Tin Đảng, Đoàn

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vinataba

06/04/2020

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo có mặt trên toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội. Đây cũng là lực lượng có trình độ, năng động, nhiệt huyết, luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào hoạt động tại doanh nghiệp. Vậy để tập hợp, phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp cần phải có những chương trình, hành động thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng cũng như sự cống hiến của đoàn viên, thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 54 QĐ/ĐTNK ngày 28/11/2008 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trên cơ sở tiếp nhận các cơ sở Đoàn có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đến thời điểm hiện nay, Đoàn Thanh niên Tổng công ty với tổng số khoảng 1.896 đoàn viên đang sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc (trong đó: số Đoàn viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm khoảng 30%, số đoàn viên là Đảng viên 385 đồng chí).

Những năm qua, Đảng uỷ và Ban Lãnh đạo Tổng công ty luôn coi đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác sản xuất kinh doanh; luôn đặt đoàn viên thanh niên ở vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, bền vững của Tổng công ty. Để tổ chức lãnh đạo và phát huy vai trò của lực lượng tuổi trẻ Vinataba, Đảng ủy Tổng công ty đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên; chỉ đạo Tổng công ty và các đơn vị ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo cơ hội cho Đoàn thanh niên thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Các cấp ủy Đảng đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thành niên. Thông qua việc học tập và hoạt động tuyên truyền pháp luật đã giúp Đoàn viên thanh niên hiểu và tham gia thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước, tìm hiểu cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và nhận thức được vai trò của tổ chức Đoàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người Đoàn viên; tạo ra cho lớp thanh niên có hoài bão, ước mơ lớn trong lập nghiệp để từ đó mỗi đoàn viên thanh niên có ý thức độc lập tự chủ, có tinh thần khắc phục khó khăn, xung kích tình nguyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty đã bám sát các chương trình hành động của Đảng uỷ Tổng công ty và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; kịp thời xây dựng và triển khai các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng thể hiện rõ tính xung kích của tuổi trẻ trong công tác chuyên môn và công tác xã hội, góp phần vào thành tích chung của Tổng công ty.

Phát huy lợi thế của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, các cấp bộ Đoàn trong Tổng công ty đã chủ động lôi cuốn Đoàn viên thanh niên triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ; lấy việc nâng cao chất lượng công trình phần việc thanh niên để phát huy việc Đoàn xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - tuyên truyền các đơn vị sử dụng và tiêu thụ hàng sản xuất trong Ngành; đồng thời tuyên truyền CBCNV người lao động dùng các sản phẩm của Tổng công ty. Đoàn Thanh niên Tổng công ty luôn xác định "Xung kích trong lao động sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của thanh niên trong lao động sản xuất vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Hoàn thành công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mỗi tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên“.

Phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo của đoàn viên thanh niên được củng cố và phát triển. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã thúc đẩy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có sự đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên là không nhỏ. Nhiều đồng chí đoàn viên đã chủ động đăng ký làm chủ nhiệm các đề tài NCKH với kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao; đi đầu trong nhiệm vụ sản xuất, tích cực bám máy, tăng giờ máy chạy góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, từng bước nâng cao tay nghề, làm chủ máy móc thiết bị tại nơi làm việc với phương pháp quản lý tiên tiến diễn ra tại khắp các cơ sở Đoàn.

Cùng với việc đẩy mạnh 3 phong trào cách mạng và 3 chương trình đồng hành cùng thanh niên thì các hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng đã được đông đảo đoàn viên thanh niên chủ động thực hiện. Hoạt động được coi là trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai các hoạt động của Đoàn Tổng công ty là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu trong lao động và học tập, phong cách sống đẹp trong tuổi trẻ được phát huy; tính kỷ cương, nề nếp, phong cách, lề lối làm việc của Đoàn được cải thiện rõ rệt. Đoàn Tổng công ty đã từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên tham gia xây dựng Đảng; triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các cấp bộ Đoàn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” gắn với xây dựng “Chi đoàn văn hoá doanh nghiệp”, cơ sở Đoàn “3 chủ động„ phù hợp với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Một trong những điểm nổi bật của Đoàn Thanh niên Tổng công ty trong thời gian qua là hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các cơ sở Đoàn chủ động tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng các hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; phối hợp với 02 đơn vị kết nghĩa (Huyện Đoàn Hà Quảng và Huyện Đoàn Bác Ái) triển khai công tác xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Triển khai Cuộc vận động “Tiếp sức đến trường”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Tấm áo nghĩa tình ”quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập và quần áo tặng các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa tại huyện Hà Quảng - Cao Bằng và Bác Ái - Ninh Thuận,... Các hoạt động tình nguyện khẳng định tính chuyên nghiệp, sức lan toả rộng và nội dung hoạt động thiết thực và vô cùng ý nghĩa.

Có thể nói, Tổng công ty bước vào thực hiện kế hoạch những năm gần đây trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Để chủ động ứng phó, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, phát huy lợi thế, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả nhất định. Đóng góp vào kết quả đó, lực lượng đoàn viên thanh niên của Tổng công ty đã không ngừng ra sức hăng say lao động, học tập tiếp bước thế hệ đi trước. Một thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, khát khao sáng tạo, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động sản xuất kinh doanh, cống hiến vì một Vinataba phát triển bền vững đã được bồi dưỡng rèn luyện và trưởng thành.

Năm 2020, năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - /3/02/2020), 89 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng Công ty (05/04/1885 – 05/04/2020) tuổi trẻ Vinataba càng cần phải có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để chào mừng các sự kiện lớn trong năm quan trọng 2020.

Để phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, thì trước hết các cấp bộ Đoàn trong Tổng công ty phải thật sự năng động sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động. Xây dựng được những hoạt động có tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị, phù hợp với tâm tư nguyện vọng từ đó thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của hoạt động đoàn thanh niên. Nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào cho cán bộ Đoàn viên về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục bồi dưỡng để các đồng chí đoàn viên luôn là những nhân tố tích cực vừa hồng vừa chuyên là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng. Đồng thời đối với đoàn viên thanh niên cũng cần phải tích cực hơn nữa trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, lao động sáng tạo để có đủ trình độ năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Trong các phong trào hoạt động ở đơn vị cần lồng ghép các hoạt động tình nguyện với việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Kịp thời biểu dương, nêu gương các điển hình tiên tiến để đoàn viên thanh niên học tập và làm theo.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Tổng công ty kỳ vọng rất nhiều vào sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển Vinataba. Tổng công ty có vươn lên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới hay không, tùy thuộc rất nhiều vào sự trưởng thành và cống hiến của tuổi trẻ. Thấm nhuần lới dạy của Bác “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên” với tinh thần: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”, tuổi trẻ Vinataba hãy luôn xứng đáng với vai trò xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty./.