Tin Đảng, Đoàn

Công bố Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty TLVN, Nhiệm kỳ 2015 – 2020

16/09/2015

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, tại Phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty TLVN, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Vũ Văn Cường đã công bố Quyết định số 3733-QĐ-ĐUK, ngày 10⁄9⁄2015 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty TLVN nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó:

Chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty TLVN nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 36 đồng chí:

 1. Vũ Văn Cường
 2. Trần Sơn Châu 
 3. Trần Thị Hoàng Mai 
 4. Hồ Lê Nghĩa 
 5. Đặng Xuân Phương 
 6. Đặng Ngọc Phi 
 7. Bùi Nhật Tiến 
 8. Nhâm Minh Thuận 
 9. Vũ Văn Thưởng 
 10. Nguyễn Duy Khánh 
 11. Lê Văn Khuê
 12. Nguyễn Tuấn Anh 
 13. Nguyễn Trung Dũng 
 14. Lê Phương Đằng 
 15. Đố Đoan 
 16. Trịnh Trung Hiếu 
 17. Bùi Tấn Hòa 
 18. Hà Quang Hòa 
 19. Đỗ Văn Hùng 
 20. Nguyễn Quốc Hùng 
 21. Nguyễn Quang Huy 
 22. Nguyễn Đình Hưng 
 23. Huỳnh  Văn Kha 
 24. Lê Xuân Khải 
 25. Lê Nguyên Khang
 26. Trịnh Hoàng Long 
 27. Lương Đức Ngọc 
 28. Trần Vinh Quang 
 29. Nguyễn Đức Thanh 
 30. Trần Hồng Thanh 
 31. Mai Thị Kim Thoa 
 32. Nghiêm Xuân Toàn 
 33. Nguyễn Đình Trường 
 34. Nguyễn Anh Tuấn 
 35. Lê Quang Vịnh 
 36. Trần Hải Yến 

Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy TCT TLVN nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 11 đồng chí:

 1.  Vũ Văn Cường 
 2. Trần Sơn Châu 
 3. Trần Thị Hoàng Mai 
 4. Hồ Lê Nghĩa 
 5. Đặng Xuân Phương 
 6. Nhâm Minh Thuận 
 7. Bùi Nhật Tiến 
 8. Nguyễn Duy Khánh 
 9. Vũ Văn Thưởng 
 10. Lê Văn Khuê 
 11. Đặng Ngọc Phi 

Chuẩn y đồng chí Vũ Văn Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty TLVN nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chuẩn y đồng chí Trần Sơn Châu và đồng chí Trần Thị Hoàng Mai  giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty TLVN nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cũng tại Phiên họp này, Ban chấp hành Đảng bộ TCT đã thảo luận cho ý kiến về các Dự thảo: Chương trình Công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ TCT, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ; Dự thảo Quy chế quan hệ công tác giữa tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty., cho ý kiến vào Quy chế làm việc và Dự thảo Chương trình công tác, kiểm tra giám sát toàn khóa của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT, Nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy TCT TLVN nhiệm kỳ 2015 – 2020

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY
Đ/c Vũ Văn Cường
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY
Đ/c Trần Sơn Châu Đ/c Trần Thị Hoàng Mai
Tổng giám đốc Thành viên HĐTV

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

Đ/c Hồ Lê Nghĩa

Thành viên HĐTV

Đ/c Nguyễn Duy Khánh

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc CT TLSG

Đ/c Lê Văn Khuê

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc CTCP Hòa Việt

Đ/c Đặng Xuân Phương

Phó Tổng giám đốc

Đ/c Bùi Nhật Tiến

Phó Tổng giám đốc

Đ/c Vũ Văn Thưởng

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch CTTL Thăng Long

Đ/c Nhâm Minh Thuận

Phó Tổng giám đốc

Đ/c Đặng Ngọc Phi

Ban Tổ chức Đảng ủyTCT