Tin Đảng, Đoàn

Lễ chuyển giao tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của Công ty Thuốc lá Hải Phòng về trực thuộc Vinataba

26/05/2015

Ngày 25⁄5⁄2015, tại Hải Phòng diễn ra Lễ chuyển giao Đảng bộ Công ty TNHH 2 thành viên Thuốc lá Hải Phòng về trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đến dự có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty TNHH 2 thành viên Thuốc lá Hải Phòng.

Tại buổi lễ, Quận ủy Ngô Quyền - Hải Phòng và Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ký biên bản bàn giao và công bố Quyết định của Thành ủy Hải Phòng về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên cũng như Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Ký biên bản bàn giao tổ chức Đảng và đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam khẳng định: Việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thuốc lá Hải Phòng với 59 Đảng viên về trực thuộc và sinh hoạt tại Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm chỉ đạo tập trung thống nhất của tập đoàn kinh tế, tổng công ty gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. 

Khi được chuyển giao về Đảng bộ Tổng công ty, công tác lãnh đạo được thống nhất, tập trung theo ngành, các văn bản Nghị quyết của Đảng sẽ bám sát và gắn với công tác chuyên môn, đặc thù của hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty thuốc lá Hải Phòng. Với chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty sẽ chỉ đạo Đảng ủy Công ty thuốc lá Hải Phòng kiện toàn tổ chức, thực hiện tái cơ cấu công ty, phát triển sản xuất kinh doanh và chăm lo việc làm, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cũng trong ngày 25/5, Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thuốc lá Hải Phòng cũng đã được chuyển giao về trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam./.