Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ Vinataba triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018

23/04/2018

Ngày 20⁄4⁄2018, tại mảnh đất linh thiêng Phú Thọ, Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Năm 2017, Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể công nhân viên chức người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: doanh thu đạt 25.654 tỷ đồng, vượt 9,6% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.007 tỷ đồng, vượt 39,1% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước vượt 25,2% kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 15,1 triệu đồng/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.

        Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy TCT đã triển khai nhiều giải pháp mới, đồng bộ trên các mặt tổ chức, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, văn phòng mang lại hiệu quả tích cực.

        Công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ

        Đảng ủy Tổng công ty đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tháng 10/2017, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị về quận ủy Hoàng Mai; Hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 của 112/112 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo đúng quy trình, quy định. Năm 2017, toàn Đảng bộ Tổng công ty phát triển được 114 đảng viên, tăng 42,5% nghị quyết đề ra, với những thành tích đã đạt được: 04 tổ chức Đảng và 08 cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2016 và giai đoạn 2012-2016 được nhận Bằng khen của ĐUK DNTW; 17 đ/c được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức đảng trong DN Việt Nam”; 01 đ/c được nhận Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Dân vận của Đảng”;  28 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải tại Cuộc thi viết về “Đảng bộ Tổng công ty TLVN – 10 năm, một chặng đường” được Đảng ủy Tổng công ty trao tặng gồm 01 giải nhất; 02 giải nhì, 05 giải ba và 20 giải khuyến khích.

        Công tác chính trị tư tưởng

        Tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, người lao động về cơ bản theo chiều hướng tích cực, yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất cùng thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới với việc lần đầu tiên các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của Đảng bộ Tổng công ty và chiến lược phát triển của Tổng công ty. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập cấp TCT: 244 đ/c (đạt 100%) cán bộ, đảng viên; cấp đơn vị đạt trên 98%. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh thi đua, lao động, sản xuất, kinh doanh… ;  tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị tại huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An và lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ( 28/8/2007-28/8/2017)  trang trọng, tiết kiệm, có chiều sâu. Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các cấp ủy đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ động sử dụng nguồn vật tư, nguyên liệu trong nước thay thế hàng nhập ngoại. Các công ty sản xuất thuốc lá điếu ưu tiên mua tối thiểu 50% nhu cầu nguyên liệu nội địa từ các đơn vị sản xuất nguyên liệu trong Tổng công ty.

        Công tác kiểm tra giám sát

        Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại và có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn tại các đơn vị; Tiến hành kiểm tra giám sát định kỳ 7 tổ chức cơ sở đảng; 7 đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; 2 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty được phân công theo dõi Đảng bộ cơ sở và kiểm tra chuyên đề phòng, chống tham nhũng năm 2017 đối với 14 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty quản lý.

        Năm qua, lần đầu tiên Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện chấm điểm sinh hoạt chi bộ cho 128 Chi bộ trực thuộc, có đánh giá, xếp loại các Chi bộ cơ sở, qua đó ý thức chấp hành sinh hoạt Chi bộ của cấp ủy chi bộ tăng lên rõ rệt; chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ ngày càng được nâng cao.

        Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể

        Quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền các cấp; chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội chăm lo kiện toàn tổ chức, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên. Tổ chức thành công Hội nghị người lao động, Đại hội công đoàn các cấp với tỉ lệ 23/26 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Hướng dẫn CĐCS tham gia thực hiện các nội dung trong tiến trình cổ phần hóa; Ban hành sổ tay Văn hóa doanh nghiệp Vinataba.

        Phát động các phong trào thi đua: Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng ủy Tổng công ty. Tổ chức Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi; tuyên dương Công nhân giỏi và Lao động sáng tạo năm 2016 cho 105 đồng chí. Khen tặng cho 103 con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia; thăm hỏi, tặng quà cho 104 cháu bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cho 295 con CNVCLĐ nghèo nhân dịp đầu năm học mới 2017-2018

        Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng công ty Tổ chức thành công đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội của 43 chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018, 22 đoàn/chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2019. Giới thiệu hơn 80 đồng chí đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 

       Để phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, năm 2018, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty giữ vai trò đầu mối sắp xếp các doanh nghiệp thuốc lá theo chủ trương của Nhà nước; giữ vai trò chủ đạo, điều tiết của Nhà nước trong sản xuất thuốc lá. Tổ chức thực hiện tốt công tác cổ phần hóa theo đúng tiến độ, quy trình quy định. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, điều hành của Tổng công ty và các đơn vị phù hợp với tình hình mới sau khi cổ phần hóa. Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững; hoàn thành tốt nhiện vụ sản xuất kinh doanh do Bộ Công thương giao; bảo đàm việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 90%, kết nạp trên 80 đảng viên mới.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tình với báo cáo kết quả năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Vinataba. Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng công ty rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay để tiếp tục có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh mà Đại hội đại biểu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DN T.Ư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen và Đảng ủy Tổng công ty tặng Giấy khen; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các cá nhân.

Đ/c Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và  Đ/c Vũ Đức Tiến – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT được trao Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho 5 tập thể đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2013 – 2017 và 4 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm từ 2013 – 2017

        Tiếp đó, sáng 21/4/2018, nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương  năm Mậu Tuất 2018, đoàn Đảng bộ Tổng công ty  tổ chức dâng hương tại đền Thượng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Trong không khí thành kính và trang nghiêm, thể hiện đạo lý truyền thống  "Uống nước nhớ nguồn", đại diện các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã báo cáo trước anh linh tổ tiên các thành tích trong sản xuất kinh doanh  thời gian qua và công tác xây dựng toàn Đảng bộ trong sạch, thực sự đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo đơn vị, nguyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn và xây dựng Đảng, thiết thực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Dâng hương tại đền Thượng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ

        Trước đó, ngày 20/4/2018, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị,  chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị,  đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã nghe GS.Hoàng Chí Bảo  trao đổi, quán triệt cùng việc làm rõ các nội dung quan trọng của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

        GS. Hoàng Chí Bảo đã trao đổi, phân tích và làm rõ một cách thuyết phục, sâu sắc những bài học từ tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh để vận dụng vào chuyên đề của năm nay, đó là phong cách tác phong của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đó là phong cách quần chúng, nghĩa là gần dân, thương dân và suốt đời vì dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Dân chủ phải gắn liền với quyết đoán. Đây là vấn đề nhạy cảm, bởi quyết đoán nhưng phải trên nền của tư tưởng dân chủ tập trung. Lấy dân chủ làm mục đích, tập trung làm phương tiện. GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh học Bác không còn dừng lại ở mức độ một cuộc vận động mà thực sự đã trở thành một nhu cầu văn hóa trong toàn Đảng, toàn dân.

GS. Hoàng Chí Bảo trao đổi tại Hội nghị

 Đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty phát biểu đáp từ

        Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vũ Văn Cường đề  nghị các đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, sớm có chương trình hành động triển khai thực hiện chỉ thị; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu chính quyền, cấp ủy trong thực hiện chương trình  hành động động của đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng gắn với từng nội dung chuyên đề. Gắn công tác kiểm tra việc triển khai Chỉ thị 05  với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ của cấp ủy.