Bản tin Vinataba

{lang_no}

Bản tin Vinataba Số 4⁄2019 (số 44)

11/01/2020

Chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Bản tin Vinataba - Số 27 - Năm 2015

15/09/2015

Bản tin số đặc biêt: Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty Thuốc lá Việt nam lần thứ IV Hướng tới Đại hội thi đua toàn ngành công thường lần thứ II

Bản tin Vinataba - Số 26 - Năm 2015

15/09/2015

Trong Bản tin có các nội dung chính như sau: Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Khẳng định vai tro hạt nhân lãnh đạo,xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát triển doanh nghiệp hiệu quả, hiện đại và bền vững! ; Giới thiệu kết quả Đại hội 24 tổ chức Đảng cơ sở

Bản tin Vinataba - Số 25 - Năm 2015

01/04/2015

Trong Bản tin có các nội dung chính như sau:Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá VN gửi CBCNV; Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam khẳng định vị trí tiên phong hàng đầu trong ngành Công nghiệp Thuốc lá; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 30 năm vững bước đi lên; Vinataba - Những cơ hội không ...

Bản tin Vinataba - Số 24 - Năm 2014

06/01/2015

Bản tin có những nội dung chính sau: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới vì sức khỏe cộng đồng và góp phần chống thuốc lá lậu hiệu quả; Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị: Một năm gặt hái nhiều thành công ...

Bản tin Vinataba - Số 23 - Năm 2014

06/05/2014

Bản tin có những nội dung chính sau: Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014); Tăng thuế TTĐB - Cần một lộ trình phù hợp và gắn với chống buôn lậu hiệu quả; Những cảnh báo mới về sự mất an toàn của sản phẩm thuốc lá JET và HERO nhập lậu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam ...

Bản tin Vinataba - Số 21 - Năm 2014

06/05/2014

Bản tin có những nội dung chính sau: Hoạt động Về Nguồn 2014 của Đảng bộ: Về thăm Quảng Bình - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - Quê hương của vị Đại tướng huyền thoại; Một số kiến nghị của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam về công tác chống thuốc lá lậu và hoạt động tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Lao Bảo - Quảng Trị: Mạch ngầm buôn ...

Bản tin Vinataba - Số 22 - Năm 2014

16/04/2014

Bản tin có những nội dung chính sau: Một số kiến nghị của ngành Thuốc lá Việt Nam; Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam - 25 năm xây dựng và phát triển; Buôn lậu thuốc lá tại An Giang - những thách thức chưa có lời giải; TCT Thuốc lá Việt Nam: Nâng cao hiệu quả công tác xuất nhập khẩu; Công đoàn TCT Thuốc lá VN: Tôn vinh 85 cán bộ công đoàn giỏi ...

Bản tin Vinataba - Số 19 + 20 - Năm 2014

12/02/2014

Bản tin có những nội dung sau: Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa: Ngành Thuốc lá nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước; Thông điệp năm mới 2014; Tái cơ cấu để phát huy hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ; Phát triển vùng trồng nguyên liệu ổn định và bền vững - Một số đề xuất kiến ...

Bản tin Vinataba - Số 18 - Năm 2013

04/06/2013

Bản tin có những nội dung chính sau: Về nguồn 2013: Tây Nguyên bản hùng ca; Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013; Phát triển vùng nguyên liệu góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ...

Bản tin Vinataba - Số 17 - Năm 2012

13/02/2013

Bản tin có những nội dung chính như sau: Đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2013 và những năm tiếp theo; Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Bộ Công Thương và các vụ chức năng làm việc với ...

Bản tin Vinataba - Số 16 - Năm 2012

09/05/2012

Bản tin có những nội dung chính sau đây: Đoàn kết, nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện nghiêm túc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khóa XI; Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động ...

Bản tin Vinataba - Số 15 - Năm 2012

09/04/2012

Trong bản tin có những nội dung chính sau đây: Ngành Thuốc lá sau 05 năm hội nhập (2007 - 2012); In Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá và một số vấn đề liên quan đến thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Về nguồn 2012 - Mãi mãi tuổi 20; Công đoàn TCT Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ...

Bản tin Vinataba - Số 14 - Năm 2012

14/03/2012

Trong số này có những nội dung sau: Tăng thuế để giảm cầu??? Cần thận trọng với thuốc lá ngoại nhập lậu; Đã đến lúc phải chuyển đồi nghề cho người trồng thuốc lá hay chưa? Quy định số lượng điếu thuốc lá trong bao gói - Biện pháp giảm nguồn cung chưa thuyết phục; Cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá là cần thiết nhưng cần có lộ trình thích hợp; Việc ...

Bản tin Vinataba - Số 13 - Năm 2012

15/02/2012

Trong bản tin có các nội dung sau: 3. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Tái cấu trúc - Sắp xếp doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả hơn và tăng sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế; Một số khái niệm về tái cấu trúc; Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: Chương trình hành động nhằm thực hiện mục tiêu thực hiện tiết giảm chi phí theo Nghị quyết ...

Bản tin Vinataba - Số 12 - Năm 2011

03/08/2011

Bản tin có những nội dung chính sau: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: tăng sức mạnh cho quả đấm thép; Nghiên cứu phát triển sản phẩm - cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp; Nguồn hình thành Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá ....

Bản tin Vinataba - Số 11 - Năm 2011

08/06/2011

Bản tin có những nội dung chính sau: Đẩy mạnh chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn liền với thực hiện Nghị quyết 11⁄NQ-CP của Chính phủ; Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vinataba; Việt Nam: Hút thuốc lá phải đóng phí???

Bản tin Vinataba - Số 10 - Năm 2011

03/05/2011

Bản tin có những nội dung chính sau: Góp ý Dự thảo Luật phòng chống tác hại thuốc lá; Vinataba chúc mừng ngày Nhà báo cách mạng Việt Nam; Nhân dịp Bản tin Vinataba ra số 10 ...

Bản tin Vinataba - Số 9 - Năm 2011

08/01/2011

Bản tin có những nội dung chính sau: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng một Tập đoàn kinh tế mạnh; Tăng cường sử dụng nguyên liệu nội địa, giữ vững thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, tích cực tham gia công tác xã hội; Những cột mốc đáng nhớ trong chặng đường 26 năm xây ...

Bản tin Vinataba - Số 8 - Năm 2010

03/11/2010

Bản tin có những nội dung chính sau: Vinataba xuất khẩu thuốc lá điếu vượt mốc 1 tỉ bao; Hướng phát triển quản trị nhân sự tại Vinataba; Nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh ....

Bản tin Vinataba - Số 7 - Năm 2010

02/03/2010

Bản tin có những nội dung chính sau: Hành trình về nguồn; Động lực phát triển bền vững của Vinataba; Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất...

Bản tin Vinataba - Số 6 - Năm 2010

03/02/2010

Bản tin có những nội dung chính như sau: VIỆT NAM: KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN; THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03⁄NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VINATABA HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 10% TRONG NĂM 2010; HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2010-2015...

Bản tin Vinataba - Số 5 - Năm 2010

06/01/2010

Bản tin có những nội dung chính sau: Khẳng định vị trí tiên phong; Vinataba chung tay vì cộng đồng; Thuốc lá Thăng Long sẵn sàng vượt khó ...

Bản tin Vinataba - Số 4 - Năm 2009

05/03/2009

Bản tin có những nội dung chính sau: Thông điệp Năm mới 2010 Đảng bộ TCT Thuốc lá VN học tập và làm theo Bác Hồ; Cty Thuốc lá Sài Gòn: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển; Cần một chế tài đủ mạnh đối với hành vi buôn lậu thuốc lá ...

Bản tin Vinataba - Số 2 - Năm 2009

04/02/2009

Bản tin có các nội dung chính sau: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai thực hiện 05 nhóm giải pháp của Chính phủ; Một số hình ảnh của Lãnh đạo Tcty làm việc tại các địa phương; Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nâng cao vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước; TCT Thuốc lá VN thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về triển khai ...

Bản tin Vinataba - Số 1 - Năm 2009

07/01/2009

Bản tin Vinataba, số 01 năm 2009 có những nội dung chính sau: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát triển theo mô hình “Công ty mẹ - công ty con”; Vinataba - Thương hiệu mạnh, niềm tin của người tiêu dùng; Vinawa - Giữ vững vị thế trên thị trường nước đóng chai VN; Chống buôn lậu thuốc lá: Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn ....