Tin Đảng, Đoàn

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II: Đoàn kết – Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển bền vững

22/08/2015

Trong hai ngày 21- 22⁄08⁄2015, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam –Vinataba đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đ⁄c Vũ Huy Hoàng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương, đ⁄c Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội, về phía khách mời còn có các đ/c là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và thành viên Tổ công tác, Tổ chỉ đạo Đại hội của ĐUK DNTW; các đ/c là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo của các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng trong Khối DNTW.

Về phía Đảng bộ Vinataba có đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên; các đ/c nguyên là lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ; đ/c Trần Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Trần  Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT; 199 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ cùng các đại biểu được bầu từ 24 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, đại diện cho 1.785 Đảng viên của Đảng bộ Vinataba. Nhiều cơ quan thông tấn báo chí của TW và Hà Nội đã quan tâm tham dự đưa tin về Đại hội.

Đ/c Vũ Huy Hoàng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Huy Hoàng Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của toàn Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2010-2015.  Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ công tác lãnh đạo của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đã thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu, tiếp tục khẳng định vị trí là đơn vị mạnh  trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng và giữ vai trò dẫn đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam; giữ vững và phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đi vào cuộc sống, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết nhất trí, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

Khẩn trương, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ cho các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá; tham gia đóng góp xây dựng chính sách đối với ngành thuốc lá, để ngành thuốc lá phát triển đúng chủ trương, định hướng của Nhà nước.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng nâng cao năng lực hoạch định chính sách và tổ chức quản lý liên quan đến ngành.

Đ/c Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng uỷ Khối DNTƯ nhấn mạnh: Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới theo Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ đề ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trường, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản trị, nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý hiện đại trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù; rà soát, ban hành các quy chế, quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành đúng luật pháp nhà nước. Có giải pháp cụ thể thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị phần, nâng cao thương hiệu thuốc lá Việt trong thị trường trong nước và quốc tế. Hoàn thiện các dự án đầu tư, tăng cường đầu tư trong lĩnh vực nguyên liệu và phụ liệu thuốc lá nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ về nhu cầu nguyên liệu và phụ liệu, chú trọng phát triển nguyên liệu nội địa để chủ động sản xuất, thay thế nhập khẩu. Tích cực tham mưu đề xuất để Nhà nước đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu. Từng bước mở rộng quy mô và hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Tiếp tục định hướng xuất nhập khẩu bền vững, tăng cường xuất khấu các sản phẩm của Tổng công ty trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác xóa đói, giảm nghèo, chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty.

Làm tốt công tác cán bộ, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động, luân chuyển trong Tổng công ty và các doanh nghiệp trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ có đủ trình độ về quản lý tài chính; chủ động nắm thông tin, làm tốt công tác phân tích đánh giá, dự báo thị trường; phát huy vai trò trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại đơn vị.

  Giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đổi mới phương thức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của Tổng công ty để tạo sự nhất trí, đồng thuận cao. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đ/c Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ĐU TCT, Thành viên Hội đồng Thành viên trình bày, nêu rõ:  nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của Đảng bộ Vinataba diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK DNTW, Bộ Công thương cùng với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết thống nhất, tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vinataba đã chủ động sáng tạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vinataba lần thứ I đã đề ra, góp phần to lớn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh,

Các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu của toàn tổ hợp vượt so với nghị quyết đề ra và đặc biệt đời sống người lao động luôn được quan tâm.

+ Lợi nhuận: ước thực hiện năm 2015 đạt 1.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm, Nghị quyết đề ra là 3%/năm.

+ Nộp ngân sách: Đạt mức cao nhất 8.283 tỷ đồng vào năm 2013, ước tốc độ tăng trưởng bình quân 8,3%/năm, Nghị quyết đề ra là  8%/năm.

+ Kim ngạch xuất khẩu: Đạt mức cao nhất 177 triệu USD vào năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm. Nghị quyết đề ra là  2%/năm.

+ Thu nhập của người lao động: Năm 2015 ước đạt 9triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm, Nghị quyết đề ra là 3,5%/năm.

Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I đề ra, khẳng định vai trò của TCT là doanh nghiệp chủ đạo của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và toàn ngành về cả quy mô, thị phần, luôn đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách Nhà nước. Lĩnh vực thực phẩm chế biến của TCT (SXKD thực phẩm - bánh kẹo) đã phát triển tốt, kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong giai đoạn 2010-2015, TCT luôn là doanh nghiệp chiếm thị phần chủ đạo trong ngành thuốc lá. Sản lượng tiêu thụ của TCT luôn chiếm từ 51%, năm 2014 chiếm 54% tổng lượng tiêu thụ của toàn ngành trở lên. Trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu thuốc lá, Vinataba tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá nội địa đáp ứng nhu cầu nguyên liệu thuốc lá các loại cho sản xuất trong nước với tỷ trọng diện tích đầu tư và sản lượng thu mua chiếm trên 60% trong cả nước. Nguồn phụ liệu của Tổng công ty là thế mạnh trong chuỗi giá trị thuốc lá của TCT, ở vị trí số 1, dẫn đạo thị trường một số phụ liệu thuốc lá nội địa về chất lượng và giá cả do ưu thế về quy mô cung cấp lớn, ổn định, năng lực công nghệ sản xuất đạt mức tiên tiến như cây đầu lọc, giấy sáp, nhãn bao cứng.... Sản lượng bánh kẹo năm 2014 đạt 36.528 tấn, doanh thu đạt 2.088 tỷ, ước chiếm 11% thị phần tiêu thụ nội địa nhờ nỗ lực liên tục cải tiến chất lượng cũng như quy cách đóng gói, mẫu mã bao bì, nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng

Với chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt nguyên tắc, các quy định của Đảng trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đảng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, phát triển Đảng và công tác kiểm tra giám sát…

Kết quả đánh giá phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên hàng năm có trên 95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Tổng công ty có 05 tổ chức đảng được tặng Cờ thi đua của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, 70 cấp ủy viên và đảng viên có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối; trên 100 đồng chí được tặng Huy hiệu  30, 40, 50 năm tuổi Đảng.

Đặc biệt với việc tiếp nhận thêm 08 tổ chức cơ sở Đảng, nâng tổng số lên 24/24 tổ chức Đảng trực thuộc, với 120 chi bộ và tổng số trên 1.770 Đảng viên (so với 16 tổ chức đảng cấp cơ sở, 91 chi bộ với 1.207 đảng viên đầu nhiệm kỳ), Đảng bộ Tổng công ty đã là một trong những Đảng bộ đầu tiên trong Đảng bộ Khối DNTW hoàn thành việc kiện toàn  thống nhất mô hình tổ chức Đảng trong toàn Tổng công ty.Việc kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp giúp cho công tác chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty gắn với lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đảng Bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương cho thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2010 - 2015

Với những thành tích đã đạt được, năm 2015 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam  đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý khác.

Trong nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo cũng đã đưa ra mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là đưa Tổng công ty tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Thuốc lá Việt Nam, thúc đẩy ngành Thuốc lá Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; phấn đấu là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo.

Đảng bộ phấn đấu đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân 2,2%/năm, nộp ngân sách tăng 2,3%/năm, Kim ngạch xuất khẩu tăng 2,5%/năm. Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn ”trong sạch vững mạnh” trên 90%/năm, trong đó: 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 90%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được hơn 80 đảng viên mới/năm.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển bền vững”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II gồm 36 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vinataba lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba tiếp tục được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020;  đ/c Trần Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc và đ/c Trần thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên tiếp tục được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Vinataba nhiệm kỳ 2015-2020.

Ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đ/c Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ, Ban ngành trung ương mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa II nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.