Đảng bộ Vinataba tham dự Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tin Đảng-Đoàn 03/03/2023

Chiều 3/3/2023, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty có sự tham gia của các đồng chí Trong HĐTV, Ban TGĐ cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung chính của cuốn sách. Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Cuốn sách gồm 612 trang với hơn 111 hình ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng quan chung về cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học đã khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các ban, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện một số nhiệm vụ: 

Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1263-CV/ĐUK, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập sâu rộng nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị; đưa việc học tập nội dung cuốn sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối, các báo, trang tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp, đơn vị. Thông qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hằng năm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy quản lý về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển nhượng tài sản, các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn, cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định; tăng cường phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Thứ ba, các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV/HĐQT, ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp PCTN, lãng phí: đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ nhằm khắc phục những thiếu sót trong thực hiện chế độ, chính sách, nhất là trong công tác quản lý tài chính ở doanh nghiệp, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập, nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định để phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cần phải kiên quyết, kiên trì thực hiện. Vấn đề căn cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua nghiên cứu, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thấy được những gợi mở rất sâu sắc từ phần thứ hai của cuốn sách – “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Phòng ngừa từ xa, không chỉ PCTN mà còn phòng chống lãng phí, phòng chống cả ngọn lẫn gốc sẽ là kim chỉ nam trong hoạt động PCTN lãng phí tại Đảng bộ. Với cách hiểu, phòng chống ở ngọn là những biểu hiện, nhưng vi phạm cụ thể, và phòng chống từ gốc là từ phương thức làm việc, cơ chế giám sát, quy trình công tác để không thể và không dám tham nhũng, lãng phí. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã  nghiêm túc triển khai Công văn số 1263-CV/ĐUK, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và yêu cầu các đảng ủy/chi ủy trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tập trung tuyên truyền, giới thiệu đến các cấp ủy chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của Cuốn sách này trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên Website, Bản tin Vinataba, bản tin nội bộ của các đơn vị trong Tổng công ty, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,… tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về kết quả thực hiện công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị và của Tổng công ty, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Cuốn sách, nhất là quan điểm – đấu tranh PCTN là nhiệm vụ của mọi người và là quá trình lâu dài; đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để mọi cán bộ, công nhân viên đều phải ý thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện PCTN, tiêu cực là hết sức thiết yếu, quyết định việc thực hiện tốt chủ trương của Trung ương Đảng và cả hệ thống chính trị; liên hệ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực. Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ không ngừng nghỉ; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và yêu cầu phát triển của đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Với tính chất hệ thống – logic cao tiếp thu được từ cuốn “cẩm nang” phòng chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có được nhìn nhận toàn diện hơn, quyết tâm cao hơn thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác đã đặt ra.

  • Tag:

Bài viết liên quan