Tin Đảng, Đoàn

ĐẢNG BỘ VINATABA TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

16/02/2017

Sáng ngày 16⁄2⁄2017, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ⁄c Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đ⁄c Cao Quốc Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương.

Về phía Đảng bộ Vinataba có đ/c Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đ/c Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đ/c Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; cùng sự có mặt của các đ/c Ủy viên BTV, các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc; Các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị, đại diện các phòng ban của Tổng công ty, các đồng chí có thành tích xuất sắc về công tác Đảng năm 2016 và giai đoạn 2012-2016.

Tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Vinataba, báo cáo do đ/c Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày cho biết: Năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối DNTW, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể CNVC- người LĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác đảng năm 2016.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV TCT

Năm 2016, Tổng công ty đã phát triển sản xuất, bảo toàn vốn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính đều vượt  kế hoạch đăng ký với Bộ Công Thương và có tăng trưởng so với CKNT. Trong bối cảnh chung ngành thuốc lá gặp rất nhiều khó khăn, tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành giảm, các đơn vị ngoài Tổng công ty giảm bình quân 15%,  sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ của toàn TCT đạt 3.531 triệu bao tăng 3% so CKNT, thị phần của TCT chiếm hơn 60% sản lượng toàn ngành, tăng 4% so với năm 2015.

Sản lượng xuất khẩu thuốc điếu toàn Tổ hợp đạt 1.239 triệu bao, tăng 3% so CKNT và chiếm 78% sản lượng xuất khẩu của ngành.

- Sản lượng bánh kẹo đạt 38.175 tấn, đạt 103,5% KH và tăng 4%.

- Tổng doanh thu (không gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) đạt 26.649 tỷ đồng, bằng  106% KH, tăng 2,3%;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.432 tỷ đồng tăng 7,5%;

- Nộp ngân sách đạt 9.706 tỷ đồng tăng 12%;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 186,7 triệu USD tăng 1,7%.

- Đảm bảo công ăn việc làm cho 12.600 CBCNV với thu nhập bình quân cho người lao động ước đạt khoảng 11,7 triệu đồng/người/tháng tăng hơn 10% so CKNT. Đặc biệt quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, thu nhập bình quân tháng tết của Tổ hợp tăng 50% so với CKNT.

Về công tác xây dựng đảng:

 Năm 2016, Đảng bộ TCT đã ổn định tổ chức là Đảng bộ toàn TCT với 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở trực thuộc), 114 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.772 đảng viên, trong đó có 1.693 đảng viên chính thức và 79 đảng viên dự bị, tăng 48 đảng viên (1,03%) so với cùng kỳ năm 2015.

Đảng bộ Tổng công ty đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng đạo đức của cán bộ, đảng viên; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, phổ biến quán triệt hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 theo hướng thiết thực, sát với từng đối tượng, gắn với chương trình hành động của Tổng công ty. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành việc triển khai tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 100% cán bộ lãnh đạo TCT,  2.528 cán bộ quản lý, quần chúng ưu tú được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, trong đó tổng số đảng viên trực tiếp tham gia là 1.693 đảng viên/1.724 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,2%.

Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Năm 2016, 21/24(87,5%) số Tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ TCT đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (trong đó 20,8% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu); 2/24(8,3%) số Tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 274/1772=15,46% đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ;  1350/1772=76,18% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016, toàn Đảng bộ Tổng công ty phát triển được 118 đảng viên, tăng 47,5 % nghị quyết đề ra (bình quân phát triển 80 đảng viên/năm), tăng 53,2% so với CKNT.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Toàn Đảng bộ Tổng công ty đã cử 16 đ/c học CCLLCT, 13 đ/c học trung cấp LLCT, 108 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng nhận thức cho Đảng viên mới, 198 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng ủy TCT  đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 với 248 đ/c tham dự.

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại và có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn tại các đơn vị. Năm 2016 toàn Đảng bộ Tổng công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền các cấp; chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội chăm lo kiện toàn tổ chức, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên. 22/24 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động từ các phòng ban, phân xưởng đến đơn vị, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp. Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Phát động cuộc thi hiến kế xây dựng Slogan của Tổng công ty

Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội: Phụng dưỡng 40 mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng 68 nhà tình nghĩa, 41 nhà tình thương và các hoạt động từ thiện khác như hỗ trợ quỹ khuyến học, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ đồng bào mưa lũ miền Trung. Tổng số tiền từ thiện xã hội trên 17,7 tỉ đồng.

Năm 2017, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu chính như:  Doanh thu (không gồm bánh kẹo) đạt 23.900 tỷ đồng, Nộp Ngân sách trên 9.100 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế trên 1.100 tỷ đồng. Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn ”trong sạch vững mạnh” trên 90%, trong đó: 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 90%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được hơn 80 đảng viên mới.

Đảng bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 -2020), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quyết liệt đến từng đơn vị thành viên các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành mà trực tiếp là Đảng ủy Khối DNTW và Bộ Công Thương. Tổ chức thực hiện tốt công tác cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo đúng tiến độ, quy trình quy định. Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững.

Đồng chí Vũ Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trình bày Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2017, Đảng uỷ TCT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành; Sửa đổi quy định về mức xử phạt hình sự của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 nhằm vẫn đảm bảo hiệu lực thi hành quy định của Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP; Sửa đổi nội dung Hướng dẫn 06/TANDTC-PC ngày 26/01/2016 của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháp nổ, thuốc lá điếu nhập lậu; Chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá theo Chỉ thị 30/CT-TTg để bảo vệ ngành sản xuất, tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Bổ sung mục đích sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá cho công tác phòng chống thuốc lá nhập lậu, góp phần hạn chế tác hại của thuốc lá nhập lậu; Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành địa phương tăng cường quản lý việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, giấy phép đủ điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá và công tác hậu kiểm tại các địa phương có vùng trồng cây thuốc lá, góp phần chấn chỉnh thị trường nguyên liệu thuốc lá nội địa, tạo điều kiện cho việc phát triển bền vững vùng trồng.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Tổng công ty đã trao các giải thưởng cuộc thi sáng tác Slogan theo đó Giải đặc biệt được trao cho đồng chí  Nguyễn Thế Mạnh, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Chuyên viên Phòng Thị trường Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Chuyên viên Phòng Thị trường Tổng công ty giành giải đặc biệt trong cuộc thi sáng tác Slogan của Đảng bộ TCT

Hội nghị cũng được nghe các tham luận của các đảng bộ tiêu biểu năm 2016: Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Cửu Long.

Đồng chí Cao Quốc Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương trao tặng giấy khen cho các cán bộ tiêu biểu trong năm 2016
Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Vinataba trong năm 2016. Đồng chí đề nghị, năm 2017, Đảng bộ tập trung vào việc tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm hơn nữa công tác nhân sự và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu sai phạm để giải quyết triệt để; triển khai tốt công tác dân vận, vận động đảng viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đồng chí Cao Quốc Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng biểu dương sự nỗ lực, tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể lãnh đạo và cán bộ CNV Tổng công ty TLVN. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước và trong ngành có nhiều biến động phức tạp, Đảng ủy Tổng công ty TLVN đã kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ công tác lãnh đạo của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; đã sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự thắng lợi của ngành Công thương. Trong năm qua, Tổng công ty đã thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu, tiếp tục khẳng định vị trí là đơn vị mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng và giữ vai trò dẫn đầu ngành thuốc lá Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, Bộ Công Thương lưu ý Đảng ủy Tổng công ty cần bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường chất lượng công tác quản lý điều hành; đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.


Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu đáp từ tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty thay mặt Đảng ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đ/c Cao Quốc Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương. Đ/c Vũ Văn Cường yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện đã đề ra chỉ đạo chính quyền cùng cấp xây dựng biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn phát huy các ưu điểm và thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, đặc biệt là công tác cổ phần hóa Tổng công ty theo lộ trình mà Chính chủ và Bộ Công Thương chỉ đạo; Đồng thời kêu gọi toàn thể  cán bộ, Đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 tạo cơ sở thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty.