Đoàn thanh niên Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng

Tin Đảng-Đoàn 08/12/2022

Linh hoạt và tạo nhiều dấu ấn

Khép lại năm 2022 cùng nhiều nỗ lực phát triển và xây dựng tập thể Đoàn thanh niên ngày một vững mạnh hơn trong tương lai và hình thành đội ngũ kế cận vững chắc, với thế mạnh là sức trẻ nhiệt huyết tiềm năng, đoàn thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Đoàn thanh niên Thuốc lá Sài Gòn chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, từng bước xây dựng thanh niên thời kì mới dựa trên tiêu chí “tâm trong” và “trí sáng”. Người thanh niên có “tâm trong” là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhân cách, đạo đức tốt đẹp, có niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng và Nhà nước, luôn giữ cho tâm trong sáng, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả; đó cũng chính là khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng, xã hội. “Trí sáng” chính là khối óc, là trí tuệ của đoàn viên thanh niên, thể hiện ở sự năng động, sáng tạo, luôn chủ động học hỏi và biết ứng dụng năng lực đổi mới sáng tạo vào công việc chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, để thể hiện sức mạnh, nhiệt huyết tuổi trẻ không ngại khó, không ngại khổ, sáng tạo không ngừng, Đoàn thanh niên Công ty Thuốc lá Sài Gòn còn tích cực tổ chức, tham gia các phong trào hành động cách mạng, bao gồm: Phong trào tuổi trẻ sáng tạo; Xung kích thực hiện cải cách hành chính; Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Xung kích bảo vệ Tổ Quốc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế; Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ; Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm; Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần; Bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng;…

Với mục tiêu củng cố, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh và phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, năm vừa qua, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty Thuốc lá Sài Gòn tập trung tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về các nghị quyết của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đoàn, góp phần gia tăng hiệu quả lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Công ty và kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế của các cán bộ Đoàn trong tổ chức triển khai, thực hiện những nội dung chỉ đạo…

Thể hiện nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết của lớp trẻ, năm 2022 cũng là năm ghi nhận những điểm sáng trong công tác tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn và có sức lan tỏa sâu rộng của Đoàn thanh niên Công ty Thuốc lá Sài Gòn, có thể kể đến như: Hội thao truyền thống 19/5 ngày với 8 môn thi đấu thu hút hơn 200 vận động viên và cổ động viên đông đảo của các đơn vị tham gia; Giải cầu lông Công ty, Giải giao hữu bóng chuyền, Giải giao hữu bóng đá,… Tại Đại hội Đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn thanh niên Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã vinh dự nhận giấy khen cho các thành tích nổi bật trong giai đoạn 2017 – 2022.

Hướng tới nhiệm vụ năm 2023

Đánh giá chung, công tác Đoàn của Đoàn thanh niên Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong suốt năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra, xây dựng được những phong trào trọng tâm trở thành các hoạt động nổi trội và thu hút đoàn viên thanh niên tích cực tham gia.

Đoàn cơ sở Công ty Thuốc lá Sài Gòn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò của Đoàn Thanh niên tại đơn vị, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2023.

Trong đó, có các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra bao gồm: Tăng cường công tác giáo dục, giúp cho Đoàn viên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị; Tổ chức các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề trong lực lượng Đoàn viên thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh việc thực hiện công trình thanh niên tại các đơn vị, thể hiện tính xung kích của Đoàn viên Thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Nâng cao chất lượng đoàn viên và đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Quan tâm đào tạo cán bộ Đoàn kế cận, đặc biệt chú ý phát triển cán bộ nữ.

  • Tag:

Bài viết liên quan