Vinataba 39 năm

“Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Tổ chức kinh tế mạnh, giữ vị trí hàng đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam”

Thương hiệu Vinataba được vinh danh là thương hiệu quốc gia – Vietnam Value 2010

Vinataba 39 năm

“Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Tổ chức kinh tế mạnh, giữ vị trí hàng đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam”

Thương hiệu Vinataba được vinh danh là thương hiệu quốc gia – Vietnam Value 2010

Vinataba 39 năm

“Không ngừng đổi mới dây chuyền, công nghệ – nâng cao sức cạnh tranh”

01

Vinataba

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có những bước phát triển lớn mạnh vượt bậc, giữ vị trí số một trong ngành thuốc lá Việt Nam, là đầu mối hợp tác với các tập đoàn thuốc lá hàng đầu thế giới, có vị thế vững chắc trong chiến lược phát triển toàn ngành, đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc dân.

  • Doanh nghiệp hàng đầu

    Giữ vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh thuốc lá

  • Chiếm lĩnh thị trường

    Thị phần nội địa của Tổng công ty đã chiếm trên 67% toàn ngành

  • Đóng góp tích cực cho xã hội

    Tạo công ăn việc làm, nộp ngân sách trên 12 nghìn tỷ đồng mỗi năm

02

Tin tức mới nhất

Xem tất cả

Văn hóa Vinataba

Giá trị “Đoàn kết- Thành công ” là tài sản lớn mà Vinataba đã gây dựng được trong niềm tin chiến lược của Đảng và Nhà nước. Hơn ba thập kỷ phát triển, trong điều kiện khó khăn chung, các thế hệ lãnh đạo và người lao động Vinataba đã không ngừng nỗ lực để xây dựng một đội ngũ thống nhất, đoàn kết với tinh thần tự hào và cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

03

Lĩnh vực kinh doanh

Vinataba là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đã phát triển hoàn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá.

04

Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối Vinataba là cầu nối liên kết

giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đóng vai

trò quan trọng trong việc đảm bảo tính

phát triển ổn định và bền vững, gia tăng

giá trị doanh nghiệp.

05

Hợp tác quốc tế

Nâng cao vị thế, tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tận dụng những ưu thế về quy mô và kinh nghiệm, thu hút vốn đầu tư của các đối tác nước ngoài.