Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 01 Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (phía Bắc)

08/12/2015

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thông báo tuyển dụng 01 Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (phía Bắc)

THÔNG TIN YÊU CẦU TUYỀN DỤNG

1.   Tên vị trí/chức danh tuyển dụng: Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

2.   Số lượng người: 01

3.   Địa điểm làm việc: Văn phòng Tổng công ty phía Bắc

4.   Lý do tuyển dụng: Bổ sung nhân sự cho vị trí lãnh đạo Phòng Đầu tư Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

5.   Ngày cần nhân sự: trong tháng 12 năm 2015

6.   Tóm tắt mô tả công việc:

Trưởng phòng Đầu tư là người tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty và trực tiếp chỉ đạo Phòng về các mặt hoạt động; chỉ đạo và tham gia trực tiếp thực hiện công tác liên quan đến:

a. Xây dựng chiến lược đầu tư  và các kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

- Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng các chiến lược đầu tư, kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn của Tổng công ty và các đơn vị trong tổ hợp.

- Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, các kế hoạch đầu tư dài hạn và hàng năm cho Tổng công ty và các đơn vị trong tổ hợp

- Định hướng đầu tư chuyên ngành, đa ngành, hợp tác, liên doanh với nước ngoài của Tổng công ty.

b. Quản lý dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, quản lý thiết kế-tổng dự toán, thẩm định dự án đầu tư, hợp đồng về đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành:

- Tiếp nhận các dự án đầu tư. Đôn đốc, theo dõi quá trình giải quyết các dự án đầu tư ở các khâu: thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế-tổng dự toán, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, thiết kế tổng dự toán; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, thẩm định phê duyệt hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm về các tờ trình, văn bản trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.

- Hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo đúng qui định Nhà nước và quy trình đầu tư của Tổng công ty.

- Tham gia với các phòng ban liên quan lập dự án đầu tư chuyên ngành, đa ngành, dự án hợp tác liên doanh của Tổng Công ty.

- Quản lý danh mục các dự án đầu tư của Tổng công ty.

c. Giám sát, đánh giá đầu tư:

- Định hướng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư tại Tổng công ty và các đơn vị định kỳ và hàng năm.

- Phân tích, đánh giá đầu tư sau khi thực hiện giám sát đầu tư.

- Phát hiện và xử lý sai xót trong đầu tư.

d. Cơ chế, chính sách đầu tư:

- Đóng góp ý kiến cho dự thảo các Luật, Nghị định, Thông tư, văn bản qui định khác về đầu tư, xây dựng, đấu thầu….

- Cập nhật những qui định mới của Nhà nước về đầu tư để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

- Soạn thảo qui trình đầu tư, ban hành văn bản mẫu thực hiện đầu tư theo đúng qui định Nhà nước.

e. Giám sát thi công, nghiệm thu công trình:

- Theo dõi việc thực hiện công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình

- Tham gia nghiệm thu công trình khi cần thiết

f. Thống kê, báo cáo đầu tư:

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công tác thống kê đầu tư, các báo cáo trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tình hình sử dụng đất, tình hình thực hiện các dự án đầu tư Tổng công ty và các đơn vị trong tổ hợp.

g. Công tác quản lý trong phòng Đầu tư:

- Xây dựng các quy chế, quy định của Tổng công ty liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu.

- Có trách nhiệm phân công công việc, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện công việc của CBCNV trong phòng .

- Đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBCNV trong phòng.

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho CBCNV trong phòng.

Trưởng phòng Đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Tổng công ty về những vấn đề trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng.

7.   Yêu cầu về năng lực:

a.    Yêu cầu về kiến thức: Bằng tốt nghiệp đại học (hệ Chính quy) trở lên một trong các chuyên ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Đầu tư.

b.   Yêu cầu về trách nhiệm, thái độ:

-       Đảm bảo tính chính xác, kịp thời, chất lượng trong công tác tổng hợp, tham mưu, giúp việc;

-       Phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng đi công tác xa;

-       Có tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo trong công việc;

-       Năng lực quản lý tốt, linh hoạt trong giao tiếp và xử lí tình huống;

c.    Yêu cầu về kỹ năng:

-       Sử dụng vi tính văn phòng, internet thành thạo.

-       Trình độ ngoại ngữ đảm bảo cho việc nghiên cứu tài liệu, giao tiếp bằng ngoại ngữ (tiếng Anh bằng C).

-       Có khả năng phân tích và tổng hợp, kỹ năng quan hệ và thuyết trình tốt, khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng, quan điểm bằng văn viết và văn nói.

d.   Yêu cầu về kinh nghiệm:

-       Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý dự án; am hiểu về Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp… và các văn bản hướng dẫn Luật.

-       Hiểu biết tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh thuốc lá trong nước và thế giới, về pháp luật chuyên ngành thuốc lá.

e.    Yêu cầu về hồ sơ (bản sao có chứng thực):

            Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: Đơn dự tuyển; Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của chính quyền địa phương); Bản sao chứng minh thư nhân dân, bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập; giấy khám sức khỏe; 02 ảnh mới nhất kích thước 4x6;  01 bảng tóm tắt thông tin ứng viên theo mẫu tải tại www.vinataba.com.vn

8.   Địa điểm nộp hồ sơ:

      TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

       PHÒNG TỔ CHỨC – NHÂN SỰ,

       Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội

       Mọi thông tin liên hệ: Ông Mai Quý Dương - Phòng Tổ chức Nhân sự ( Email: duong.mq@vinataba.com.vn – SĐT: 0166 4202146)

       Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: Ngày 15/12/2015