Vinataba - 30 năm xây dựng và phát triển

Tiềm năng phát triển - Hoàn thiện chính mình, bứt phá thành công

15/03/2015

Những năm gần đây Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã quan tâm nhiều đến phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của ngành thuốc lá và đã có những kế hoạch dài hạn để đào tạo, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng cho cán bộ nghiệp vụ ở tất cả các lĩnh vực.

Nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong thời kỳ đất nước hội nhập hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ của khoa học công nghệ và những đổi mới trong phương thức quản lý kinh doanh, việc củng cố nâng cao trình độ cho mỗi cán bộ, nhân viên để đáp ứng được những thay đổi do hội nhập ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, trong những năm gần đây Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã quan tâm nhiều đến phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của ngành thuốc lá và đã có những kế hoạch dài hạn để đào tạo, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng cho cán bộ nghiệp vụ ở tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện thành công mục tiêu này, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đã có Quyết định số 58B/QĐ-TLVN ngày 31 tháng 01 năm 2008 V/v thành lập Trung tâm đào tạo Vinataba, trực thuộc công ty mẹ-Tổng công ty Thuốc lá Việt nam.

Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ năng mới

Nâng cao trình độ năng lực điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập Quốc tế và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuốc lá Đào tạo kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty Tổ chức thực hiện thi nâng ngạch hàng năm đối với cán bộ công nhân viên chuyên môn nghiệp vụ của Tổ hợp. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ khoa học kỹ thuật nắm bắt những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo của Tổng công ty và ngành Thuốc lá Đào tạo những nội dung khác theo yêu cầu của Tổng công ty và nhu cầu của các công ty thành viên Tổng công ty.

Tiến tới xây dựng, phát triển thành Trung tâm đào tạo nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật công nghiệp thực phẩm chuyên nghiệp và có chất lượng để đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành thuốc lá và thực phẩm. Trung tâm đào tạo Vinataba với trách nhiệm của mình sẽ không ngừng cố gắng phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiếp tục tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo theo chỉ đạo của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chuyên viên các phòng-ban trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong tổ hợp Tổng công ty có điều kiện tốt nhất để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường các kỹ năng trên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của từng đơn vị.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại

Vinataba thực hiện đổi mới máy móc thiết bị nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm thuốc lá, theo kịp với các nước trong khu vực. Nâng cao năng lực và kỹ thuật phối chế hiện đại, nghiên cứu thay đổi kiểu dáng bao bì, mẫu mã tạo ra những sản phẩm có hình thức đẹp, hấp dẫn người tiêu dùng nhằm chuyển đổi nhanh cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao (thuốc lá trung cao cấp), tăng tỷ trọng sản phẩm đầu lọc bao cứng, đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất các sản phẩm thuốc lá có hàm lượng Tar và Nicotin thấp vì sức khoẻ của người tiêu dùng, theo xu hướng chung của thế giới.

Giai đoạn đầu, Tổng công ty chủ trương đổi mới máy móc thiết bị dạng tân trang, có công nghệ không lạc hậu so với khu vực, có khả năng đồng bộ với máy móc thiết bị hiện có do các hãng có uy tín cao trên thế giới sản xuất. Giai đoạn sau, Tổng công ty chủ trương đầu tư máy móc thiết bị mới 100%, dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại có công nghệ tiên tiến so với khu vực do các hãng có uy tín cao trên thế giới sản xuất. Ưu tiên đầu tư các dây chuyền sản xuất đồng bộ cho các khâu trọng yếu của sản xuất, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; có tính đến khả năng điều tiết máy móc thiết bị trong nội bộ Tổ hợp Tổng công ty trong quá trình công nghiệp hóa.

Nguồn nguyên liệu ổn định về sản lượng và chất lượng

Ngày 5/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 206/2006/QĐ-TTg, thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành Doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trácnh nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Viện chuyên nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; phân tích, giám định chất lượng nguyên liệu, phụ liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; kinh doanh các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo thông tin, hợp tác quốc tế trong và ngoài ngành thuốc lá; sản xuất và kinh doanh thuốc lá lá, hạt giống, hương liệu và phụ liệu thuốc lá, thuốc lá tấm, phân bón chuyên dùng cho cây thuốc lá... Hoạt động của Viện sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu về chất lượng sản phẩm thuốc lá mà còn đáp ứng nhu cầu chất lượng của các sản phẩm công nghiệp Thực phẩm của Tổng công ty. Công tác đầu tư, thu mua, quản lý an toàn nguồn vốn, năng suất và chất lượng nguyên liệu.

Để có nguồn nguyên liệu ổn định, Tổng công ty đã thực hiện và tiếp tục duy trì mở rộng các vùng nguyên liệu. Để cây thuốc lá gắn với quyền lợi người trồng thuốc lá và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nguyên liệu, bên cạnh việc doanh nghiệp thực hiện đầu tư, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nguyên liệu. Tổng công ty luôn đi sát cùng người nông dân trong công tác đầu tư, thu mua, quản lý an toàn nguồn vốn, năng suất và chất lượng nguyên liệu.