Đại hội Công đoàn Vinatata lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028: Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển

Tin Hoạt động 14/07/2023

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam ; các đồng chí Vũ Trường Sơn, Quách Văn Ngọc, Phan Thị Đức – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Lãnh đạo các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam; Lãnh đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cùng hơn 200 đoàn viên đại diện hơn 7.400 công nhân, viên chức, lao động Vinataba.

Đồng chí Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nói tiếng nói của người lao động

Đại hội lần thứ VI Công đoàn Vinataba diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và công nhân, viên chức, lao động cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu những nỗ lực, kết quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Vinataba trong 5 năm qua.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Vinataba nhiệm kỳ 2018 – 2023, Chủ tịch Công đoàn Vinataba Hồ Kỳ Quốc Hùng cho biết, nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp: Dịch bệnh Covid-19 phức tạp trong 2 năm 2020, 2021, xung đột giữa Nga và Ukraine đã và đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến cho giá nguyên phụ liệu đầu vào ở trong nước tăng cao, đối tác chuyển dịch sản xuất, tiến độ giao hàng kéo dài ảnh hưởng hoạt động SXKD của ngành thuốc lá tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Tất cả đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn Vinataba.

Đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Vinataba, nhiệm kỳ 2018 – 2023 báo cáo tại Đại hội

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đảng ủy Vinataba cùng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty, các đơn vị,… hoạt động công đoàn trong Vinataba đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành khóa V, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng nói lên tiếng nói của người lao động, tạo ra bước chuyển biển mạnh mẽ trong phong trào công nhân lao động trong suốt nhiệm kỳ.

Công đoàn Vinataba đã đạt được một số kết quả điển hình như: Tỷ lệ đoàn viên công đoàn/tổng số công nhân, viên chức, lao động đạt 98%; 92% công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đời sống, việc làm người lao động được đảm bảo, thu nhập bình quân tăng 6,2%/năm; 96% đơn vị có ban hành quy chế dân chủ, quy chế đối thoại tại doanh nghiệp, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ trong doanh nghiệp, có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Đáng chú ý, 100% bản thỏa ước lao động tập thể đã ký có nhiều nội dung cao hơn luật và có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động; 100% đơn vị đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy định nội bộ khác; 100% người lao động được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn, các quy chế, quy định của đơn vị liên quan đến người lao động…

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Đặc biệt là phong trào thi đua tiết kiệm và phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm, toàn Tổng công ty đã có trên 900 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 112 tỷ đồng; tổng số tiền tiết kiệm từ phong trào thi đua tiết kiện trong 5 năm trên 137 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được tổ chức thường xuyên, tập hợp được đông đảo công nhân, viên chức, lao động nhiệt tình tham gia, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp Vinataba.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội luôn được công đoàn Tổng công ty chú trọng. Tổng công ty và các đơn vị đang tiếp tục phụng dưỡng 18 Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng; 5 năm qua đã xây tặng 240 nhà tình nghĩa, 130 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, đóng góp Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 (trên 100 tỉ đồng), Quỹ vì người nghèo Trung ương, ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em… Tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện, xã hội trong 5 năm qua là trên 170 tỉ đồng.

Đột phát trong nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với khẩu hiệu hành động: “Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đoàn kết, đổi mới, dân chủ, thiết thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công nhân lao động, vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam” Đại hội Công đoàn Vinataba lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu: Tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt từ 96% trở lên trên tổng số công nhân, viên chức, lao động; 100% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại với người lao động tại nơi làm việc; 96% đơn vị trở lên ký Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 70% trở lên số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ;

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn Vinataba phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức công đoàn, nội quy lao động của đơn vị và các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động; hàng năm, Công đoàn Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Trong đó, nhấn mạnh vào 3 khâu đội phá: Một là, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động;

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm.

Ba là, đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, kết hợp với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, lao động về ý nghĩa quan trọng và lợi ích của các phong trào thi đua.

Khẳng định vai trò, vị trí công đoàn

Ở góc độ người sử dụng lao động, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ khó khăn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, tinh thần nhiệt huyết, trái tim giàu lòng nhân ái và yêu thương, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn của tất cả công nhân, viên chức, lao động đã làm nên một nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Tổng công ty.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba phát biểu chỉ đạo Đại Hội

“Điểm sáng lớn nhất là trong bối cảnh vô cùng khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Công đoàn đã phối hợp rất nhịp nhàng với tổ chức đảng và chính quyền tuyên truyền, động viên, khích lệ để người lao động an tâm thực hiện sản xuất 3 tại chỗ tại một số đơn vị trong thời gian dài, tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty những chính sách hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do dịch bệnh, góp phần ổn định tư tưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến trong cán bộ, người lao động toàn Tổng công ty, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty không bị đình trệ, đứt gãy, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế và đạt những thành quả rất đáng tự hào” – ông Hồ Lê Nghĩa đánh giá.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, kinh tế toàn cầu và trong nước được dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng gay gắt… sẽ đặt ra những khó khăn, thách thức không hề nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đến đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Để làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Công đoàn Vinataba tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ: Tiếp tục mạnh việc thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội của công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, đặc biệt là 3 khâu đột phá đã nêu trong báo cáo.

Bên cạnh đó, Công đoàn Vinataba cần bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, kế hoạch của Tổng công ty để xây dựng chương trình công tác cho từng giai đoạn, từng năm sát với đặc thù của từng đơn vị; từ đó có các hoạt động phù hợp để phát huy cao nhất được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần vào việc ổn định và phát triển các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Ngoài ra, Công đoàn Vinataba phải là đầu mối thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động như: Luật Công đoàn, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,… Phối hợp với cơ quan chuyên môn luôn chăm lo. cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho người lao động. Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Hơn hết, Công đoàn cần chủ động, tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; qua đó khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và phát triển ý tưởng sáng tạo của đoàn viên và người lao động.

“Triển khai tổ chức phong trào thi đua cần coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Phải coi việc tổ chức phát động thi đua là công tác thường xuyên, là nhân tố thúc đẩy các mặt hoạt động của Vinataba” – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhấn mạnh.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Vinataba, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu thành công Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ VI với 15 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; 12 đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu dự Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Với sự nhất trí cao, đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng tái đắc cử vị trí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh tại Đại Hội: (hình toàn cảnh, hình đoàn chủ tịch, hình bỏ phiếu…)

  • Tag:

Bài viết liên quan