Tin Đảng, Đoàn

Chuyển giao tổ chức Đảng, Đoàn của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

25/05/2018

Ngày 25⁄5⁄2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Hà Nội và Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức lễ Chuyển giao tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh và Công đoàn Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về sinh hoạt trực thuộc Đảng ủy, Đoàn Khối Doanh Nghiệp Thành phố Hà Nội và Công đoàn Công Thương Việt Nam.

        Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà là đơn vị sản xuất và kinh doanh bánh, kẹo lớn của Tổng công ty. Công ty đã có nhiều cố gắng và đã đạt được nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Độc lập Hạng III và nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác của Chính phủ, Bộ, ban ngành Trung ương, địa phương. Hiện nay, Đảng ủy Công ty có 04 chi bộ trực thuộc, 01 Đảng bộ bộ phận trực thuộc với 106 đảng viên, trong đó có: 02đảng viên dự bị, 40 đảng viên nữ. Công đoàn Công ty có 06 Công đoàn bộ phận, với  1.186 đoàn viên trên 1.258 lao động, trong đó lao động nữ là 623 người. Đoàn Thanh niên Công ty có 06 chi đoàn với 119 đoàn viên, trong đó có 48 đoàn viên nữ.

        Phát biểu taị buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, Đảng ủy Công ty đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Tổng công ty, chủ động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể công nhân viên tích cực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tổ chức xây dựng Đảng, trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đảng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng và công tác kiểm tra giám sát. Nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tằng Bằng khen là tổ chức cơ sở đảng ”Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

        ‘Đảng ủy Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã góp phần vào sự phát triển chung của Đảng bộ Tổng công ty”đồng chí Vũ Văn Cường nhấn mạnh.

        Bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà khẳng định, việc chuyển giao Tổ chức Đảng, đảng viên, Tổ chức Công đoàn và Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà về sinh hoạt trực thuộc Đảng ủy, Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Công đoàn Công Thương Việt Nam là đúng quy định của Đảng và Nhà nước và nguyện vọng của Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty. Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ của Công ty nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và chăm lo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đ/c Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

        Tại buổi lễ, ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam tin tưởng rằng khi được chuyển giao đến đơn vị mới cấp uỷ, lãnh đạo, các đoàn thể và cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố Hà Nội và Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đ/c Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam