Công đoàn Vinataba tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam

Tin Đảng-Đoàn 04/06/2024

Trong 3 ngày 15,16,17 tháng 5 năm 2024, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam về hệ thống tổ chức công đoàn, nội dung và phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn đồng thời triển khai Nghị quyết công đoàn các cấp.

Trong đó 01 lớp tổ chức tại Cần Thơ cho 70 cán bộ công đoàn của 06 CĐCS khu vực miền Tây; 01 lớp cho 144 cán bộ công đoàn của 02 CĐCS tập huấn tại công ty Thuốc lá Sài Gòn và 01 lớp cho 60 học viên của 06 CĐCS được tổ chức tại công ty CP Hòa Việt.

Bà Trần Hải Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khai mạc lớp tập huấn
Giảng viên Trần Mạnh Thắng – chuyên viên cao cấp Công đoàn Công Thương

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Tổng công ty (CĐTCT) đã thường xuyên duy trì tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn nhưng hầu hết thành phần mới chỉ đến Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở (CĐCS) trở lên, còn chưa thực hiện tập huấn được cho đối tượng là cán bộ Công đoàn cấp tổ, công đoàn bộ phận nên việc triển khai hoạt động công đoàn tại cơ sở đôi khi còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, 25 CĐCS đã tổ chức Đại hội Công đoàn  nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra 175 người Uỷ viên BCH CĐCS, trong đó, số Ủy viên BCH tham gia lần đầu là 86/175 (49%). Cán bộ Công đoàn cấp tổ, bộ phận các đồng chí mới tham gia nhiều và rất nhiều đồng chí chưa được tập huấn về công tác công đoàn.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam về kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2024 (Văn bản số 110/KH-CĐCT, ngày 16/4/2024) và chương trình công tác năm 2024, Công đoàn Tổng công ty đã mở 03 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, trình độ của cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó giúp các cán bộ công đoàn hiểu và nâng cao nhận thức về chức năng vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Lớp tập huấn tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Trong đợt tập huấn lần này, cán bộ công đoàn tại 14 công đoàn cơ sở phía Nam đã được giảng viên Trần Mạnh Thắng – Chuyên viên cao cấp Ban tổ chức kiểm tra Công đoàn Công Thương giúp tìm hiểu được sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hệ thống tổ chức cũng như nhiệm vụ của các cấp công đoàn. Thông qua phần trình bày của giảng viên, các học viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn sắp tới khi nội dung sửa đổi Luật Lao động năm 2019 và việc Việt Nam thông qua các công ước khi gia nhập Tổ chức lao động Quốc tế ILO chính thức đi vào cuộc sống, cơ hội và thách thức đặt ra với Công đoàn Việt Nam là rất lớn, vai trò của cán bộ công đoàn cấp cơ sở phải được nâng lên, củng cố và góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho người lao động trong ngành thuốc lá nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng trong chương trình tập huấn lần này, một trong những nội dung thu hút nhất là các kỹ năng của cán bộ công đoàn, việc trau dồi những kỹ năng có thể nâng tầm cán bộ công đoàn khi thực thi nhiệm vụ. Phẩm chất của “Thủ lĩnh” công đoàn trong giai đoạn hiện nay cũng được các học viên hào hứng trao đổi và phấn đấu đi tìm những thủ lĩnh tại đơn vị mình, đây là những “con chim đầu đàn” dẫn dắt hoạt động công đoàn cơ sở và các phong trào tại đơn vị mình.

Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn TCT giải đáp thắc mắc của học viên công ty CP Hòa Việt
Học viên trao đổi kinh nghiêm thực tiễn tại đơn vị với Giảng viên và các học viên trong lớp

Phần thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa các đơn vị cũng hết sức sôi nổi, những đơn vị như Công đoàn công ty CP Cát Lợi, CP Hoà Việt, công ty Thuốc lá Long An… đã đưa ra những vấn đề thực tế xảy ra trong hoạt động của mình, đặc biệt nhấn mạnh vai trò công đoàn cơ sở trong đơn vị, để CĐCS vừa hoạt động hiệu quả vừa chủ động trong việc thực hiện Quy chế phối hợp với người sử dụng lao động….Các học viên sôi nổi trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động Công đoàn, những tình huống xảy ra thường ngày để giảng viên, cán bộ Công đoàn TCT giải đáp, cùng tìm ra các giải pháp xử lý tình huống tốt nhất.

Các nội dung tập huấn lần này thực sự đã giúp các cán bộ công đoàn Tổng công ty, CĐCS hiểu và nắm rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, chi tiết của công đoàn bộ phận và tổ công đoàn, những thành phần quan trọng và cốt yếu của công đoàn cơ sở. Đây là nội dung rất thiết thực cho gần 300 cán bộ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở được triệu tập trong đợt tập huấn lần này.

Trong thời gian tới, Công đoàn tổng công ty sẽ tiếp tục chú trọng và mở rộng hơn nữa công tác đào tạo tập huấn với những nội dung sát với hoạt động công đoàn cơ sở, một trong những giải pháp rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

  • Tag:

Bài viết liên quan