Vinataba - 30 năm xây dựng và phát triển

Định hướng phát triển

15/03/2015

Tổng công ty giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành thuốc lá: Phối hợp Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tiếp tục đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành quản lý những kiến nghị tạo điều kiện cho ngành thuốc lá nội địa phát triển ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng góp ngân sách nhà nước; Phối hợp, hỗ trợ cơ quan truyền thông tuyên truyền phòng, chống hoạt động buôn bán và thói quen sử dụng thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu.

Phát triển ổn định bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá

Tổng công ty giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành thuốc lá: Phối hợp Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tiếp tục đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành quản lý những kiến nghị tạo điều kiện cho ngành thuốc lá nội địa phát triển ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng góp ngân sách nhà nước; Phối hợp, hỗ trợ cơ quan truyền thông tuyên truyền phòng, chống hoạt động buôn bán và thói quen sử dụng thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu. Tập trung theo dõi, triển khai thực hiện tốt hướng dẫn, chỉ thị của các cơ quan quản lý (đặc biệt là cơ quan chủ quản trực tiếp - Bộ Công Thương) đến các đơn vị thành viên nhằm nhận định đúng, kịp thời diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và triển khai giải pháp sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phù hợp định hướng chung của Chính phủ trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và xảy ra bất ổn chính trị tại Biển Đông.

Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm thuốc lá điếu của Tổ hợp Tổng công ty tại thị trường nội địa Củng cố mối quan hệ với khách hàng, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại thị trường nội địa nhằm chiếm lĩnh thị phần của thuốc lá lậu khi Chính phủ ngày càng quan tâm đẩy mạnh hoạt động phòng, chống buôn bán thuốc lá nhập lậu. Tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo ổn định nguồn hàng và giá bán trong tất cả các kênh phân phối; Nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng...

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chặn đà suy giảm và khôi phục thị trường sản phẩm Vinataba; Kiểm soát thị trường và giá bán, đảm bảo phát triển ổn định sản lượng tiêu thụ sản phẩm Vinataba Premium. Đầu tư nghiên cứu phát triển theo hướng tăng sản phẩm trung cao cấp, giảm dần nồng độ Tar và Nicotine phù hợp quy định, xu hướng tiêu dùng.

Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. Nghiên cứu chính sách hợp tác, quản lý nhà cung cấp, tích cực tìm kiếm thêm nhà cung cấp có khả năng cung ứng sản phẩm với chất lượng đảm bảo và giá cả phù hợp. Nâng cao vai trò của Tổng công ty trong quản lý nguyên liệu thuốc lá, triển khai hiệu quả Đề án phát triển bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam về công tác sản xuất và thu mua nguyên liệu trong nước.

Tiếp tục nâng cao hình ảnh, thương hiệu sản phẩm công nghệ thực phẩm của Tổng công ty

Quan tâm đầu tư hoạt động marketing, tích cực tìm kiếm khách hàng lớn. Nghiên cứu sử dụng hiệu quả hơn website của các đơn vị để quảng bá hình ảnh thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và hoạt động của đơn vị đến người tiêu dùng. Chú trọng giữ ổn định và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, có tính khác biệt.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xuất nhập khẩu và quản lý tốt nguồn cung cấp ngoại nhập: Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại (tham gia hội chợ thương mại ngoài nước, trung tâm giao dịch hàng hóa, sử dụng hiệu quả website...). Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường để có chiến lược marketing thích hợp cho từng thị trường xuất khẩu.

Hoàn tất quá trình tái cơ cấu Tổng công ty theo chủ trương của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ hợp và từng đơn vị thành viên.

Đề án tái cấu trúc Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013. Trên nguyên tắc hiệu quả và thận trọng, Tổng công ty đã tích cực triển khai xây dựng các đề án tái cấu trúc từng lĩnh vực SXKD theo lộ trình đã được phê duyệt. Giám sát, hỗ trợ và đánh giá tiến độ, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên đã chuyển đổi mô hình hoạt động theo Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án theo lộ trình đã xây dựng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả đã thực hiện. Xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu chi tiết đối với các công ty thuốc lá còn lại, các công ty thực phẩm - bánh kẹo... Nghiên cứu phương án thoái vốn tại một số công ty ngoài ngành nghề chính của Tổng công ty; Đẩy nhanh phương án chuyển Công ty Thực phẩm miền Bắc thành công ty cổ phần; chuyển Công ty TNHH Nguyễn Du thành đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty. Tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của Tổng công ty và các đơn vị cho phù hợp với tình hình mới sau khi tái cơ cấu; rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Thực hiện quy hoạch, đào tạo cán bộ quản lý theo đúng quy định của Nhà nước phù hợp với định hướng phát triển nhân sự của Tổ hợp Tổng công ty. Thông qua đào tạo, tuyển chọn, củng cố và xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Tăng cường hội nhập kinh tế, phát triển hợp tác Quốc tế

Với xu thế hội nhập Quốc tế, Tổng công ty chủ trương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư trong liên doanh, đồng thời tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với nguyên tắc ưu tiên cho các đối tác lớn có khả năng về công nghệ và thị trường nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh của Tổng công ty ra thị trường Quốc tế. Bên cạnh đó Tổng công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường ra nước ngoài, thông qua việc thành lập các liên doanh mới hoặc đầu tư 100% vốn để thiết lập các đầu mối thông tin sản xuất và xuất khẩu tại chỗ.

Tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn để bố trí đủ vốn tiếp tục thực hiện các dự án thành phần trong chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long. 

Đẩy nhanh việc phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành của chương trình tổng thể đầu tư di dời CTTL Sài Gòn. Sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Tổng công ty tại 30 Nguyễn Du, Hà Nội. Bố trí vốn đầu tư theo kế hoạch để sớm triển khai các dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, văn phòng làm việc và đầu tư mua sắm thiết bị theo đúng tiến độ để kịp thời phục vụ Sản xuất kinh doanh của đơn vị thành viên.