Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt tổ chức Đại hội lần thứ VIII – Nhiệm kỳ 2015- 2020

19/06/2015

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại Hội trưởng Công ty, địa chỉ Khu phố 8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII – Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí : Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV – Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Sơn Châu – Phó bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc – Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó bí thư, Thành viên HĐTV Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

Đại hội lần này – Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục phát huy những thắng lợi và bài học kinh nghiệm trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo, đồng thời cũng đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ công ty đạt được bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát huy truyền thống qua 25 năm xây dựng và phát triển, trong nhiệm kỳ qua Đảng  ủy Công ty Cổ phần Hòa Việt đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn thể CNVC-LĐ nỗ lực thực hiện kế hoạch 5 năm (2015-2020) vượt qua nhiều thách thức, khó khăn và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.Cụ thể :

- Sản lượng chế biến nguyên liệu bình quân đạt 22.300 tấn/năm, vượt 11,5% so với nghị quyết đề ra là 20.000 tấn/năm.

- Doanh thu bình quân đạt 841,3 tỷ đồng/năm, vượt 36,8%/năm so với Nghị quyết đề ra đạt bình quân từ 600 – 630 tỷ đồng/năm.

Đồng chí: Lê Văn Khuê – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

trình bày Báo cáo chính trị

Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020) là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; củng cố, phát triển và phát triển bền vững SXKD, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh về lĩnh vực sản xuất-cung ứng nguyên liệu thuốc lá trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.

Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Công ty cổ phần; nâng cao sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững. Theo đó, Công ty phấn đấu mỗi năm: Doanh thu bình quân tăng 5%/năm;  Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của Nhà nước.; Lợi nhuận bình quân tăng 3%/năm; - Thu nhập bình quân tăng 5%/năm;

Đảng bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” trong suốt nhiệm kỳ, phấn đấu có ít nhất 01 năm đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 90% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”; trong đó có trên 20% đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu.  Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%; trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%;Phấn đấu kết nạp 20 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng công ty đã  nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Vũ Văn Cường đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, quyết tâm cao, đề ra các giải pháp cho hoạt động của Đảng bộ Công ty trong thời gian tới. Đại hội cần nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, nhất là những khuyết điểm, hạn chế để xây dựng các giải pháp khả thi, có lộ trình cụ thể, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới tất cả cán bộ, đảng viên và công nhân viên  nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội lần thứ 8 của Đảng bộ Công ty,

Theo đó, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại bội 8 đã đề ra, phấn đấu trở thành đơn vị mạnh, hàng đầu trong lĩnh vực SX - cung ứng nguyên liệu thuốc lá trong ngành Thuốc lá Việt Nam. Rút kinh nghiệm nhiệm ký 7 một số chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết như DT đầu tư, sản lượng thu mua..

Đồng chí nhấn mạnh: Với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh và chế biến nguyên liệu thuốc lá, trong tình hình có nhiều khó khăn như hiện nay, Công ty CP Hoà Việt cần chủ động nghiên cứu đề xuất phương án kiện toàn lại bộ máy quản lý, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, mô hình sản xuất, phương thức đầu tư,… theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo sản lượng, nâng cao chất lượng, hạ gía thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Gắn kết được nhà sản xuất và nhà tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với thực tế của từng địa phương để ổn định, phát triển bền vững vùng trồng.

Chú trọng công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, tăng cường bám sát, nắm bắt nhu cầu của các đơn vị thuốc điếu trong việc sử dụng, thu mua nguyên liệu cũng như gia công chế biến. Tích cực tìm kiếm thêm khách hàng bên ngoài TCT phát triển nguồn hàng để gia công chế biến nguyên liệu để khai thác có hiệu quả dây chuyền chế biến nguyên liệu, đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh công tác xuất khẩu, chú trọng hoạt động xuất khẩu tại chỗ, củng cố các thị trường truyền thống, khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiệp định tự do thương mại Việt nam - Liên minh Á Âu, Việt Nam – Hàn Quốc, TPP, EU... để tăng cường mở rộng, tìm kiếm thị trường mới đảm bảo xuất khẩu có hiệu quả.

Đồng chí : Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV – Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VIII, gồm 9 đồng chí, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; bầu Đoàn đại biểu gồm 09 đồng chí tiêu biểu và 1 đồng chí dự khuyết thay mặt cho Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II.. Đồng chí Lê Văn Khuê tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty  nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội