Tin Đảng, Đoàn

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt nam

17/05/2018

Chiều ngày 17⁄5⁄2018, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

        Tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, các nhiệm vụ và giải pháp 8 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Tổng công ty.

Đ/c Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty đã báo cáo kết quả hoạt động của Tổng Công ty tại buổi làm việc

        Năm 2017, Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể công nhân viên chức người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: doanh thu đạt 25.654 tỷ đồng, vượt 9,6% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.007 tỷ đồng, vượt 39,1% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước vượt 25,2% kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 15,1 triệu đồng/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016. 

        Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy TCT đã triển khai nhiều giải pháp mới, đồng bộ trên các mặt tổ chức, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, văn phòng mang lại hiệu quả tích cực.

        Công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ

         Đảng ủy Tổng công ty đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tháng 10/2017, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị về quận ủy Hoàng Mai; Hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 của 112/112 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo đúng quy trình, quy định. Năm 2017, toàn Đảng bộ Tổng công ty phát triển được 114 đảng viên, tăng 42,5% nghị quyết đề ra, với những thành tích đã đạt được: 04 tổ chức Đảng và 08 cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2016 và giai đoạn 2012-2016 được nhận Bằng khen của ĐUK DNTW; 17 đ/c được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức đảng trong DN Việt Nam”; 01 đ/c được nhận Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Dân vận của Đảng”;  28 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải tại Cuộc thi viết về “Đảng bộ Tổng công ty TLVN – 10 năm, một chặng đường” được Đảng ủy Tổng công ty trao tặng gồm 01 giải nhất; 02 giải nhì, 05 giải ba và 20 giải khuyến khích.

        Công tác chính trị tư tưởng

        Tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, người lao động về cơ bản theo chiều hướng tích cực, yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất cùng thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới với việc lần đầu tiên các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của Đảng bộ Tổng công ty và chiến lược phát triển của Tổng công ty. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập cấp TCT: 244 đ/c (đạt 100%) cán bộ, đảng viên; cấp đơn vị đạt trên 98%. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh thi đua, lao động, sản xuất, kinh doanh… ;  tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị tại huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An và lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ( 28/8/2007-28/8/2017)  trang trọng, tiết kiệm, có chiều sâu. Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các cấp ủy đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ động sử dụng nguồn vật tư, nguyên liệu trong nước thay thế hàng nhập ngoại. Các công ty sản xuất thuốc lá điếu ưu tiên mua tối thiểu 50% nhu cầu nguyên liệu nội địa từ các đơn vị sản xuất nguyên liệu trong Tổng công ty.

        Công tác kiểm tra giám sát

         Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại và có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn tại các đơn vị; Tiến hành kiểm tra giám sát định kỳ 7 tổ chức cơ sở đảng; 7 đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; 2 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty được phân công theo dõi Đảng bộ cơ sở và kiểm tra chuyên đề phòng, chống tham nhũng năm 2017 đối với 14 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty quản lý.

          Năm qua, lần đầu tiên Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện chấm điểm sinh hoạt chi bộ cho 128 Chi bộ trực thuộc, có đánh giá, xếp loại các Chi bộ cơ sở, qua đó ý thức chấp hành sinh hoạt Chi bộ của cấp ủy chi bộ tăng lên rõ rệt; chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ ngày càng được nâng cao.

        Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể

        Quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền các cấp; chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội chăm lo kiện toàn tổ chức, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên. Tổ chức thành công Hội nghị người lao động, Đại hội công đoàn các cấp với tỉ lệ 23/26 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Hướng dẫn CĐCS tham gia thực hiện các nội dung trong tiến trình cổ phần hóa; Ban hành sổ tay Văn hóa doanh nghiệp Vinataba.

        Phát động các phong trào thi đua: Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng ủy Tổng công ty. Tổ chức Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi; tuyên dương Công nhân giỏi và Lao động sáng tạo năm 2016 cho 105 đồng chí. Khen tặng cho 103 con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia; thăm hỏi, tặng quà cho 104 cháu bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cho 295 con CNVCLĐ nghèo nhân dịp đầu năm học mới 2017-2018

         Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng công ty Tổ chức thành công đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội của 43 chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018, 22 đoàn/chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2019. Giới thiệu hơn 80 đồng chí đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 

Đ/c Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi làm việc

        Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao kết quả SXKD và chúc mừng thành công của Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo chỉ đạo sâu sát các mặt hoạt động của Tổng công ty, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động. Đ/c cũng đánh giá cao những đóng góp của Đảng bộ Tổng công ty vào hoạt động của Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí  nhấn mạnh trong năm qua, Đảng bộ Vinataba đã là điểm sáng về công tác phát triển đảng viên mới với tỷ lệ vượt trên 40% (kết nạp được 114 đảng viên mới so với chỉ tiêu đề ra là  trên 80 đảng viên). Đồng chí Phạm Viết Thanh mong muốn Đảng ủy Vinataba tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đưa Tổng công ty hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng chí tin tưởng Đảng  bộ sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm tới.

Đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty

        Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phạm Viết thanh, Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty hứa sẽ triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong các Nghị quyết sắp tới của Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Vũ Văn Cường cũng báo cáo Lãnh đạo Đảng ủy Khối công tác lãnh đạo chỉ đạo hết sức sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty. Trong tuần đầu hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy đều họp và ra ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Kết luận hàng tháng của Ban Thường vụ được phổ biến ngay tới các cán bộ chủ chốt trong cuộc họp giao ban của Tổng công ty sau đó. Đ/c Vũ Văn Cường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối đề giúp Đảng ủy Tổng công ty thực hiện ngày càng hiệu quả hơn các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.