Tin Đảng, Đoàn

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03⁄02⁄1930- 03⁄02⁄2016)

03/02/2016

Ngày 03⁄02⁄2016, tại Văn phòng Tổng công ty, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty TLVN đã tổ chức Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03⁄02⁄1930- 03⁄02⁄2016).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Hội Đồng Thành Viên, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Nhật Tiến, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh Kỷ niệm ngày thành lập Đảng không chỉ là dịp để tổng kết những thành tựu vĩ đại của Đảng với những mốc son chói lọi mà còn để khẳng định những truyền thống quý báu, bản chất tốt đẹp của Đảng ta và để rút ra những bài học kinh nghiệm lớn trong 86 năm đấu tranh cách mạng của Đảng. Mùa xuân năm 1930, trên nền tảng lý luận và tổ chức hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và các tổ chức cộng sản tiền thân, tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức.

Ngày 03/2/1930 đã trở thành mốc son lịch sử không thể nào quên của những người cộng sản và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quyết định trong sự phát triển của dân tộc ta; chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất của phong trào cách mạng trong cả nước; của sự chuẩn bị công phu về mọi mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; là biểu hiện sáng ngời về sự đoàn kết nhất trí, một lòng, một dạ của những chiến sĩ cộng sản vì lợi ích giai cấp và dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là hệ tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân, phong trào công nhân mà còn là vũ khí giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một thời kỳ mới oanh liệt trong lịch sử dân tộc đã được mở ra; sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất cho non sông; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới từng bước đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, kém phát triển và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Cũng trong buổi sáng ngày 3/2/2016, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty như Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam, đặc biệt đã đi đầu, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vân động Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước, theo đó đã tập hợp được trí tuệ tập thể, xây dựng các hiến kế đầy tâm huyết thể hiện trách nhiệm, vai trò nòng cốt trong Đảng bộ Tổng công ty. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan luôn duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ, thường xuyên, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn Cơ quan được giữ vững; công tác đối ngoại, hợp tác, phối hợp với các đơn vị thành viên và các cơ quan chức năng được mở rộng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.

Với những thành tích đạt được trong năm 2015, Đảng ủy TCT đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tích xuất sắc của tập thể Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Chi đoàn Văn phòng TCT (phía Bắc) và nhiều cá nhân đã được khen thưởng bằng nhiều hình thức của các cấp.

Khen thưởng cho các chi bộ đạt thành tích xuất sắc năm 2015

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Trần Sơn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công việc mà Đảng bộ Cơ quan TCT đã thực hiện được trong năm 2015. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế đặc biệt là đổi mới công tác lãnh đạo, xử lý công việc của các phòng, đề xuất với lãnh đạo TCT điều hành tốt công việc của toàn Tổ hợp vận hành đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, có hiệu quả. Chú ý, đề xuất xử lý dứt điểm các đề xuất và kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty ở mức cao nhất.