Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

04/02/2020

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm rất cao, Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, chỉ đạo theo định hướng thống nhất, xử lý kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Vinataba nộp ngân sách gần 11.400 tỷ đồng, đời sống người lao động tiếp tục được nâng cao với thu nhập bình quân tăng 8%.

Tập trung trọng tâm, trọng điểm

Đảng bộ Tổng công ty hiện có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 19 đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở), 106 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.730 đảng viên, chiếm tỷ lệ 21,7% so với tổng số 7.963 cán bộ công nhân viên.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, chỉ đạo theo định hướng thống nhất, xử lý kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung vào các trọng tâm trọng điểm như công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và công tác nhân sự, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể.

Nổi bật trong năm 2019 đó chính là việc Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện thành công việc hợp nhất các ban Đảng với cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW và Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Các Ban sau hợp nhất chính thức hoạt động vào ngày 1/7/2019, kịp thời ban hành các quy chế, quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các ban, văn phòng sau hợp nhất, không bổ sung thêm nhân sự, đến nay đã ổn định tổ chức và phát huy hiệu quả công việc tốt hơn.

Ấn tượng không thể không nhắc tới đó là việc Đảng bộ Tổng công ty tổ chức thành công cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm Ngày mất của Người; Tổ chức Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử mang lại ý nghĩa to lớn trong lòng mỗi cán bộ, Đảng viên. 

Lễ báo công dâng Bác

Giải nhất Cuộc thi tìm hiểu Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Tổng công ty vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là gương tập thể điển hình, được in trong cuốn sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phát hành. Phim phóng sự “Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Học và làm theo Bác để tạo động lực phát triển”, Đảng bộ Tổng công ty đã đoạt Giải Nhì Giải Búa liềm vàng cấp Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, là đơn vị được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện.

Đảng bộ Tổng công ty đoạt Giải Nhì Giải Búa liềm vàng

Với việc kết nạp được 109 đảng viên mới, đạt 136% so với nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (kết nạp được 80 đảng viên mới/năm), tính đến 31/12/2019, Đảng bộ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng của nhiệm kỳ 2015-2020 (kết nạp được 502 đảng viên, Nghị quyết là 400 đảng viên/nhiệm kỳ).

Đặc biệt, vai trò của Đảng bộ Tổng công ty được thể hiện rõ trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 đến từng đơn vị thành viên. Trên cơ sở báo cáo hàng tháng của các cấp ủy trực thuộc và báo cáo hàng quý Hội đồng thành viên Tổng công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã nghiên cứu, chú trọng chỉ đạo xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong hoạt động SXKD.

Năm 2019, hoạt động SXKD của Tổng Công ty vẫn phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu  tăng trưởng so cùng kỳ năm trước (CKNT), đặc biệt lợi nhuận và xuất khẩu thuốc lá điếu tăng trưởng cao, cụ thể:

+ Tổng doanh thu đạt 25.257 tỷ đồng, bằng 101,6% KH và giảm 3,5% CKNT

+ Nộp ngân sách đạt 11.371 tỷ đồng, bằng 97,8% KH, tăng 3,1% so CKNT

+ Lợi nhuận sau thuế bằng 106,6% KH, tăng 5,4% so CKNT

+ Kim ngạch xuất khẩu: đạt 235,5 triệu USD, bằng 129,4% KH, tăng 17,5% so CKNT

+ Thu nhập bình bình quân của người lao động đạt 18 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so CKNT

Đảm bảo phát triển SXKD có tăng trưởng, thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch dự toán trong bối cảnh khó khăn, góp phần giúp Nhà nước thực hiện tốt vai trò thu chi ngân sách.

Thực hiện tốt vai trò chủ đạo của ngành Thuốc lá Việt Nam: Tích cực tham gia góp ý kiến đối với các văn bản luật liên quan đến ngành; tham gia các đoàn đàm phán các hiệp định trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; chống buôn lậu thuốc lá để bảo vệ ngành Thuốc lá trong nước, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng công ty từ năm 2013 đến năm 2018; Hoàn thành xây dựng Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2019-2020 và báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, phê duyệt Đề án.

Trong năm 2019, các công ty con tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Các đơn vị trong Tổng công ty tiếp tục sắp xếp, hiện đại hóa khâu sản xuất trực tiếp. Do đó lao động thủ công tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Kết quả: Lao động bình quân năm là 7.963 người, bằng 98% cùng kỳ năm trước; Thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện và cao hơn cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân toàn tổ hợp là 18 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty tiếp tục đồng hành với người dân vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước với những công trình mang nghĩa cử cao đẹp: phụng dưỡng 27 Mẹ Việt Nam anh hùng và 5 thương binh nặng, xây tặng 59 nhà tình nghĩa, 39 nhà tình thương; Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng...  Tổng số tiền từ thiện, xã hội trên 11 tỉ đồng; Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Vinataba đã hỗ trợ 1,93 tỉ đồng xây dựng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B - huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc. Đảng bộ Tổng công ty đã kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng năm 2019.

Chuẩn bị cho năm 2020 với những dấu ấn mới

Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2015-2020. Trên cơ sở nhận định rõ những thuận lợi, thách thức và phát huy những bài học kinh nghiệm thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Tổng công ty xác định, tiếp tục phát huy vai trò dẫn đạo của Tổng công ty trong Hiệp hội và toàn ngành Thuốc lá Việt Nam về sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách định hướng phát triển ngành Thuốc lá của Nhà nước; giữ vai trò chủ đạo, điều tiết của Nhà nước trong sản xuất thuốc lá”.

Đảng bộ Tổng công ty xác định lãnh đạo việc đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty mẹ - Tổng công ty, phù hợp cơ chế quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020), chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng để tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên các cấp. Tăng cường làm việc trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổng công ty đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý  nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty mẹ - Tổng Công ty phù hợp cơ chế quản lý của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp giao; Đảm bảo việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội, chủ động tham gia tích cực có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Mục tiêu năm 2020: Sản lượng thuốc điếu đạt 4.099 triệu bao, trong đó: Nội tiêu đạt 2.455 triệu bao; xuất khẩu đạt 1.644 triệu bao; doanh thu đạt 23.844 tỷ đồng; nộp ngân sách 11.574 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.417 tỷ đồng…