Tin tức

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vinataba: Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hiệu quả

02/08/2017

Ngày 1⁄8 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) hiện có 22 cơ sở Đoàn trực thuộc, 12 Đoàn cơ sở, 10 Chi đoàn cơ sở với tổng số 49 chi đoàn trực thuộc và 1.935 đoàn viên, trong đó có 273 đảng viên đang tham gia sinh hoạt (chiếm 14,11%).

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vinataba nhiệm kỳ 2012 – 2017 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn luôn được Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Vinataba xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, được triển khai đồng bộ tại các cấp bộ Đoàn, với sự đổi mới về nội dung cũng như phương thức triển khai, lôi cuốn được đoàn viên thanh niên tham gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm, toàn đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức 11 lớp, hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn, thu hút gần 1000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.


Các cấp bộ đoàn duy trì tốt mô hình “tổ máy thanh niên”. Với tiêu chí “Giỏi một nghề, biết nhiều nghề”, đoàn viên thanh niên khối trực tiếp sản xuất đã vượt mọi khó khăn để tự nâng cao trình độ cho bản thân, không nề hà, ngại khó tích cực bám máy, tăng giờ máy chạy, từng bước nâng cao tay nghề, làm chủ máy móc thiết bị góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Đoàn viên thanh niên khối gián tiếp sản xuất đã chủ động tích cực tham gia chương trình lao động ngoài giờ hỗ trợ sản xuất đảm bảo hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã có 36 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 67 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty do Đoàn viên thanh niên làm chủ nhiệm đề tài hoặc là người thực hiện chính; 133 công trình và phần việc thanh niên các cấp, tổng giá trị làm lợi ước tính trên 20 tỷ đồng. 

Ban Chấp hành Đoàn Thành niên Tổng Công ty thuốc lá nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội


Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đoàn thanh niên Vinataba là hoạt động an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; kết hợp cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…Tổng giá trị các chương trình an sinh xã hội trong nhiệm kỳ trên 4 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Vinataba đã xây dựng 6 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, thăm và tặng 40 suất quà cho đối tượng chính sách là thương bệnh binh, gia đình có công tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị, tổng giá trị 340 triệu đồng; tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng đặc biệt khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại các Trung tâm y tế… tổng giá trị các chương trình 420 triệu đồng.

Đồng chí Vũ Đức Tú – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, đồng chí Vũ Đức Tú – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong triển khai thực hiện chương trình công tác đã đề ra và đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt. Trong hoạt động luôn bám sát nghị quyết và định hướng chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.


Đồng chí Vũ Đức Tú đánh giá các hoạt động của Đoàn thanh niên đã đạt kết quả khá tốt, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và có đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thông qua các hoạt động chương trình tình nguyện và hoạt động thanh niên vì người nghèo, vì môi trường, vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vì biên cương Tổ quốc,…đã tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, thể hiện hoài bão và đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty. Với những thành tích đạt được, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà Đoàn thanh niên Tổng công ty đã phấn đấu đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời tán thành, thống nhất với mục tiêu, khẩu hiệu hành động, 8 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện mà Đoàn thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra. đồng chí Vũ Văn Cường nhấn mạnh, dự báo tình hình kinh tế xã hội 5 năm tới sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức; việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cần phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng ủy Tổng công ty và tình hình thực tế của các đơn vị; mặt khác đòi hỏi đoàn viên, thanh niên phải không ngừng phấn đấu nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, kề vai sát cánh, kiên trì vượt qua khó khăn, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Để biến Nghị quyết của Đoàn Thanh niên thành hành động cách mạng cụ thể, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề sau:


Một là, Luôn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh niên, góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ xung kích, sáng tạo, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Muốn vậy, phải đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước.


Hai là, Gắn các hoạt động của Đoàn với các nhiệm vụ chung của Tổng công ty. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.


Ba là, Thường xuyên quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, định hướng cho thanh niên học tập về các mặt,chủ động tiến công và làm chủ khoa học – công nghệ, nghiệp vụ quản lý, rèn luyện tay nghề để làm giàu cho đất nước, cho gia đình và bản thân. Đoàn phải là cầu nối thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng ủy Tổng công ty.


Bốn là, Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Tổ chức Đoàn cần quan tâm đầy đủ và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng.


Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty phải nhanh chóng cụ thể hoá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng ủy đã ban hành thành những công việc thật cụ thể theo từng tháng, quý, năm, có xác định trọng tâm, trọng điểm, phân công trách nhiệm và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, trên cơ sở công việc được xác định, có chỉ đạo, định hướng cho các tổ chức Đoàn thuộc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Tránh tình trạng đề ra công việc, phân công nhiệm vụ một cách chung chung, đại khái.


Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, xem đó là nền tảng để củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn. Trong quá trình hoạt động, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn phải hướng trọng tâm về cơ sở, gắn bó sâu sát với thực tế cơ sở, xây dựng cơ sở Đoàn trong sạch, vững mạnh, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò xung kích, khả năng sáng tạo của thanh niên. Mỗi cơ sở Đoàn cũng phải không ngừng đổi mới, chủ động trong hoạt động, sâu sát với đoàn viên, thanh niên, là môi trường, chỗ dựa tin cậy để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc, biết hy sinh vì lợi ích cộng đồng.


Đảng ủy Tổng công ty sẽ tạo mọi điều kiện để Đoàn hoạt động một cách có hiệu quả và tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên học tập, lao động, đóng góp sức trẻ, phát huy vai trò xung kích,  sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động theo chương trình dóng góp vào công cuộc xây dựng Tổng côgn ty. Với quan điểm: lãnh đạo công tác thanh niên truớc hết là trách nhiệm của cấp uỷ và xây dựng Đoàn vững mạnh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể. Tôi yêu cầu các Đảng ủy cơ sở phải quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Đoàn Thanh niên cấp mình hoạt động tốt, có hiệu quả và xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện.


Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã 5 năm liên tục vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối Cơ quan, Doanh nghiệp năm 2016; Bằng khen Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương “có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012 – 2014"; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, 2014, 2015.

    Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 33 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên

Với khẩu hiệu hành động  “Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên Vinataba phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có trên 100 công trình thanh niên; ít nhất 80 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong lao động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ được ứng dụng vào thực tiễn; hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 200 lượt đoàn viên thanh niên công nhân; ủng hộ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, số tiền trên 3 tỷ đồng; giới thiệu  trên 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 160 đồng chí được kết nạp Đảng.


Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất bầu 27 đồng chí ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nghiêm Xuân Toàn tái cử giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên Vinataba.


Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 33 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên; tập thể Đoàn thanh niên Vinataba được nhận Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.