10 Năm Đảng Bộ TCT Thuốc Lá Việt Nam

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM: DẤU ẤN 10 NĂM VÀ TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN

14/07/2017

Phần 1: DẤU ẤN 10 NĂM

I. Các mốc phát triển

2007

        Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam được lập theo Quyết định 239-QĐ/ĐUK ngày 28/8/2008 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trên cơ sở 08 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Công nghiệp Doanh nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội (gồm 6 đảng bộ và 2 chi bộ cơ sở  trực thuộc) với 594 đảng viên

-     Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

-      Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long;

-      Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá;

-      Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

-      Đảng bộ công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

-      Đảng bộ Văn phòng đại diện TCT Thuốc lá Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh;

-      Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá’

-      Chi bộ chi nhánh công ty TNHH một thành viên Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá

Khi mới thành lập được sự phân công của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  Trung ương đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam gồm 15 đồng chí:

 1. Đ/c Nguyễn Thái sinh
 2. Đ/c Nguyễn Nam Hải
 3. Đ/c Phạm Thị Mùi
 4. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
 5. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai
 6. Đ/c Trần Đăng Kiên
 7. Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Hà
 8. Đ/c Bùi Minh Đức
 9. Đ/c Đạng Xuân Phương
 10. Đ/c Nguyễn Văn Thịnh
 11. Đ/c Lê Việt Hùng
 12. Đ/c Trần Văn Lý
 13.  Đ/c Trần Hồng Thanh
 14. Đ/c Nguyễn Đức Thanh
 15. Đ/c Đặng Ngọc Phi

Đ/c Nguyễn Thái Sinh được phân công giữ chức Bí thư  Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Đ/c Nguyễn Nam Hải và đ/c Phạm Thị Mùi được phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tháng 8/2010, trước kỳ Đại Hội I, Ban chấp hành được bổ sung gồm các đồng chí:

-      Nguyễn Thái Sinh, UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TCT, Chủ tịch HĐQT

-      Trần Sơn Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT, Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc

-      Trần Đăng Kiên, Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT, Ủy viên HĐQT

-      Nguyễn Triết, Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban TG Đảng ủy TCT, Ủy viên HĐQT

-      Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Thường vụ – Trưởng Dân vận Đảng ủy TCT, UVTV Công đoàn CTVN Chủ tịch Công đoàn TCT

-      Lê Văn Bằng, Ủy viên BCH, Bí thư Đảng ủy CTTP Miền Bắc, Phó Tổng giám đốc

-      Bùi Minh Đức, Ủy viên BCH, Bí thư Đảng ủy CTTP Miền Bắc, Phó Tổng giám đốc

-      Đặng Xuân Phương, UVBCH-Phó trưởng Ban Tuyên Giáo TCT, Bí thư Đảng ủy CTTL Thăng Long

-      Đặng Ngọc Phi, UVBCH – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy TCT, Phó CTCĐ , Chuyên trách Đảng

-      Nguyễn Đức Thanh, UVBCH- Phó Chủ nhiệm UBKT TCT, Phó Bí thư ĐUCQTCT, Trưởng phòng Kỹ thuật TCT

-      Nguyễn Thị Hoàng Hà, UVBCH-Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT, Phó phòng KTKH TCT

-      Lê Việt Hùng, Ủy viên BCH, Phó Ban Dân Vận. Bí thư Đảng ủy Viện KTKTTL, Viện trưởng Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá

-      Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên BCH Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CTCP Ngân Sơn

-      Trần Hồng Thanh, UVBCH Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc CTCPBK Hải Hà

-      Trần Văn Lý, UVBCH Đảng ủy TCT, Bí thư chi bộ XNK Thuốc lá, Trưởng phòng TCHC công ty XNK Thuốc lá

-      Nghiêm Ngọc Tuấn, UVBCH Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thương Mại Thuốc lá

2010

        Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ I - nhiệm kỳ 2010-2015,  tổ chức vào ngày 07-08 tháng 7 năm 2010. Đại hội đã bầu 27 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành đã bầu 09 Ủy viên Ban thường vụ; Thường trực Đảng ủy có 03 đ/c (01 bí thư và 02 phó bí thư). Khi đó, Đảng bộ Tổng công ty có 16 tổ chức đảng cấp cơ sở và 91 chi bộ với tổng số 1.207 đảng viên

Ban chấp hành Đảng bộ TCT, Nhiệm kỳ 2010-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng – Chuyên môn – Đoàn thể

Thời điểm

tham gia

Thời điểm

Kết thúc

1

Nguyễn Thái Sinh

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV TCT.

8/2010

1/2012

2

Vũ Văn Cường

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV TCT.

3/2013

3

Trần Sơn Châu

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư – TGĐ TCT

Đ/c Trần Sơn Châu có QĐ giữ chức Bí thư ĐUTCT từ 30/1/2012 và kết thúc vào tháng 3/2013

8/2010

4

Trần Đăng Kiên

Phó Bí thư  TT – Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên HĐTVTCT

8/2010

1/6/2014

5

Nguyễn Triết

UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên HĐTV

8/2010

1/11/2014

6

Đặng Xuân Phương

UVTV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Phó TGĐ TCT

8/2010

7

Nguyễn Thị Tuyết Mai

UV BCH, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn TCT

8/2010

10/2012

8

Trần Văn Dũng

UVTV, Ủy viên HĐTV TCT

8/2010

9

Nguyễn Duy Khánh

UV TV, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTTL Sài Gòn

8/2010

10

Lê Văn Khuê

UV TV, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTCP Hòa Việt

8/2010

11

Trần Thị Hoàng Mai

UV TV, Phó Ban Tổ chức, Trưởng phòng TCNS TCT

8/2010

12

Bùi Minh Đức

UV BCH – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Phó TGĐ TCT

8/2010

13

Bùi Nhật Tiến

UV BCH – Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT,  Phó TGĐ TCT

8/2010

14

Phan Văn Tạo

UV BCH- Kế toán Trưởng TCT

8/2010

15

Nguyễn Đức Thanh

UV BCH – Phó Chủ nhiệm UBKT, Trưởng phòng KT TCT

8/2010

16

Nhâm Minh Thuận

UV BCH – Phó TGĐTCT.

8/2010

17

Nguyễn Chí Nhân

UV BCH, Phó Ban Dân vận, Trưởng phòng Đối ngoại

8/2010

18

Đặng Ngọc Phi

UV BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch CĐ TCT

8/2010

19

Nguyễn Văn Thịnh

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTCP Ngân Sơn

8/2010

1/9/2014

20

Nguyễn Đình Trường

UVBCH, Bí thư Đảng ủy –Viện trưởng Viện KTKT Thuốc lá

8/2010

21

Nghiêm Ngọc Tuấn

UV BCH, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vinataba

8/2010

22

Trần Hồng Thanh

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTCP BK Hải Hà

8/2010

23

Bùi Tấn Hòa

UV BCH,  Bí thư Chi bộ – Giám đốc CTCP Cát Lợi

8/2010

24

Lương Đức Ngọc

UV BCH,  Bí thư Chi bộ  – P.Giám đốc CT XNK Th.lá

8/2010

25

Lê Văn Hoàng

UV BCH, Bí thư Chi bộ – Giám đốc CTTL Đồng Tháp

8/2010

26

Trần Khải Hoàng

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTTL Cửu long

8/2010

27

Đoàn Kim Quy

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTTL Long An

8/2010

28

Nguyễn Sơn Thủy

UV BCH, Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTTL Thăng Long

4/2011

29

Đỗ Đoan

UV BCH, Bí thư  Đảng ủy – TGĐ Công ty LD VPM

11/2011

30

Trịnh Trung Hiếu

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – TGĐ CTTP Hữu Nghị

11/2011

31

Võ Văn Ngân

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTTL An Giang

11/2011

32

Trịnh Văn Ngạn

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CT T.Mại Thuốc lá

8/2012

33

Đinh Văn Là

UV BCH, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CT Thuốc lá Bắc Sơn

8/2012

34

Lê Văn Bằng

UV BCH, Bí thư Đảng ủy Công ty TP Miền Bắc

8/2010

11/2012

Danh sánh Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy TCT, Nhiệm kỳ 2010-2015 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng – Chuyên môn – Đoàn thể

Thời điểm

tham gia

Thời điểm

Kết thúc

1

Nguyễn Thái Sinh

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV

8/2010

12/2012

2

Vũ Văn Cường

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV

3/2013

3

Trần Sơn Châu

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư – TGĐ TCT

8/2010

4

Trần Đăng Kiên

Phó Bí thư  TT – Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên HĐTVTCT

8/2010

1/6/2014

5

Nguyễn Triết

UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên HĐTV

8/2010

1/11/2014

6

Đặng Xuân Phương

UVTV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Phó TGĐ TCT

8/2010

7

Nguyễn Thị Tuyết Mai

UV BCH, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn TCT

8/2010

10/2012

8

Trần Văn Dũng

UVTV, Ủy viên HĐTV TCT

8/2010

9

Nguyễn Duy Khánh

UV TV, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTTL Sài Gòn

8/2010

10

Lê Văn Khuê

UV TV, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CTCP Hòa Việt

8/2010

11

Trần Thị Hoàng Mai

UV TV, Phó Ban Tổ chức, Trưởng phòng TCNS TCT

1/3/2014

2017

        Thực hiện Đề án số 36-ĐA/ĐUTCT ngày 17/3/2010 “về xây dựng mô hình Đảng bộ toàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”(đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ướng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương); trong các năm từ 2010 đến năm 2015, Đảng bộ TCT đã được tiếp nhận 14 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ các địa phương về sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ TCT và 1100 đảng viên. Đảng bộ đã hoàn thành việc xây dựng mô hình Đảng bộ toàn TCT, thống nhất bộ máy của chính quyền, đảng và đoàn thể.

- Số liệu tổ chức đảng của Đảng bộ TCT hiện nay:

        Toàn Đảng bộ có 24 TCCSĐ trực thuộc, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở trực thuộc với 1772 đảng viên; chia làm 5 nhóm như sau:

+ Nhóm đảng bộ cơ sở công ty mẹ và các đơn vị hạch toán phụ thuộc TCT: 05 tổ chức đảng với 203 đảng viên (Đảng bộ cơ quan TCT, Đảng bộ cơ quan đại diện TCT Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá, Đảng bộ Công ty Thương mại Miền nam, Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá);

+ Nhóm các đơn vị Công ty TNHH MTV: 10 tổ chức cơ sở đảng và 982 đảng viên (gồm Đảng bộ các Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Thăng Long, Long An, Cửu Long, Bến Tre, An Giang, Thanh Hóa, Bắc Sơn, Đồng Tháp và Viện Thuốc lá).

+ Nhóm các đơn vị cổ phần: 05 TCCSĐ và 408 đảng viên gồm TCCSĐ Hải Hà, Hòa Việt, Ngân Sơn, Cát Lợi, Hữu Nghị  (trong đó Đảng bộ Hải Hà và Hữu Nghị TCT đã rút hết vốn sẽ chuyển giao về sinh hoạt với cấp ủy địa phương).

+ Nhóm các đơn vị liên doanh có vốn nước ngoài: 02 TCCSĐ và 69 đảng viên (Hải Hà – Kotobuki và vinataba Philip Moriss).

+ Nhóm các đơn vị có mô hình khác: 02 TCCSĐ và 110 đảng viên (Hải Phòng và Thực phẩm Miền bắc).

        Tất cả 24 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ).

        Ngày 21- 22⁄08⁄2015, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam –Vinataba đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển bền vững”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II gồm 36 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vinataba lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba tiếp tục được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020;  đ/c Trần Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc và đ/c Trần thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên tiếp tục được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Vinataba nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Vũ Văn Cường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty

2

Trần Sơn Châu

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty

3

Trần Thị Hoàng Mai

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty 

4

Hồ Lê Nghĩa

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty

5

Đặng Xuân Phương

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

6

Hà Quang Hòa

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

7

Đặng Ngọc Phi

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty

8

Lê Quang Vịnh

Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty

9

Nguyễn Quang Huy

Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

10

Trần Hải Yến

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

11

Nhâm Minh Thuận

Bí thư Đảng ủy Cơ quan đại diện Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

12

Bùi Nhật Tiến

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

13

Nguyễn Duy Khánh

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

14

Vũ Văn Thưởng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên  Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 

15

Lê Văn Khuê

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty cổ phần Hòa Việt

16

Trịnh Trung Hiếu

Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

17

Nguyễn Đình Trường

Bí thư Đảng ủy- Viện trưởng Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá

18

Nguyễn Tuấn Anh

Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty TNHH  Hải Hà - Kotobuki

19

Đỗ Đoan

Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH  Vinataba - Philip Morris

20

Bùi Tấn Hòa

Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty cổ phần  Cát Lợi

21

Nguyễn Quốc Hùng

Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Thương mại Thuốc lá

22

Nguyễn Đình Hưng

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty TNHH 2TV  Thuốc lá Hải Phòng

23

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Sơn

24

Lê Xuân Khải

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty TNHH MTV  Thuốc lá Thanh Hóa

25

Trịnh Hoàng Long

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Thương mại Miền nam

26

Mai Thị Kim Thoa

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre

27

Lương Đức Ngọc

Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá

28

Trần Hồng Thanh

Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

29

Trần Vinh Quang

Bí thư Đảng ủy, Kế toán trưởng Công ty Thực phẩm Miền Bắc 

30

Huỳnh Văn Kha

Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp

31

Lê Nguyên Khang

Phó bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang

32

Đỗ Văn Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An

33

Nguyễn Trung Dũng

Phó bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn

34

Lê Phương Đằng

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long

35

Nguyễn Đức Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng công ty

36

Nghiêm Xuân Toàn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty, Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự  Tổng công ty

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Vũ Văn Cường

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty

2

Trần Sơn Châu

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty

3

Trần Thị Hoàng Mai

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty 

4

Hồ Lê Nghĩa

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty

5

Đặng Xuân Phương

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

6

Nhâm Minh Thuận

Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại diện TCt tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

7

Bùi Nhật Tiến

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

8

Nguyễn Duy Khánh

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

9

Vũ Văn Thưởng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên  Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 

10

Lê Văn Khuê

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty cổ phần Hòa Việt

11

Đặng Ngọc Phi

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Thị Hoàng Mai

Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT

2

Nguyễn Đức Thanh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng công ty

3

Vũ Đức Tiến

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (chuyên trách) Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2010-2015

4

Lương Văn Liên

Thành viên Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty

5

Nguyễn Thị  Kim Hoa

Phó Bí thư - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

6

Trần Văn Vân

Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty, Phó Bí thư Đảng  ủy Cơ quan Đại diện Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh

7

Nguyễn Hữu Kiên

Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty, Phó Ban kiểm soát nội bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng long

8

Nguyễn Đình Tân

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

9

Trần Hải Yến

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty,

II. Thành tựu nổi bật

        Với chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty (Đảng ủy TCT) đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên mà đặc biệt là của Đảng ủy Khối DNTW và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chủ động, kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo  nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và chăm lo việc làm đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động, theo đó Đảng ủy TCT đã ban hành các Kết luận, Chương trình, Kế hoạch hành động, các nghị quyết chuyên đề quan trọng như Nghị quyết công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nghị quyết về xây dựng văn hóa doanh nghiệp…  lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện những vấn đề cốt lõi và mấu chốt trọng tâm để phát triển doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

        Đảng ủy TCT cũng như các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và duy trì sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển và sử dụng vốn có hiệu quả.

        Trong nhiệm kỳ 2010-2015, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty đều tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt mức Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra. Năm 2015, tổng doanh thu đạt trên 32.000 tỷ đồng, vượt gần 12% kế hoạch, tăng 7,5% so với 2014. Nộp ngân sách  đạt 8.556 tỷ đồng, vượt 12,6%  so với kế hoạch, tăng 13% so với năm trước; Đảm bảo công ăn việc làm cho gần 12.000 CBCNV với thu nhập năm 2015 đạt 9 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm, vượt 3,6 so với Nghị quyết đề ra.Thị phần thuốc lá điếu của Tổng công ty có bước tăng trưởng, đạt trên 56% toàn ngành. Năm 2016 Tổng công ty dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

        Công tác xuất khẩu đạt thành tích xuất sắc. Năm 2015, kim ngạch đạt 177 triệu USD, vượt 3,4% so với Nghị quyết đề ra. Các mặt hàng xuất khẩu đa dạng bao gồm các mặt hàng thuốc lá (nguyên phụ liệu, thuốc lá bao) và bánh kẹo.

        Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư, không ngừng đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, tạo nền tảng cho thực hiện chiến lược tăng tốc và phát triển bền vững. Đầu tư công nghệ hiện đại có chọn lọc ở những khu vực cần thiết, thay thế lao động thủ công bằng dây chuyền công nghệ ở mức độ trung bình đến tiên tiến phù hợp quy mô sản xuất tại mỗi đơn vị, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất thuốc lá của TCT ở trình độ cao hơn.

        Vinataba tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp chủ đạo của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và toàn ngành về cả quy mô, thị phần, luôn đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách Nhà nước. Lĩnh vực thực phẩm chế biến của TCT (SXKD thực phẩm - bánh kẹo) đã phát triển tốt, kinh doanh hiệu quả.

Sắp xếp đổi mới tái cấu trúc

       Trong thời gian qua, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 và Công văn số 663/TTg-ĐMDN ngày 13/5/2015), đến nay đã hoàn thành phần lớn các nội dung và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng công ty đã thực hiện xong tái cơ cấu chuyển các công ty thuốc lá điếu về 02 đầu mối là Công ty Thuốc lá Sài Gòn và Thăng Long hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con trong đó các công ty Cửu Long, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An trở thành công ty con của công ty Thuốc lá Sài gòn. Các công ty thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn, Đà Nẵng là công ty con của công ty Thuốc lá Thăng Long. Các công ty thuốc lá điếu sau khi thực hiện tái cơ cấu đã hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ được nhau và giảm cạnh tranh nội bộ; các chỉ tiêu SXKD đều hoàn thành kế hoạch và có tăng trưởng so với năm trước.

Gắn phát triển sản xuất kinh doanh với thực hiện công tác an sinh xã hội; xây dựng phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh

        Với thế mạnh là doanh nghiệp có vùng trồng cây thuốc lá nguyên liệu lớn nhất trong ngành, trong đó có vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thông qua mô hình đầu tư gắn kết với trách nhiệm xã hội, phương thức đầu tư nguyên liệu của TCT đã góp phần xây dựng và phát triển vùng trồng nguyên liệu trong nước theo hướng tập trung, chuyên canh, đưa cây thuốc lá trở thành cây đem lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, trở thành cây xóa đói giảm nghèo trong chương trình quốc gia, dạy nghề cho người nông dân; phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng.

        Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng công ty đã hỗ trợ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tổng số tiền hơn gần 40 tỷ đồng với các chương trình cụ thể như: Hỗ trợ kinh phí cho hơn 2.021 hộ dân của 02 huyện xây nhà ở; xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng; làm hơn 30km đường giao thông nông thôn tại huyện Hà Quảng, xây dựng trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tại các địa phương, đào tạo nghề cho nông dân và đặc biệt là cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

        Có được nhưng thành quả trên đó là do sự đoàn kết nhất trí đồng lòng vượt khó của toàn thể cán bộ, đảng viên người lao động Vinataba. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Vinataba đã rất chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng đơn vị. Các Nghị quyết của Đảng đều được triển khai kịp thời, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

        Đảng bộ đã hoàn thành việc kiện toàn mô hình tổ chức Đảng theo mô hình Đảng bộ trong toàn Tổng công ty với 24/24 tổ chức Đảng trực thuộc. Đảng ủy TCT ký quy chế phối hợp công tác với tất cả cấp ủy địa  phương nơi đơn vị trên địa bàn, tạo điều kiện mối quan hệ chặt chẽ và sự phối kết hợp tốt trong công tác quản lý Đảng viên; Ban hành Quy chế làm việc giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức chính trị xã hội của TCT; Quy chế phân cấp Quản lý cán bộ trong toàn Đảng bộ.

        Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”.

        Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến nay nguyên liệu sản xuất trong nước đã được các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu trong Tổng công ty sử dụng với tỷ lệ nội địa hóa trên 60%.

        Tại các đơn vị, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành ý thức, hành động của mỗi cán bộ, Đảng viên. Việc tuyên truyền giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú như đưa nội dung về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt tại chi bộ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi kể chuyện, sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tổ chức Đảng, đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đã cụ thể hóa qua nhiều hoạt động cụ thể tích cực bằng các phong trào như: Thi đua lao động giỏi; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; Đăng ký thực hiện công trình thanh niên; Nhật ký làm theo lời Bác; Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí… tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Nhiều cá nhân tổ chức Đảng đã được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối về thành tích thực hiện Chỉ thị 03.

        Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được Đảng ủy Tổng công ty đặc biệt quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo tăng cường bằng các nghị quyết chuyên đề, thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống kiểm soát viên nội bộ, kiểm soát viên Tổng công ty tại các đơn vị, ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp, qua đó kịp thời hỗ trợ tới đơn vị cơ sở phát hiện ra những thiếu sót trong quản lý. Nội dung KTGS của cấp ủy chú trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng toàn khóa và hàng năm.

        Với các thành tích trên các mặt hoạt động, Đảng bộ Tổng công ty, Tổng công ty đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh năm 2010, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2015, Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Cờ thi đua và Bằng khen Bộ Công thương trong nhiều năm.