Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát triển doanh nghiệp hiệu quả, hiện đại và bền vững

14/08/2015

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, tiếp sau đại hội các Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 trong hai ngày 21 và 22⁄8⁄2015. Đại hội đảng cấp cơ sở vừa qua đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang tới nhiều đóng góp cùng nhiều tâm huyết của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của Đảng bộ và Tổng công ty Thuốc lá Việt

  Trong thời gian qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, sức mua trong nước giảm mạnh. Tổng công ty cũng như các đơn vị trong ngành thuốc lá còn phải chịu áp lực rất lớn từ tình trạng buôn lậu thuốc lá, buôn bán bánh kẹo giả, hàng nhái ngày càng phát triển phức tạp do lợi nhuận rất cao và chưa được kiểm soát đồng bộ. Việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt quy định in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trong các năm qua đã vừa ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người tiêu dùng, vừa tác động đến chi phí đầu vào sản xuất. Áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuốc lá, bánh kẹo ngày càng gay gắt khi mức độ tham gia thị trường của sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm của doanh nghiệp FDI ngày càng cao… 

  Tuy gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ, Ban ngành Trung ương mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, Đảng viên và toàn thể CNVC-LĐ nỗ lực tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức xây dựng Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ I, nhiệm  kỳ  2010-2015.

  Các cấp ủy đảng đã sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn: sắp xếp cơ cấu tổ chức, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu; tiết giảm chi phí… nâng cao hiệu quả  hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác tái cơ cấu Tổng công ty theo chủ trương chung, xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển.

  Trong nhiệm kỳ 2010-2015, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty đều có sự tăng trưởng, hầu hết vượt mức Nghị quyết Đại hội I đề ra.  Nộp ngân sách đạt mức cao nhất 8.283 tỷ đồng vào năm 2013, tăng trưởng bình quân  8,3%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất 177 triệu USD năm 2014, tăng trưởng bình quân 5,4%/năm, vượt 3,4% so với Nghị quyết; Đảm bảo công ăn việc làm cho gần 13.000 CBCNV với thu nhập năm 2015 ước đạt 9 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm, vượt 3,6 so với Nghị quyết đề ra.  

  Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I đề ra, khẳng định vai trò của TCT là doanh nghiệp chủ đạo của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và toàn ngành về cả quy mô, thị phần, luôn đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách Nhà nước. Lĩnh vực thực phẩm chế biến của TCT (SXKD thực phẩm - bánh kẹo) đã phát triển tốt, kinh doanh ngày càng hiệu quả.

  Đây là những kết quả rất đáng khích lệ đối với toàn Đảng bộ Tổng công ty trong bối cảnh kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn thách thức.

  Trong nhiệm kỳ qua, với chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt nguyên tắc, các quy định của Đảng trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đảng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, phát triển Đảng và công tác kiểm tra giám sát…

  Kết quả đánh giá phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên hàng năm có trên 95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Tổng công ty có 05 tổ chức đảng được tặng Cờ thi đua của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, 70 cấp ủy viên và đảng viên có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối; trên 100 đồng chí được tặng Huy hiệu  30, 40, 50 năm tuổi Đảng.

  Đặc biệt với việc tiếp nhận thêm 08 tổ chức cơ sở Đảng, nâng tổng số lên 24/24 tổ chức Đảng trực thuộc, với 120 chi bộ và tổng số trên 1.770 Đảng viên (so với 16 tổ chức đảng cấp cơ sở, 91 chi bộ với 1.207 đảng viên đầu nhiệm kỳ), Đảng bộ Tổng công ty đã là Đảng bộ đầu tiên trong Đảng bộ Khối DNTW hoàn thành việc kiện toàn  thống nhất mô hình tổ chức Đảng trong toàn Tổng công ty.Việc kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp giúp cho công tác chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty gắn với lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

  Với những thành tích đã đạt được, năm 2015 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam  đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý khác.

  Những kết quả này đã góp phần tăng thêm niềm phấn khởi, tự hào và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng ta cũng nghiêm túc nhận thấy còn một số hạn chế, khuyết điểm. Trong từng lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng Đảng, kết quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Tổng công ty. Quy mô về vốn, tài sản, công nghệ kỹ thuật của nhiều doanh nghiệp, đơn vị vẫn còn ở quy mô nhỏ và chưa tiên tiến, hiện đại so với khu vực và thế giới. Sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển chưa thật vững chắc; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn chưa cao ở một số đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Đó là những vấn đề cần được Đảng bộ tập trung khắc phục để tạo được sự phát triển mạnh và bền vững của toàn Tổ hợp trong nhiệm kỳ 2015-2020

   Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ I; kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình và những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học.để từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Thuốc lá Việt Nam, thúc đẩy ngành Thuốc lá Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; phấn đấu là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam

   Thời gian tới, dự báo tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu ngày càng tinh vi, phức tạp; hội nhập kinh tế quốc tế một mặt mở ra thị trường xuất khẩu rộng lớn song đồng thời cũng là thách thức lớn đối với sự tồn tại, phát triển của ngành thuốc lá và ngành bánh kẹo thực phẩm trong nước.

  Do đó, 5 năm tới là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và từng cán bộ, Đảng viên, người lao động trong Tổng công ty, là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

  Với thành công từ các đại hội cấp cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, đổi mới toàn diện, cùng ý chí và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, Đảng viên, tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa Tổng công ty Thuốc lá Việt nam phát triển hiệu quả, hiện đại và bền vững.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TS.Vũ Văn Cường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty