Công ty Thuốc lá Thanh Hóa: Hàng tỷ đồng làm lợi từ các sáng kiến, mô hình mới

Tin Hoạt động 22/01/2024

Phát huy tốt phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, năm 2023, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã phấn đấu đạt, vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao và là 1 trong 6 đơn vị của Tổng công ty được nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chủ động đẩy mạnh sản xuất, nâng cao sản lượng tiêu thụ

Năm 2023, trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Mẹ – Công ty Thuốc lá Thăng Long; sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; Ban lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thanh Hóa cùng tập thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt và vượt kế hoạch được giao với những kết quả khả quan.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ nội địa đạt 1.179,18 triệu bao, tăng 9,09% so thực hiện năm 2021 và vượt 8,58% so với KH năm. Doanh thu đạt 788,49 tỷ đồng, tăng 17,41% so ước thực hiện năm 2022 và vượt 18,61% so với KH năm. Nộp Ngân sách đạt 411,69 tỷ đồng, tăng 6% so thực hiện năm 2022 và vượt 0,4% so với KH năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 31,56% so thực hiện năm 2022 và vượt 38,81% so với KH năm. Tỷ suất LNST/VCSH bình quân đạt 5%, tăng 34,41% so với thực hiện năm 2022 và vượt 19,33% so với KH năm.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 122,9% so với kế hoạch, bằng 123,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, trong điều kiện hàng hóa lưu thông khó khăn, Công ty vẫn tăng cường các biện pháp marketting để giữ thị phần và thị trường. Tiếp tục đầu tư một số mác thuốc mới. Tổ chức bán hàng linh hoạt, tăng cường phối hợp với các nhà phân phối, tích cực chăm sóc sản phẩm và khách hàng, đồng thời, triển khai các phương án sản phẩm mới, phương án tăng giá bán sản phẩm, phương án xây dựng phát triển thị trường Miền Nam, duy trì và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm xì gà. Tích cực nghiên cứu cải tiến gu, chất lượng, mẫu mã bao bì, đa dạng hóa quy cách sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Công ty đã chủ động khai thác được nguồn khách hàng xuất khẩu, nâng cao sản lượng nội tiêu, tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí, bố trí hợp lý hóa sản xuất, giảm tiêu hao, nâng cao năng suất lao động, các chỉ tiêu SXKD cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Các sáng kiến, mô hình mới làm lợi hàng tỷ đồng

Nhận thức rõ tầm quan trọng, tác dụng của các phong trào thi đua ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thanh Hóa quán triệt nội dung Công văn số 194/TLTL-CĐTLTL ngày 01/03/2023 của Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long  về việc phát động phong trào thi đua năm 2023, Công văn số 71/TLTH-CĐ-TĐKT ngày 31/01/2023 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa và Công đoàn Công ty; Quán triệt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty năm 2023.

Trong đó có thể kể đến một số phong trào thi đua tiêu biểu như: Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới, chú trọng nghiên cứu cải tiến mẫu mã, bao bì; Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;…

Với mục tiêu “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả”, cán bộ công nhân viên trong Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã có những cải tiến thiết bị, các giải pháp hữu ích trong công tác, trong quản lý góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cũng được chú trọng.

Từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng, trong đó có 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng Bằng lao động sáng tạo năm 2023 là Ông Mai Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty, tác giả của sáng kiến “Nghiên cứu sản xuất sản phẩm ống điếu rỗng có đầu lọc cho thị trường xuất khẩu” với tổng số tiền làm lợi là 1 tỷ đồng và Ông Nguyễn Văn Thà – Thợ vận hành máy cuốn điếu đóng bao thuốc lá, tác giả của hàng loạt sáng kiến: Cải tiến  máng dẫn sợi – Dây chuyền, đường máng dây nylon hút sợi, đường dẫn đỡ giấy sáp máy cuốn Protos80; Chế tạo hệ thống vệ sinh lô laze máy Protos80; cải tiến ổn định dòng sợi máy Protos80 với tổng số tiền làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Với việc áp dụng mô hình mới: Đổi mới công tác đào tạo thợ vận hành máy cuốn điếu đóng bao và Công nhân cuốn thủ công thuốc lá xì gà, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã rút Rút ngắn được thời gian đào tạo thợ vận hành máy cuốn điếu đóng bao từ 6 -7 tháng xuống còn 3 tháng. Đối với công nhân cuốn thủ công xì gà, thời gian đào tạo được rút ngắn từ 13 tháng xuống 10 tháng. Công ty chỉ tuyển dụng những người đáp ứng yêu cầu của vị trí đào tạo nên nhân sự được tuyển dụng được làm đúng vị trí, không gây lãng phí về nhân lực. Mặt khác, mô hình mới cũng giúp đáp ứng đồng thời 2 mục tiêu là giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương và tuyển dụng được nhân sự tại những vị trí đang có nhu cầu, trang bị cho lao động các kiến thức cơ bản của nghề, giúp lao động thực hiện công việc tốt hơn.

Nhờ những nỗ lực này, năm 2023, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được ghi nhận Tập thể lao động xuất sắc của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, là 1 trong 6 đơn vị của Tổng công ty được nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; bằng chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu Xứ Thanh năm 2023 cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh do UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng.

  • Tag:

Bài viết liên quan