Tin Đảng, Đoàn

Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá: Phấn đấu trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu của ngành Công Thương

27/05/2015

Ngày 26⁄5⁄2015, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã thống nhất mục tiêu phát triển trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới tư duy, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng phương hướng

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng bộ Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn, tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng phương hướng, quan điểm phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời, Đảng bộ Viện đã khai thác tối đa các nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng Chương trình công tác toàn khoá, phổ biến kịp thời các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã được nâng cao về chất lượng, gắn liền với thực tế sản xuất. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp cũng đạt được những kết quả rõ rệt. Công tác đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn ngày càng được nâng cao. Đời sống của cán bộ công nhân viên không ngừng được ổn định và cải thiện theo từng năm.

Trong nhiệm kỳ qua, Viện đã triển khai thực hiên 134 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, trong đó có 106 nhiệm vụ đã được nghiệm thu, 12 nhiệm vụ tiếp tục và 16 nhiệm vụ đang thực hiện trong năm 2015. Kết quả tạo giống thuốc lá mới và cung ứng hạt giống thuốc lá chất lượng cao đạt nhiều thành tựu quan trọng. Từ các kết quả nghiên cứu lai tạo và chọn lọc các giống thuốc lá thực hiện trong nhiều năm liên tục, lần đầu tiên ở Việt Nam các cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện đã tạo ra được một số giống thuốc lá lai mới có năng suất cao, chất lượng tốt với khả năng kháng, chống chịu tốt một số loại sâu bệnh. Những giống thuốc lá này đã được đưa vào sản xuất thay thế dần các giống thuốc lá cũ tại các vùng trồng. Năm 2014, số lượng hạt giống thuốc lá mới cung cấp cho các vùng trồng chiếm 58% tổng lượng hạt giống các loại.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá xác định: Viện tiếp tục hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đổi mới tư duy, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Huy động và khai thác tốt các nguồn lực làm động lực phát triển. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tạo nền tảng để đến năm 2020, Viện trở thành một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu của Ngành Công Thương, có trình độ khoa học và công nghệ tương đương với những tổ chức nghiên cứu và phát triển chuyên ngành thuốc lá trong khu vực Đông Nam Á. Trong giai đoạn năm 2015 - 2020, Viện phấn đấu sẽ thực hiện ít nhất 16 nhiệm vụ khoa học công nghệ/năm. Tốc độ tăng doanh thu bình quân tăng 5%/năm. Chỉ tiêu nộp ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước, chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng ít nhất là 5%/năm. Thu nhập bình quân tăng ít nhất 4%/ năm. Đảng bộ Viện phấn đấu hàng năm đạt Tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh". Các chi bộ trực thuộc hàng năm đạt 100% "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Đảng bộ Viện xác định cần tập trung thực hiện ít nhất 16 đề tài các cấp hàng năm, trong đó có ít nhất 80% số lượng đề tài ứng dụng, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và khả năng ứng dụng cao, sản xuất thuốc là nguyên liệu có tính khác biệt về chất lượng và năng suất so với các sản phẩm của các đơn vị cùng kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước và tham gia xuất khẩu cạnh tranh với các sản phẩm thuốc lá nguyên liệu của nước ngoài. Tạo ra các sản phẩm khoa học có tính khác biệt như hạt giống thuốc lá lai có năng suất, chất lượng cao và khả năng kháng những bệnh hại chính trên đồng ruộng, v.v ... Đào tạo đội ngũ cán bộ đủ năng lực, kiến thức để quản lý theo mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ. Chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành trong một số lĩnh vực hoạt động mũi nhọn của Viện như: giống thuốc lá, công nghệ phối chế thuốc lá điếu chất lượng cao, v.v... Đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chinh trị cho cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên lao động. 

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Việ n Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá trong nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2010 - 2015 tình hình sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học nói chung gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, sức mua trong nước giảm mạnh. Tuy vậy, Đảng ủy Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá đã phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể công nhân viên tích cực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tổ chức xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 của Đảng bộ Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá.  Về công tác xây dựng Đảng, với đặc thù là Viện nghiên cứu quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu và địa bàn phân tán, nhưng Đảng ủy Viện đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Tổng công ty, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt nguyên tắc, các quy định của Đảng trên các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt Đảng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, phát triển Đảng và công tác kiểm tra giám sát. Trong nhiệm kỳ qua, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua và nhiều danh hiệu thi đua khác. Năm năm liền Đảng bộ được công nhận là " Đảng bộ trong sạch, vững mạnh". Công đoàn, Đoàn thanh niên của Viện được tặng thường nhiều Cờ và Bằng khen cấp Bộ, ngành.

Trên tinh thần đó, Đồng chí Vũ Văn Cường đã đề nghị Viện chú trọng công tác nghiên cứu khoa học làm nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ yêu cầu thực tế, phục vụ sản xuất kinh doanh. Các đề tài nghiên cứu phải có tính ứng dụng, được chuyển giao vào sản xuất. Đồng thời phát huy nội lực để tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm nghiên cứu có tầm quốc gia, quốc tế. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Đảng bộ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kinh tế kỹ thuật khóa 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bảo đảm tiêu chuẩn tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và khách quan để lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống, lòng nhiệt huyết. Đại hội cũng đã bầu ra 7 đồng chí tiêu biểu, xứng đáng và đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá khóa 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá. Đồng chí Nguyễn Đình Trường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá nhiệm kỳ 2015-2020.