Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt nam: Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

24/06/2015

Với tinh thần “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan) tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ngày 23/6/2015, tại trụ sở Tổng công ty 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nôi, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2015-2020.

Với chức năng nhiệm vụ là Cơ quan tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty, Đảng bộ Cơ quan TCT là bộ máy tham mưu, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo và là Đảng bộ nòng cốt của Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam. Đảng ủy đã kiện toàn lại tổ chức với cơ cấu từ 03 chi bộ thành 04 chi bộ; số bộ phận, phòng ban chuyên môn trong Đảng bộ Cơ quan TCT đã tăng thêm (phòng Pháp chế, Kiểm soát viên Bộ Công thương tại Tổng công ty; Văn phòng Hội đồng thành viên).

Báo cáo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng chí Bùi Nhật Tiến – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan đã nỗ lực, bám sát mục tiêu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cùng chính quyền, các đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý và điều hành linh hoạt các lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ Tổng công ty. Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và tăng trưởng so nghị quyết đề ra, như: nộp ngân sách: ước tốc độ tăng trưởng bình quân 8,7%/năm (nghị quyết đề ra là  8%/năm); kim ngạch xuất khẩu: ước tốc độ tăng trưởng bình quân 6,4%/năm (nghị quyết là 2%/năm); thu nhập của người lao động: tốc độ tăng trưởng bình quân 8,2%/năm (nghị quyết là 3,5%/năm).

Tuy nhiên, do những khó khăn ngoài dự kiến, đặc biệt là tác động của việc thực hiện in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh theo quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và sự gia tăng đột biến của thuốc lá nhập lậu, một số chỉ tiêu chưa đạt được mức yêu cầu của nghị quyết đề ra như: sản lượng thuốc lá điếu ước tốc độ tăng trưởng bình quân 1,1%/năm (nghị quyết là 2,5%/năm); tổng doanh thu toàn tổ hợp tăng trưởng xấp xỉ 1%/năm (nghị quyết là 5%/năm); Lợi nhuận ước tốc độ tăng trưởng bình quân 1,8%/năm (nghị quyết là 3%/năm).

Trước những khó khăn do tác động của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, toàn tổ hợp đã chung tay khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp củng cố thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu để phấn đấu đạt được kết quả sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất. Sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu năm 2010-2014, tăng bình quân 2,38%, trong đó nội tiêu tăng bình quân 0,93 %; xuất khẩu tăng bình quân 5,53 %. Riêng sản phẩm Vinataba sản lượng giảm bình quân 21,24 %.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy cơ quan đặc biệt quan tâm và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, đồng thời, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Đồng chí Bùi Nhật Tiến khẳng định, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ cơ quan đã thực sự giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, tạo lập được môi trường phấn đấu, học tập, công tác tốt cho cán bộ, đảng viên...

Với mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí tổ chức cơ sở đảng nòng cốt, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của cơ quan văn phòng Tổng công ty... Ban chấp hàng Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả phương án tái cơ cấu, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. “ Tiếp tục giữ vững vị trí chủ đạo trong ngành thuốc lá, tham gia đảm bảo ổn định môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. Phát triển hình ảnh thương hiệu và thị trường thực phẩm - bánh kẹo của Tổng công ty trên cả nước” – Đồng chí Bùi Nhật Tiến khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty nhấn mạnh: Đảng bộ Cơ quan đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân viên Văn phòng Tổng công ty nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra theo nghị quyết Đại hội III.

Đồng chí Vũ Văn Cường chỉ đạo, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 tập trung trí tuệ đánh giá đúng tình hình, nhất là những khuyết điểm, hạn chế để xây dựng các giải pháp khả thi, có lộ trình cụ thể theo từng năm để thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và công nhân viên nhận thức rõ nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ cơ quan đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Nhật Tiến tiếp tục được bầu giữ vai trò Bí thư Đảng ủy Cơ quan.          

Đồng chí Vũ Văn Cường tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá nhiệm kỳ 2015 - 2020