Tin Đảng, Đoàn

Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW (11⁄04⁄2007 - 11⁄04⁄2017)

12/04/2017

Sáng 11⁄4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11⁄4⁄2007 – 11⁄4⁄2017). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành đến dự.Tại Lễ kỷ niệm, Đảng bộ Vinataba đã được trao tặng Cờ có thành tích xuất sắc tiêu biểu góp phần xây dựng Đảng bộ Khối giai đoạn 2007-2016

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày, nêu rõ: Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 28 Đảng bộ trực thuộc với trên 36.000 đảng viên. Mười năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối có 35 đảng bộ trực thuộc, với hơn 80 nghìn đảng viên. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp, ngân hàng nêu cao vai trò, trách nhiệm là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; hàng năm, đóng góp gần một phần ba tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng và bình ổn thị trường.

Đ/c Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần một triệu người lao động; luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, với tổng số gần 31 nghìn tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, hỗ trợ đời sống nhân dân các vùng khó khăn, huyện nghèo, đảo xa... Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương; kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, và hướng dẫn để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách; đồng thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ xem xét bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong 10 năm qua. Chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân, đồng thời dự báo những thách thức tác động nền kinh tế trong nước thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao cho các doanh nghiệp; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an sinh xã hội; khắc phục khiếm khuyết của kinh tế thị trường và xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí lưu ý, các doanh nghiệp thuộc Khối cần đặc biệt coi trọng chất lượng, thương hiệu sản phẩm quốc gia và trách nhiệm trước những vấn đề lớn của quốc gia, để xác định việc phải làm. Cần rút ra những bài học từ công tác cán bộ, quản lý đầu tư, quản lý vốn... để tìm giải pháp hiệu quả cho công tác quản trị doanh nghiệp. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm với Đảng, với dân; về cái tâm, cái tầm của người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp trong đầu tư, kinh doanh, sản xuất.... Chủ động trước cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, các cấp ủy cần coi trọng chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng,  đổi mới công nghệ, từng bước ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nghiên cứu, tư duy chiến lược để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam chất lượng cao, đẩy lùi hàng chất lượng thấp từ nước ngoài xâm nhập thị trường; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, song song với việc thực hiện các giải pháp chống thất thoát tài sản nhà nước.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy Khối trao cờ, bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2007 – 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đảng bộ Vinataba là 1 trong 10 Đảng bộ được Đảng ủy Khối trao tặng Cờ xuất sắc