Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

23/03/2018

Ngày 23⁄3⁄2018, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham gia của Lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam và đông đảo các Lãnh đạo công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Theo thống kê, tổng số lao động toàn tổ hợp Tổng công ty tính đến 31/12/2017 là 9.683 người, trong đó nữ CNVCLĐ: 3.393 người, giảm 4.030 người so với năm 2012.

Trong năm 2017, Tổng công ty thoái vốn ở Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. Công đoàn Tổng công ty đã bàn giao Công đoàn Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị về Liên đoàn lao động địa phương. Số lao động giảm chủ yếu do giảm số lượng lao động của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị và việc giải quyết thôi việc, giải quyết lao động dôi dư ở một số đơn vị trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, nhìn chung việc làm của CNVCLĐ các công ty thuốc điếu, công ty thực phẩm bánh kẹo được đảm bảo.

Chủ tịch Công đoàn TCT Thuốc lá Hồ Kỳ Quốc Hùng

Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Trần Hải Yến

Tiền lương và thu nhập của CNVCLĐ tương đối ổn định và ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân năm 2017 đạt 15,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so CKNT, so với năm 2013 tăng bình quân 16,39% /năm. Các đơn vị có mức lương bình quân cao như Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Thăng Long, Cty cổ phần Cát Lợi.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV. Hoạt động công đoàn trong Tổng công ty đã tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn trên các mặt.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty nhấn mạnh, 5 năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới, đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Với sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn trong SXKD, toàn Tổ hợp Tổng công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp giữ vững thị trường trong và ngoài nước để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD ở mức cao nhất, cụ thể:

Kết quả SXKD của Tổng công Tổng công ty hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng so với các năm liền kề.

TCT đã thực hiện tái cơ cấu sắp xếp các Công ty Thuốc lá điếu phía Bắc về Công ty Thuốc lá Thăng Long, các Công ty Thuốc lá điếu phía Nam về Cty TL Sài Gòn, thoái vốn thành công tại 2 đơn vị Cty CP Bánh kẹo Hải Hà, Cty CP TP Hữu Nghị.

Để có được những thành tích đáng kể trên, có sự đóng góp rất lớn của toàn thể CNVCLĐ trong Tổng công ty đã đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, tổ chức Công đoàn đã bám sát tình hình hoạt động của Tổng công ty, phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua động viên CNVCLĐ thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều phong trào thi đua đã góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Tổng công ty như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến tiết kiệm. Đặc biệt là Công đoàn cùng với đảng ủy các cấp triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Công đoàn Tổng công ty luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động, thu hút tập hợp đông đảo CNVCLĐ thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động Công đoàn đã hướng về cơ sở: triển khai thực hiện quy chế dân chủ thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động, Ký kết thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Chăm lo bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ góp phần thúc đẩy SXKD phát triển.

Công đoàn đã tổ chức được các chương trình hội thao, hội diễn, các chương trình văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong công nhân viên chức lao động, tạo sự đoàn kết gắn bó người lao động với đơn vị, với Vinataba.

Vị trí, vai trò của Công đoàn ngày càng được khẳng định và nâng cao. Công đoàn thực sự là cầu nối giữa đảng và người lao động.

Ông Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty, ông Vũ Văn Cường đã nhiêt liệt biểu dương những thành tích trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ qua.

Ông Vũ Văn Cường cũng nhấn mạnh, Đảng ủy Tổng công ty luôn xác định trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tạo điều kiện để CNVCLĐ phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của đơn vị, Tổng công ty.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Trần Quang Huy

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Trần Quang Huy và Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Vũ Trường Sơn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Chủ tịch Công đoàn Trần Quang Huy nhấn mạnh, theo chủ trương cùa Đảng và Chính phủ, Bộ Công Thương, năm 2018 và những năm về sau, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa. Tuy nhiên, song song với quá trình cổ phần hóa là những thay đổi không nhỏ với người lao động. Do đó, những cán bộ làm công tác công đoàn cần quan tâm nhiều hơn, chia sẻ thông tin và có những hỗ trợ kịp thời cho người lao động, đáp ứng những yêu cầu của thời kỳ mới.

Với những thành tích trong phong trào CNVCLĐ, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội cũng đã đồng tâm, nhất trí bầu ra Ban chấp hành Công đoàn do đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng là Chủ tịch và đồng chí Trần Hải Yến là Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.