Thư ngỏ từ Chủ tịch HĐTV Vinataba

Tin Hoạt động 12/08/2021

Website Vinataba xin được giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Chủ tịch HĐTV Hồ Lê Nghĩa gửi tới toàn thể CBCVN, người lao động Vinataba, đặc biệt là những cán bộ, công nhân đang ngày đêm duy trì sản xuất trong vùng dịch.

  • Tag:

Bài viết liên quan