Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Công đoàn Văn Phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Phía Bắc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022)

24/11/2017

Ngày 24⁄11⁄2017, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn Văn Phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Phía Bắc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tới dự Đại hội có Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; đồng chí Trần Sơn Châu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; cùng lãnh đạo các phòng, ban, đoàn viên thanh niên của Tổng Công ty Th

        Trong nhiệm kỳ qua (2012-2017), tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong toàn Tổ hợp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phấn đấu nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng với Ban Chấp hành có nhiều đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của Tổng công ty. Hoạt động Công đoàn đã khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng của Tổ chức Công đoàn, luôn bám sát Nghị quyết Đảng ủy Tổng công ty, thường xuyên tuyên truyền và phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn.

Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác công đoàn của Công đoàn Văn phòng TCT phía Bắc. Ông cũng tin rằng tổ chức Công đoàn Văn phòng TCT phía Bắc sẽ tiếp tục có các hoạt động hiệu quả hơn nữa trong các nhiệm kỳ tới và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD của TCT đã đề ra cho các năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Đại Hội

        Sau khi bỏ phiếu bầu Ban Chấp Hành Công đoàn VP Tổng Công ty Phía Bắc Nhiệm kỳ 2017 - 2022, ban chấp hành mới sẽ gồm 5 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Việt Công (tái đắc cử vị trí Chủ tịch Công Đoàn VP Tổng Công ty), đồng chí Nguyễn Thị Thu, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Phương, đồng chí Trần Lê Minh và đồng chí Vũ Anh Tuấn.