Vietnam Tobacco Corporation

IDEAL WORKING PLACE
A professional, dynamic working environment, combining modernity and science, always creates opportunities for promotion for employees, expands their potential for personal development, and affirms their own abilities.

BENEFITS GOOD 
The salary is commensurate with your ability and contribution and attractive remuneration according to the Corporation’s regulations

Vị trí tuyển dụng

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Ứng viên click vào vị trí tuyển dụng mà bạn đang quan tâm để xem chi tiết mô tả về công việc.

Mọi thắc mắc Liên hệ trực tiếp Bộ phận Tuyển dụng:
ĐT: 028. 3333 3333

Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn
Chuyên viên Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Đối ngoại Tổng công ty 01 14/09/2021
Chuyên viên Ban Pháp chế (phía Bắc) 01 21/5/2021
Chuyên viên Ban Kiểm tra Kiểm soát ( Phía Bắc ) 01 21/5/2021