Vinataba - 30 năm xây dựng và phát triển

Đi đầu trong quá trình đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước

15/03/2015

Đi đầu trong quá trình đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước Vinataba luôn kịp thời xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Tổng công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kì phát triển của đất nước.

Đi đầu trong quá trình đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước

Đi đầu trong quá trình đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước Vinataba luôn kịp thời xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Tổng công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kì phát triển của đất nước. Mỗi giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động là mỗi lần Tổng công ty nâng lên tầm cao mới, khẳng định thế vươn lên. Tổng công ty đã đóng vai trò nòng cốt trong quá trình cơ cấu, tổ chức sắp xếp lại ngành kinh doanh Thuốc lá Việt Nam theo hướng tập trung đầu mối và định hướng phát triển ngành thuốc lá của Chính phủ. Tổng công ty luôn đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động, luôn quán triệt đường lối đổi mới của Đảng và Chính phủ, tiếp nhận sự quan quan tâm giúp đỡ kịp thời của các Bộ, Ban, Ngành, Trung ương và Địa phương.vận dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất kinh doanh của từng thời kì.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của Tổng công ty

Quá trình phát triển của Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam gắn liền cùng với sự ra đời của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Từ năm 2007, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập theo quyết định số 239-QĐ/ĐUK ngày 28/8/2007, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức Đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Đảng bộ Tổng Công ty luôn quan tâm chỉ đạo, chú trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời với công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, phát triển Đảng nhằm thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đặt ra và trên các mặt công tác khác.

Công đoàn vững mạnh , chỗ dựa tin cậy cho người lao động

Thành lập theo Nghị quyết số 84 ngày 14/09/1996 của Công đoàn ngành Công nghiệp Nhẹ Việt Nam trên cơ sở tập hợp công đoàn của các đơn vị trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho CNVC-LĐ trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, thực hiện nghiêm túc công khai Chỉ thị 30 của Ban Bí thư, Nghị định 07/CP của chính phủ về việc xây dựng quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ, quyền lợi, chế độ chính sách liên quan đến người lao động của CNVC-LĐ. Các công đoàn cơ sở cũng thực hiện tốt việc chăm lo cho đời sống người lao động như thăm hỏi, tặng quà, mừng hiếu, trợ cấp khó khăn, nghỉ mát hàng năm...cho CNVC-LĐ với việc thành lập các Quỹ tương trợ có lợi cho người lao động, giúp đỡ những cá nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó công đoàn cơ sở còn chăm lo cho con của CNVC-LĐ với hàng loạt các chương trình sự kiện, tổ chức vui chơi, giải trí vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết; Tổ chức khen thưởng các cháu học sinh giỏi, tặng quà tương trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động, các công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao sau giờ làm việc, tổ chức hội thao, hội diễn... thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên trong công ty tham gia. Trong những năm qua đời sống tinh thần, vật chất của người lao động ngày càng được nâng cao, CNVC – LĐ yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Hoạt động xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” trong những năm qua Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đã luôn coi công tác từ thiện là nghĩa vụ là trách nhiệm của mình. Hàng ngàn cán bộ CNVC – LĐ tự nguyện tham gia các hoạt động ủng hộ đồng bào bão lụt, đóng góp tiền xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, trích quỹ phúc lợi ủng hộ các chương trình từ thiện, chương trình hoạt động của Trung ương và địa phương. Tấm lòng của CNVC-LĐ công ty đã đến được với những người có hoàn cảnh khó khăn. Sự ủng hộ của Tổng công ty không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần làm tròn trách nhiệm xã hội, trở thành giá trị cốt lõi đồng hành cùng doanh nghiệp đi lên.

Đoàn thanh niên - Phát huy sức trẻ Vinataba

Duy trì tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, xung kích trong hoạt động tình nguyện, tham gia thực hiện các phong trào thi đua sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở đơn vị là nét nổi bật của hoạt động đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong thời gian qua. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 54 QĐ/ĐTNK ngày 28/11/2008 của Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương trên cơ sở tiếp nhận các cơ sở Đoàn có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Công tác đoàn và phong trào thanh niên đã luôn bám sát chương trình hành động của Đảng uy Tổng công ty, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, kịp thời xây dựng và triển khai hoạt động với nhiều hình thức đa dạng thể hiện rõ tính xung kích của tuổi trẻ trong công tác chuyên môn và công tác xã hội, góp phần vào thành tích chung của Tổng công ty. Một trong những điểm nổi bật của Đoàn thanh niên Tổng công ty là hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với những kết quả đã đạt được, các cơ sở Đoàn trực thuộc và Đoàn Tổng công ty đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen do trung ương Đoàn và Đoàn khối doanh nghiệp trao tặng.