Tin tuyển dụng

Kết quả thi tuyển vị trí Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

19/02/2016

Ngày 19 tháng 01 năm 2016, Hội đồng tuyển lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tiến hành tổ chức thi tuyển vị trí Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Xem chi tiết kết quả tại đây