Tin Đảng, Đoàn

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI

14/05/2019

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lịch sử 50 năm (1969-2019), tròn một nửa thế kỷ. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng cảm nhận đầy đủ hơn sức sống của Di chúc. Và để thấy được những giá trị, ý nghĩa của tài liệu quan trọng này, ta cần nhận ra những điều hệ trọng và thiêng liêng ẩn hiện qua lời văn, câu từ, chữ và nghĩa trong Di chúc của Người.

Ngày 15-5-1965 vào dịp 75 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc. Kể từ đó đến khi qua đời, năm nào, cứ vào dịp tháng 5, Người lại sửa Di chúc.

Lần sửa cuối cùng vào tháng 5-1969, kéo dài trong nhiều ngày. Bốn tháng sau, vào đúng ngày Quốc khánh, 2-9-1969, Người vĩnh biệt chúng ta, trở về với thế giới người Hiền. Thời gian mà Người viết và sửa Di chúc hằng năm là vào buổi sáng, thường là từ 9 đến 10 giờ.

Người cũng đi vào giờ ấy - giờ tâm linh trong cuộc sống của Người. Trong thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế, chúng ta được biết, Người mất vào 9 giờ 47 phút sáng ngày 2-9-1969 (1).

Chỉ sau khi Người mất, trong lễ truy điệu trọng thể vĩnh biệt Người (9-9-1969), chúng ta mới được biết về Di chúc do Đảng ta thông báo. Và 20 năm sau khi Người mất, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo "Về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (2). Bản gốc và toàn bộ các bản viết Di chúc của Người đã được công bố. Giờ đây, mỗi chúng ta đều biết, đều đọc đầy đủ, trọn vẹn tài liệu quan trọng này, mà ngay từ lần khởi thảo đầu tiên, Người đã ghi ở trang đầu, lề trái một dòng chữ "Tuyệt đối bí mật". Phía lề phải, Người ghi "Nhân dịp mừng 75 tuổi".

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan toả sâu rộng, gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời gắn với các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nghiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền theo các nội dung sau: 

Một là, tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. 

Hai là, tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Ba là, tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 3 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. 

Bốn là, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng. 

Năm là, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề nghị các cấp ủy cơ sở cần căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp như: toạ đàm, hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề, phát động các phong trào thi đua, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hoá - thể thao; ... Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

* Nội dung sinh hoạt:   

          + Ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời cặn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống cho nhân dân và về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và thành tựu của đất nước qua 50 năm thực hiện Di chúc theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          + Liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đảng, đoàn thể; làm rõ những thành tựu, bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

           + Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

         *  Hình thức sinh hoạt:

          + Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào tháng 9/2019.

          + Đối với các cấp chính quyền: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt theo các nội dung trên bằng các hình thức phù hợp, như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị.

          + Đối với các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

* Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 5-10/2019, cao điểm trong quý III/2019 (kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

          1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

          2. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

          3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

4. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

          5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

 (1) Trong Hội nghị Trung ương bất thường, chiều ngày 3-9-1969, Đảng ta quyết định tổ chức Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì ngày mất của Người trùng với ngày Quốc khánh, nên Trung ương quyết định thông báo Người mất vào ngày 3-9, nay phải nói lại cho đúng theo Thông báo của Bộ Chính trị ngày 19-8-1989.

(2) Xem: Thông báo số 151-TB/TW ngày 19-8-1989 do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký.