Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Đảng bộ Cơ quan đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành công tốt đẹp

20/06/2015

Ngày 20⁄06⁄2015, tại Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Đại hội Đảng bộ Cơ quan đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan đại diện) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Sơn Châu – Phó bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Đảng bộ CQĐD hiện có 3 chi bộ trực thuộc, tổng số 34 đảng viên chiếm tỷ lệ  52,3% trong tổng số CNVC-LĐ .

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị của BCH nhiệm kỳ 2010 - 2015; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đ/c Nhâm Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy CQĐD đã phối hợp cùng Đảng ủy CQ Tổng công ty tích cực, từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐD nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng ủy Cơ quan đại diện đã lãnh đạo các chi bộ và phòng ban chức năng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo TCT chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCT và toàn Tổ hợp đạt những kết quả nổi bật: Tổ hợp Tổng công ty giữ vững vị trí dẫn đầu và chủ đạo trong toàn ngành thuốc lá về quy mô, thị phần; Công tác xây dựng thương hiệu và nghiên cứu phát triển (R&D) có những bước phát triển mới đóng góp cho việc nâng cao sức cạnh tranh của toàn Tổ hợp; Thực hiện các dự án đầu tư tạo cơ sở vật chất hiện đại cho phát triển bền vững; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ….

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng:- Đảng ủy CQĐD đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XI với trên 15 đợt học tập, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 98% thông qua các hình thức: lớp cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức, lớp kết hợp với Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Phổ biến kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên trong toàn đảng bộ thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ và hệ thống email, sách, báo... ;- Phối hợp tổ chức cùng Đảng bộ CQVP triển khai thành công Chương trình sinh hoạt chính trị “Về nguồn” gồm 4 đợt với các địa danh, di tích cách mạng: Côn Đảo, Điện Biên Phủ, trạm xá Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi); viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) với sự tham gia đầy đủ đảng viên của hai Đảng bộ thuộc Văn phòng Tổng công ty và sự tham gia của cấp ủy Đảng, các đơn vị thuộc Đảng bộ Tổng công ty, đã có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về truyền thống hào hùng của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của đất nước, tăng cường tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ

Với mục tiêu Xây dựng tổ chức đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong lãnh đạo công tác tham mưu điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổ hợp, phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam theo định hướng hiện đại và bền vững, trong nhiệm kỳ tới đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐD nhiệm kỳ 2015-2020 theo đó Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, vai trò của CQĐD trong tham mưu điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ hợp theo định hướng phát triển hiện đại và bền vững. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng;  Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ CQĐD thông qua công tác xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khoá, phân công trách nhiệm đảm bảo sự lãnh đạo của Ban chấp hành; Đảm bảo việc xây dựng ban hành các nghị quyết có chất lượng, sát hợp với thực tiễn và tính hiệu quả, nhất là các nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty  đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan đại diện. Đảng ủy Cơ quan đại diện đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là của Đảng ủy Tổng công ty, từ đó đã kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể tới các chi ủy. Kết quả hàng năm 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Đảng bộ Cơ quan đại diện được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu”.

 Đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại đại hội 

Đồng chí  Vũ Văn Cường nhấn mạnh: Đảng bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực đẩy mạnh toàn diện đồng bộ mọi mặt hoạt động trong toàn Cơ quan đại diện; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty và đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững, đảm bảo nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và thực hiện tốt các cân đối kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Phát huy tốt chức năng tham mưu, tổng hợp đề xuất giúp lãnh đạo Tổng công ty điều hành hoạt động của toàn Tổ hợp vận hành đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, có hiệu quả hơn nữa.

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II  gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nhâm Minh  Thuận tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy Cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2015-2020.