Đảng bộ Cơ quan, các chi bộ trực thuộc, các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các tổ chức công đoàn, chi đoàn đã tiếp tục phối hợp, tăng cường trao đổi công tác và thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng của 02 Đảng bộ.