Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thanh Hóa triển khai học tập, quán triệt, Chỉ thị 05 – CT⁄TW, ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016

20/12/2016

Thực hiện Kế hoạch số 350 – KH⁄ĐUTCT ngày 10⁄11⁄2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, sáng ngày 10⁄12⁄2016, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 - CT⁄TW, ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đ⁄c (Đ⁄c Lê Văn Thành và đ⁄c Nguyễn Văn Đông – đảng viên thuộc Đản

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đ/c Lê Xuân Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Thuốc lá Thanh Hóa; Đ/c Lê Hải Quân – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (báo cáo viên), Đ/c Nguyễn Thị Ngọc – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT và các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TL Thanh Hóa.

Hội nghị đã được tổ chức nghiêm túc và hiệu quả với sự tham gia của gần 190 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ. Đ/c Lê Hải Quân – TB tuyên giáo ĐU khối DN Thanh Hóa - Báo cáo viên cấp trung ương, đã quán triệt những nội dung chủ yếu và cốt lõi trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phân tích những nội dung tư tưởng, đạo đức cũng như phong cách của Bác; đồng thời gợi mở nhiều ý tưởng, nhiều điểm mới để vận dụng triển khai trong tiễn công việc. Đồng chí cũng đã giới thiệu, phân tích rõ những biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo Nghị Quyết TW 4 –khóa XII.

Đ/c Lê Hải Quân – TB tuyên giáo ĐU khối DN Thanh Hóa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Lê Xuân Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tich Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã đề nghị các cấp ủy, chi bộ và nhất là người đứng đầu các đơn vị cần nghiên cứu kỹ, đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đồng thời nhấn mạnh: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng bộ và toàn Công ty sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc, là tiền đề quan trọng, có tính quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp”.