Tin tuyển dụng

{lang_no}

Tin tuyển dụng tháng 11 năm 2014

10/11/2014

Tin tuyển dụng tháng 11 năm 2014 - Chuyên viên chuyên trách công công tác Đoàn thanh niên kiêm nhiệm công tác Đảng (phía Nam)

Tin tuyển dụng tháng 11-2013

13/11/2013

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ hợp, trong tháng 11⁄2013, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ tuyển dụng các vị trí công tác dưới đây, làm việc tại Trụ sở Tổng công ty, 25A Lý Thường Kiệt, Hà Nội: