PHỤ LIỆU

PHỤ LIỆU THUỐC LÁ

Phụ liệu thuốc lá là tất cả các loại vật tư khác ngoài nguyên liệu thuốc lá được sử dụng để sản suất thuốc lá như: cây đầu lọc, giấy sáp và bao bì, bìa carton sản xuất các loại nhãn – tút cho sản phẩm v.v…..

Phụ liệu sử dụng sản xuất thuốc lá điếu chiếm khoảng từ 25-45% giá thành sản phẩm của thuốc lá đầu lọc. Số liệu thống kê cho thấy Công ty CP Cát Lợi – Công ty con của Tổng công ty hiện là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực SXKD phụ liệu thuốc lá, dẫn đạo thị trường một số phụ liệu thuốc lá nội địa về chất lượng và giá cả do ưu thế về quy mô cung cấp lớn, ổn định, năng lực công nghệ sản xuất đạt mức tiên tiến.

Công ty Cổ phần Cát Lợi , tiền thân là Xí nghiệp In Bao bì và Phụ liệu Thuốc lá, được thành lập từ năm 1992. Là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam chuyên sản xuất kinh doanh bao bì và phụ liệu thuốc lá cung cấp cho các đơn vị sản xuất thuốc lá trong khắp cả nước.

Trong suốt những năm hình thành và phát triển, với định hướng chiến lược của Công ty cùng sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã phát triển không ngừng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường bằng sự tín nhiệm của khách hàng.

Với phương châm phát tirển nội lực, tương lai bền vững, Công ty có chính sách thường xuyên nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh đầu tư dây chuyền công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng đáp ứng các sản phẩm đa dạng, phong phú qua đó khẳng định được vị thế của thương hiệu Công ty trên thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu trong khu vực và hướng tới các thị trường xa hơn.

 Phát triển công nghệ là mục tiêu hàng đầu mang tính chiến lược của Công ty nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty có chính sách đầu tư thiết bị và công nghệ mới từ những nước tiên tiến nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng tốt với giá thành hợp lý.  

  • Cây đầu lọc: cung cấp 47% nhu cầu cây đầu lọc toàn ngành và 80% nhu cầu của Tổng công ty.
  • Giấy sáp: Công ty CP Cát Lợi chiếm vị dẫn đạo về giấy sáp; cung cấp 72% nhu cầu toàn ngành và 87% cho Tổng công ty.
  • Nhãn bao bì: Cát lợi chỉ  cung cấp nhãn bao cứng nhu cầu 42% nhu cầu của Tổng công ty và 29% toàn ngành.
Nhãn bao

Ngoài công ty cổ phần Cát Lợi, Tổng công ty còn sở hữu 50% vốn góp tại Công ty liên doanh sản xuất bao bì carton Vina – Toyo và hiện liên doanh này cũng đang tham gia cung cấp sản phẩm cho một số nhãn thuốc điếu Tổng công ty và các đơn vị thuốc điếu khác, số lượng cung cấp hiếm xấp xỉ 32% tổng nhu cầu của Tổng công ty.

Ngoài ra, một số phụ liệu phải nhập khẩu khác như giấy vấn, băng xé, bóng kính…Nguồn phụ liệu nhập khẩu tương đối ổn định do đều khai thác từ các nhà cung cấp truyền thống, đồng thời là nhà sản xuất lớn trong khu vực Đông Nam Á hoặc Trung Quốc, do đó tận dụng được lợi thế ưu đãi thuế quan 0-5%  của khu vực mậu dịch tự do ASEAN, ACFTA. 

Sản xuất bao bì, bìa carton

Sản xuất thuốc điếu của Tổng công ty có lợi thế chủ động được phần lớn phụ liệu thuốc lá  đầu vào cho sản xuất và một phần nguyên liệu nội địa là một lợi thế cạnh tranh lớn của Tổng công ty trong chuỗi giá trị sản xuất kinh daonh thuốc lá. Tuy nhiên, cũng do những hạn chế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nguyên phụ liệu thuốc lá và những bất cập trong  phối hợp liên kết với ngành sản xuất chính là sản xuất công nghiệp thuốc lá điếu, với tư cách như hoạt động công nghiệp phụ trợ, sản xuất thuốc lá điếu của Tổng công ty vẫn chịu những áp lực từ các nhà cung cấp đầu vào.