Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 01 Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ (phía Bắc) và 01 Chuyên viên Kỹ thuật cơ điện (phía Nam)

02/10/2019

Thông báo tuyển dụng 01 Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ (phía Bắc) và 01 Chuyên viên Kỹ thuật cơ điện (phía Nam)

1. Thông tin về yêu cầu tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ (phía Bắc)

- Tên chức danh công việc tuyển dụng: Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ (phía Bắc)

 - Số lượng tuyển dụng: 01 người

- Địa điểm làm việc: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tòa nhà Phú Điền số 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiến, Thành phố Hà Nội

1.1. Các nhiệm vụ chính

- Tham gia hoặc thực hiện các đề tài NCKH, triển khai ứng dụng TBKT về các lĩnh vực: công nghệ thuốc lá, các giải pháp kỹ thuật, phối chế sản phẩm mới; 

- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy trình công nghệ, định mức kinh tế-kỹ thuật (KT-KT) cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Công ty mẹ - Tổng công ty;

- Tham gia công tác tổ chức, quản lý, theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu các đề tài NCKH cấp TCT thuộc lĩnh vực công nghệ thuốc lá;

- Theo dõi, kiểm tra, thẩm định và báo cáo định kỳ việc thực hiện theo quy định về hàm lượng các chỉ tiêu Tar, Nicotin,... theo quy định của các sản phẩm thuốc lá trong, ngoài Tổng công ty, sản phẩm nhập khẩu;

- Tham gia quản lý, duy trì và cải thiện chất lượng, đánh giá cảm quan: Sản phẩm thuốc lá, hàng hóa và dịch vụ của Công ty mẹ - Tổng công ty; Sản phẩm các đề tài NCKH; Sản phẩm của các đơn vị trong, ngoài Tổng công ty khi có yêu cầu, hoặc được trưng cầu ý kiến;

-  Tham gia biên soạn tài liệu, hội thảo khoa học, sưu tầm tài liệu, dịch thuật, phổ biến/thông tin KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thuốc lá, công nghiệp chế biến phục vụ SXKD trong Tổng công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

1.2. Yêu cầu về năng lực:

  1. Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành chính quy thuộc khối các ngành kỹ thuật, thuộc một trong các nhóm: Hóa thực phẩm, Công nghệ bảo quản và chế biến cây nhiệt đới,…;

- Ưu tiên: Là nam giới, dưới 35 tuổi và có 05 năm trở lên làm công tác kỹ thuật công nghệ trong ngành thuốc lá.

b. Yêu cầu về thái độ: Thật thà, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc,...

c. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng

Mức độ yêu cầu

Kỹ năng sử dụng phần mềm tin học

- Thành thạo vi tính văn phòng (Internet, các phần mềm khác ứng dụng trong công việc, đặc biệt là Excel và Word)

Ngoại ngữ

  • Có ít nhất 01 ngoại ngữ có chứng chỉ trình độ B trở lên; Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc, tối thiểu có thể đọc, hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.

Các kỹ năng khác

- Có khả năng phân tích và tổng hợp, kỹ năng quan hệ và thuyết trình tốt, khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng, quan điểm bằng văn viết và văn nói;

- Có kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian;

- Chủ động, linh hoạt trong công việc, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động độc lập;

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

d. Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm về kỹ thuật Công nghệ thuốc lá , tối thiểu 05 năm;

- Có hiểu biết tổng quát về tình hình SXKD thuốc lá trong nước và thế giới; và  nắm được các quy định của pháp luật về thuốc lá liên quan đến lĩnh vực công nghệ, sản xuất. 

e. Các yêu cầu khác:

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính và sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu.

- Địa điểm làm việc: tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tòa nhà Phú Điền số 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiến, Thành phố Hà Nội.

- Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu.

2. Thông tin về yêu cầu tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật cơ điện (phía Nam)

- Tên chức danh công việc tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật cơ điện (phía Nam)

 - Số lượng tuyển dụng: 01 người

- Địa điểm làm việc: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

2.1. Các nhiệm vụ chính

- Tham gia hoặc thực hiện các đề tài NCKH, triển khai ứng dụng TBKT về lĩnh vực Cơ khí - Tự động hóa;

- Thẩm định các dự án đầu tư MMTB chuyên ngành sản xuất thuốc lá, các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, cải tiến MMTB sản xuất và giám định chất lượng MMTB sản xuấ thuốc lá;

- Đánh giá trình độ MMTB và công nghệ, xác định năng lực MMTB chuyên ngành sản xuất thuốc lá, thực hiện cân đối năng lực MMTB sản xuất;

- Kiểm tra, giám sát, thẩm định và đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình vận hành an toàn và xử lý sự cố, quy phạm kỹ thuật đối với MMTB phục vụ sản xuất;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác: Bảo đảm ATVSLĐ-PCCN và PCTT-TKCN; Lập, lưu trữ, khai thác, quản lý và sử dụng hồ sơ ATVSLĐ; Quản lý, đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng phó về nguy cơ mất ATLĐ; Lập, lưu trữ, khai thác, quản lý và sử dụng MMTB, vật tư, các chất có yêu cầu nghiệm ngặt về ATLĐ, và trong SXKD;

- Hướng dẫn, phổ biến, triển khai thực hiện: Các biện pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật; Các văn bản quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ-PCCN và PCTT-TKCN; Việc mua sắm, trang bị và đầu tư MMTB, vật tư, nguyên liệu thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được;

- Phân tích, tổng hợp lĩnh vực cơ điện (MMTB, ATVSLĐ-PCCN và PCTT-TKCN), và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2.2. Yêu cầu về năng lực:

  1. Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành chính quy thuộc khối các ngành kỹ thuật, thuộc một trong các nhóm: Cơ khí chế tạo, Tự động hóa,…

- Ưu tiên: Là nam giới, dưới 30 tuổi và có 02 năm trở lên làm công tác kỹ thuật cơ điện trong ngành thuốc lá;

b. Yêu cầu về thái độ: Thật thà, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc,...

c. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng

Mức độ yêu cầu

Kỹ năng sử dụng phần mềm tin học

- Thành thạo các phần mềm thiết kế bản vẽ kỹ thuật cơ hoặc/và điện (AutoCAD, Corel; AutoCAD Electrical, SEE Electrical;...).

- Thành thạo vi tính văn phòng (Internet, các phần mềm khác ứng dụng trong công việc, đặc biệt là Excel và Word)

Ngoại ngữ

  • Có ít nhất 01 ngoại ngữ có chứng chỉ trình độ B trở lên; Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc, tối thiểu có thể đọc, hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.

Các kỹ năng khác

- Có khả năng phân tích và tổng hợp, kỹ năng quan hệ và thuyết trình tốt, khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng, quan điểm bằng văn viết và văn nói;

- Có kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian;

- Chủ động, linh hoạt trong công việc, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động độc lập;

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

d. Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm về kỹ thuật cơ điện trong doanh nghiệp, tối thiểu 03 năm;

- Có hiểu biết về ngành và pháp luật chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực SXKD của Tổng công ty.

e. Các yêu cầu khác:

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính và sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu.

- Địa điểm làm việc: tại Văn phòng Đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Tòa nhà ITAXA, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.  Hồ Chí Minh.

- Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu.

3. Chế độ làm việc

- Mức lương: Theo quy định của Tổng công ty

- Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 16h30, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

- Chế độ phúc lợi: tiền ăn trưa, quà tặng ngày lễ, sinh nhật…; nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ;

- Chế độ BHXH theo quy định của pháp luật; được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;

- Có cơ hội được đào tạo về nghề nghiệp chuyên môn;

- Môi trường làm việc thân thiện.

  1. Nhận hồ sơ
  • Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: Đơn dự tuyển; Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của chính quyền địa phương); Bản sao chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh; bản sao các văn bằng; giấy khám sức khỏe; 04 ảnh mới nhất kích thước 4x6 và 3x4; bản sao hợp đồng lao động và các quyết định bổ nhiệm, quyết định nâng lương tại đơn vị cũ; bản sao sổ BHXH; 01 bảng tóm tắt thông tin ứng viên theo mẫu tải Tại đây

4.1. Vị trí Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ (phía Bắc)

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà Phú Điền số 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiến, Thành phố Hà Nội

4.2. Chuyên viên Kỹ thuật cơ điện (phía Nam)

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

4.3. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: Ngày 15/10/2019