Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị: phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bánh kẹo –thực phẩm của cả nước

17/06/2015

Ngày 12⁄6, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (CPTP) đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vũ Văn Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đến dự, còn có đồng chí Trần Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Thị Hoàng Mai –Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV cùng đại diện Văn phòng Đảng ủy, các ban đảng của Đảng ủy Tổng công ty và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty CPTP Hữu Nghị.

Tại đại hội Đảng bộ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy công ty khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đưa các sản phẩm của công ty trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bánh kẹo - thực phẩm của cả nước.

Thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy công ty chỉ đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo. Trong giai đoạn 2010-2014, mặc dù công ty phải cạnh tranh rất khốc liệt với các công ty sản xuất bánh kẹo trong nước và bánh kẹo nhập khẩu, tuy nhiên, bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, tốc độ tăng trưởng của công ty vẫn đảm bảo theo Nghị  quyết đề ra: doanh thu bình quân tăng 5%; lợi nhuận tăng 6 %; nộp ngân sách tăng 0,3%; giá trị xuất khẩu tăng 17%; thu nhập bình quân tăng 20%...

Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy công ty luôn bám sát các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt để Đảng bộ công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm đặt ra.

Căn cứ mục tiêu giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ công ty đã đề ra nhiệm vụ tốc độ tăng doanh thu bình quân: tăng 7.5%; chỉ tiêu lợi nhuận: tăng 5.5%; chỉ tiêu nộp ngân sách: tăng 2%; xuất khẩu: tăng 8%; thu nhập bình quân: tăng 6%... Đồng thời, xây dựng tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 100%, trong đó 20% Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu....Đảng ủy công ty xác định thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tập trung chủ yếu ở các nội dung sau: thứ nhất, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; thứ hai, tổ chức sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức, nhân sự để đạt được kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thứ ba, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa sản phẩm công ty đến người tiêu dùng trong và ngoài nước; thứ tư, thực hiện chương trình an sinh xã hội: Tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội đối với người lao động trong công ty. Kết hợp thực hiện bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh quốc phòng.  

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị. Chú trọng đổi mới công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, đặc biệt là đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" vào trong sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy, chi bộ và đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm điều lệ Đảng. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ Công ty Hữu Nghị đạt được trong giai đoạn 2010 – 2015.  

Đồng chí Vũ Văn Cường chỉ đạo, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty cần lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; sắp xếp, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng ban, đơn vị trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, cần tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, hệ thống phân phối sản phẩm bánh kẹo ở các tỉnh, hệ thống cửa hàng bán bánh tươi ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận; nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở cải tiến hệ thống quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá mua, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu trong sản xuất; có biện pháp cụ thể giảm chi phí bán hàng, các chi phí hành chính. Thường xuyên chú trọng đến công tác phát triển Đảng, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục phát huy truyền thống và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần nhất trí  cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí tham gia vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trịnh Trung Hiếu tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội