Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài gòn: Đoàn kết, thống nhất tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, gắn với việc bảo vệ môi trường.

17/06/2015

Ngày 16⁄06⁄2015, tại trụ sở Công ty tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự đại hội, về phía khách mời có đ/c Nguyễn Đày, Chánh văn phòng, Trưởng đại diện Miền Nam Đảng ủy Khối DNTW,  Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh.

Về phía Ban Thường vụ Đảng ủy TCT có Đ/c Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Đ/c Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đ/c Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Đại diện  các ban Đảng của Đảng ủy  TCT, lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổng công ty cùng 150 đại biểu bầu từ 14 chi bộ trực thuộc,  đại diện cho 234 tổng số đảng  viên đảng bộ công ty Thuốc lá Sài gòn. Các cơ quan báo đài đã tham dự đưa tin về Đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đ/c Nguyễn Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Với nhiều nội dung quan trọng,  Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV đảng bộ công ty Thuốc lá Sài gòn có ý nghĩa trọng đại giúp  định hướng, đồng thời động viên, cổ vũ toàn thể CBNV tiếp tục phát huy sức mạnh, trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

 Đ/c Nguyễn Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị của BCH nhiệm kỳ 2010 - 2015; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đ/c Trịnh Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trình bày, nêu rõ: Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài gòn là Đảng bộ Doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đảng  bộ có 14 chi bộ trực thuộc, tổng số 234 đảng viên,chiếm tỷ lệ gần 10% trong tổng số CBCNV- LĐ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty Thuốc lá Sài gòn đã tìm mọi biện pháp, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, ổn định SXKD bảo đảm việc làm thu nhập cho CBCNV. Đặc biệt năm 2013 đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện 2010-2014: Doanh thu đạt 34,885 tỷ đồng, bằng 38.26% CK và tăng 1.64 % so với Nghị quyết. Lợi nhuận đạt 431 tỷ đồng, đạt 60.56% CK và tăng 8.28% so với Nghị quyết. Giá  trị xuất khẩu đạt 366 triệu USD, tăng 8.28% so với Nghị quyết đề ra.

Kết quả tái cấu trúc doanh nghiệp: Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty TLVN giai đoạn 2012-2015 theo quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 16/4/2014 Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty  Thuốc lá Đồng Tháp đã chính thức được bàn giao về cho Công ty Thuốc lá Sài gòn. Từ đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan xây dựng quy chế hoạt động, bổ nhiệm cán bộ, lập kế hoạch cải tạo máy móc thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, công tác thị trường… . Kết quả năm 2014 cả hai công ty con đều hoạt động ổn định hơn, phát huy được thế mạnh của từng đơn vị; đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm. Công ty Thuốc lá An Giang được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, công ty Thuốc lá Đồng Tháp được tặng Cờ thi đua của Bộ Công thương.

Thực hiện công tác an sinh xã hội: hàng năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Công ty đã đóng góp xây dựng 3-4 nhà tình thương tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh thuận , 5 năm qua tham gia đóng góp xây dựng 452 căn nhà tình thương với giá trị 15 tỷ đồng, phụng  dưỡng 09 bà mẹ Việt Nam anh hung và 03 thương binh nặng, ủng hộ các hoạt động từ tiện khác gần 9 tỷ đồng

Công tác xây dựng đảng: Đảng bộ đã được tặng nhiều nhiều bằng khen của Đảng ủy cấp trên : Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW về thành tích thực hiện Cuộc vận động “ N\gười việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hai năm 2010-2011, Bằng khên 3 năm 2011-2013 về thực hiện Chỉ thị 03-   CT/TW của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đánh giá tổng quát: so với nghị quyết 2010- 2014, các chỉ tiêu đều đạt xấp xỉ và vượt. Đảng ủy đãchỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, bảo đảm việc làm, thu nhập  cho người lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, khẳng định vị trị vai trò hàng đầu của doanh nghiệp nhà nước đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước.

Nhiều tham luận của các chi bộ đã được trình bày tại Đại hội: Tham luận Chi bộ Phân xưởng vấn bao 2: vai trò của cấp ủy trong việc thực  hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Với đặc thù công nhân đông, trình độ không đồng đều, tuổi đời cao, nhân sự luôn biến động, cấp ủy đã chỉ đạo phân công lao động phù hợp, tiết kiệm và định biên hợp lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu sản phẩm mới…. từ đó đã tạo ra một đội ngũ dám nghĩ dám làm, sáng tạo góp phần vào sự thành công của toàn đảng bộ. Đảng viên  chi bộ là đầu mối kênh tuyên truyền giải thích thấu  đáo các chương trình hành động đến công nhân, do vậy đã không có lãn công, đình công trong suốt 5 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV  đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ công ty Thuốc lá Sài gòn  đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà BCH Đảng bộ  Công ty trình Đại hội, đồng thời nhấn mạnh đến một số nội dung trọng yếu mà Đại hội cần thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo đại hội

Là đơn vị sản xuất thuốc lá điếu lớn nhất của Tổng công ty và ngành thuốc lá Việt nam, hàng năm nộp ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng. công ty đã đạt được nhiều thành tích, là đơn vị thực hiện thí điểm Đề án tái cấu trúc của Tổng  công ty, mặc dù  gặp rất nhiều khó khăn công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã hỗ trợ hai công ty con hoàn  thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vượt mức đề ra.

Trong nhiệm kỳ tới đứng trước khó khăn thách thức đặc biệt là tình hình thuốc lá lậu ngày càng diễn biến phức tạp, Đảng ủy công ty cần có các giải pháp khả thi với lộ trình cụ thể nhằm nâng cao  hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp so với năng lực của công ty; Cần nhận thức rõ thời cơ,  thách thức, các tiềm năng của công ty để tập trung lãnh đạo nhằm khai thác phát huy tối đa các nguồn lực; hoàn thiện, tinh gọn bộ máy để tiếp tục tiếp nhận các công ty Thuốc lá miền Tây sắp tới đây sẽ tiếp tục sáp nhập vào Công ty Thuốc lá Sài gòn.

Đồng chí  Vũ Văn Cường nhấn mạnh: Công ty cần đầu tư mạnh hơn  cho công tác thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm truyền thống, phát triển các sản phẩm cao ấp có sức cạnh tranh cao, chú ý công tác nguyên liệu , nhất là định mức tồn kho nguyên liệu.

Đảng ủy TCT tin tưởng rằng đảng bộ  Công ty Thuốc lá Sài gòn sẽ vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đại hội 14 đề ra, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của  Tổng công ty và ngành thuốc lá Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội, trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XIV  gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài gòn nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XIV