Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 15 năm xây dựng và phát triển

Tin Đảng-Đoàn 05/07/2022

Ngày 28⁄8⁄2007, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 239 – QĐ⁄ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ Đảng bộ có 8 tổ chức đảng trực thuộc (6 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở trực thuộc) với 594 đảng viên, đến nay Đảng bộ Vinataba đã có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (18 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở), 21/22 tổ chức cơ sở đảng có vốn Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, hoạt động theo Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư; 01 tổ chức cơ sở đảng có vốn Nhà nước chiếm dưới 50% vốn điều lệ, hoạt động theo Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư) với 106 chi bộ và trên 1.700 đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ Tổng công ty là mô hình Đảng bộ trong toàn Tổng công ty với có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (18 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở), 21/22 tổ chức cơ sở đảng có vốn Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, hoạt động theo Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư; 01 tổ chức cơ sở đảng có vốn Nhà nước chiếm dưới 50% vốn điều lệ, hoạt động theo Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư  với tổng số 1.704 đảng viên.

15 năm qua (2007-2022), Đảng bộ Vinataba đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ; lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đảng ủy Tổng công ty đã thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII…, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, II, III, xây dựng chương trình/ kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ. Triển khai sâu rộng và hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sức lan toả rộng khắp trong toàn Đảng bộ, là đơn vị tiêu biểu được giới thiệu trong cuốn sách “Những tấm gương bình dị và cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp uỷ Đảng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TKV. Đồng thời đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Những dấu mốc quan trọng và thành tựu nổi bật

Giai đoạn 2010 – 2015, toàn Đảng bộ TCT đã kết nạp được 371 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra, 93,97 % tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 6,03% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu của toàn tổ hợp vượt so với nghị quyết đề ra và đặc biệt đời sống người lao động luôn được quan tâm. Lợi nhuận đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm (Nghị quyết đề ra là 3%/năm); Nộp ngân sách đạt mức cao nhất vào năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,3%/năm (Nghị quyết đề ra là  8%/năm); Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất vào năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm (Nghị quyết đề ra là  2%/năm); Thu nhập của người lao động năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm (Nghị quyết đề ra là 3,5%/năm)

Giai đoạn 2015-2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 514 đảng viên mới, vượt 28,5% so với mức đề ra 400 đảng viên. Hơn 90% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, 20% tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định hoạt động của cấp ủy; xây dựng chương trình công tác toàn khóa. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; các Ban tham mưu, giúp việc hoạt động từ 01/6/2019 đạt hiệu quả. Tập trung chỉ đạo sắp xếp lại mô hình tổ chức các chi, đảng bộ cơ sở gắn với thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất các đơn vị. Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng ghi nhận những thành tựu quan trọng. Nộp ngân sách tăng trưởng 7,1%  so với mức đề ra 2,3%. Lợi nhuận tăng trưởng 6,3% (nghị quyết đề ra là 1%/năm). Thị phần nội tiêu của Vinataba gia tăng từ 55% lên 67% cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu trên 4% (nghị quyết đề ra là 2,5%) đang tạo ra những động lực lớn cho phát triển và sự cải thiện rất có ý nghĩa về năng lực cạnh tranh của Vinataba, qua đó thể hiện vị trí hàng đầu, là mũi nhọn chiến lược phát triển toàn ngành, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong điều tiết vĩ mô của Chính phủ.

Với những nỗ lực không ngừng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận: Cờ Thi đua của Chính phủ (2015, 2017), Cờ Thi đua của Bộ Công Thương (2017), Cờ Thi đua của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Huân chương Hồ Chí Minh (2005 – 2009); Huân chương Độc lập hạng Nhất (2014); Bằng khen Chính phủ (2019); Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bằng khen của Bộ Công Thương (2012, 2014),… Đảng bộ TCT đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 05 năm liền (2015-2020). Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Đảng bộ Vinataba vinh dự là một trong 7 đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối DNTW
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021

Nỗ lực vượt khó khăn – viết tiếp những thành công

  Trong những năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) phải đối mặt với nhiều yếu tố không thuận lợi từ biến đổi thất thường của thiên tai, dịch bệnh; vấn nạn thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, các sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống như thuốc lá điện tử, thuốc lá không khói vào Việt nam thông qua các kênh không chính thức ngày càng phổ biến… . Đặc biệt, Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là công tác xuất khẩu của Vinataba.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

  Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng rất được Đảng bộ Vinataba coi trọng, thực hiện đồng bộ, tạo ra các chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt. Đảng ủy Vinataba và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện đúng và nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chất lượng đảng viên và sinh hoạt đảng được nâng cao rõ rệt; kiện toàn và xây dựng hệ thống tổ chức đảng phù hợp với hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của Vinataba, gắn công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu Vinataba theo chủ trương của Chính phủ. Có thể nói, kết quả của tái cơ cấu đã thể hiện rất rõ ở cả ba khía cạnh: mô hình tổ chức, quản trị; nhân sự, phát huy tính sáng tạo của người lao động và sự lành mạnh hóa về tài chính ở cả cấp Vinataba lẫn nhóm các công ty con.

Tăng trưởng chất lượng cao

Nhận thức rõ định hướng đa dạng hóa sản xuất kinh doanh của Vinataba không còn phù hợp trong bối cảnh mới, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thoái vốn đầu tư ngoài ngành rất thành công. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân trong toàn Vinataba tăng từ gần 11 triệu đồng/người/tháng năm 2015 lên hơn 18 triệu đồng/người/tháng năm 2019, đạt mức tăng trưởng 14,1%/ năm. Hơn nữa, chất lượng phát triển còn thể hiện thông qua một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được Vinataba xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng vượt trội so với nhiều ngành công nghiệp khác của Việt Nam hiện nay.

Khác với nhiều doanh nghiệp nhà nước, mặc dù là ngành công nghiệp đặc thù không được khuyến khích phát triển, song Vinataba vẫn thực hiện tốt những sứ mệnh quan trọng ,ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần bình ổn tiêu dùng trong nước, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Năm 2015, Vinataba nộp ngân sách (không bao gồm thuế nhập khẩu) hơn 8.654 tỷ đồng, chiếm 54% toàn ngành thuốc lá Việt Nam thì đến năm 2019, Vinataba nộp ngân sách đạt 11.368 tỷ  đồng, chiếm khoảng 65,6% toàn ngành.  

Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội

Ngoài hiệu quả và đóng góp trong sản xuất kinh doanh, Vinataba còn luôn quan tâm đến công tác an sinh – xã hội. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Vinataba đã nhận phụng dưỡng 450 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng hơn 1.094 căn nhà tình nghĩa, tình thương và các chương trình hỗ trợ xây bệnh viện cho trẻ em khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, quỹ chất độc màu da cam, ủng hộ quân và dân đảo Trường Sa, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam, hỗ trợ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”,… với kinh phí hơn 62 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyên nghèo, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, Vinataba đã triển khai hỗ trợ hai huyện Hà Quảng (Cao Bằng) và Bác Ái (Ninh Thuận) với rất nhiều công trình thiết thực, gắn với người nông dân như xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trạm y tế, trường học với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Định hướng các trụ cột phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Tháng 8/2020, Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vinataba lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đánh dấu bước phát triển mới của toàn Đảng bộ, giai đoạn của tư duy đổi mới, chuyển biến niềm tin và quyết tâm hành động với mục tiêu: Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng; Phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ; Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; Phát triển các giá trị cốt lõi theo chiều sâu, xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát triển bền vững. Một số chỉ tiêu chủ yếu đặt ra trong nhiệm kỳ là: Phấn đấu Doanh thu tăng bình quân tăng 1%/năm; Nộp ngân sách tăng bình quân 2%/năm; Lợi nhuận tăng bình quân 0,5%/năm; Thu nhập bình quân tăng 2%/năm; Kim ngạch xuất khẩu tăng 2%/năm.

Việt Nam đang tiến tới giai đoạn nước rút của công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển Vinataba theo chiều sâu, giá trị gia tăng cao, đa sở hữu, tăng cường xuất khẩu,… để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của ngành thuốc lá Việt Nam trong chuẩn đối sánh toàn cầu có ý nghĩa rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Vinataba sẽ tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng như: Tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Tổng công ty theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển để phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con; Đồng thời đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy với hiệu quả cao, coi đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình vận doanh sau cổ phần hóa. Việc tái cơ cấu mạnh mẽ sản phẩm trong toàn Tổng công ty, tăng tỷ trọng sản phẩm trung và cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường sẽ ngày càng giúp Vinataba nâng cao vị thế; thể hiện trình độ kỹ thuật, công nghệ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, nhận diện nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của các vùng thị trường để phát triển chuỗi sản phẩm mang thương hiệu mạnh như “Vinataba”, “Sài Gòn”, “Thăng Long”, từ đó xác lập cơ sở thực tiễn vững chắc cho việc phát triển sản phẩm mới của toàn hệ thống, tránh lãng phí các nguồn lực, đồng thời có kế hoạch đầu tư mạnh hơn về vật lực và nhân lực trình độ cao cho công tác nghiên cứu phát triển và thị trường.

Nhìn lại 15 năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, sau này là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, từng bước được kiện toàn về tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và đổi mới về phương thức hoạt động đã có bước chuyển biến tích cực, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phát huy được vai trò đầu tầu, gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là vai trò người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền. Tập thể lãnh đạo đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành thuốc lá, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước giao, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Tự hào với truyền thống 37 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Vinataba kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi với tinh thần “Đoàn kết Đổi mới – Sẵn sàng hành động – Gia tăng hiệu quả”, không ngừng nỗ lực để cùng nhau dựng xây một Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, luôn tự hào và cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty, tiếp tục giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu trong ngành thuốc lá, góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  • Tag:

Bài viết liên quan