Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025

{lang_no}

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 ...

07/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT⁄TW, ngày 30⁄5⁄2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong tháng 2⁄2020, 5⁄5 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

04/02/2020

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm rất cao, Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, chỉ đạo theo định hướng thống nhất, xử lý kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Vinataba nộp ngân sách gần 11.400 tỷ đồng, đời sống người lao động tiếp tục được nâng ...

90 năm đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

03/02/2020

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào về những thành tựu vĩ đại đã đạt được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Đại hội Đảng các cấp, nhiệm ...

05/12/2019

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT⁄TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 2 ngày 2⁄12 và 4⁄12⁄2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai và hướng dẫn các văn bản của Đảng ủy Khối, ...