Trung tâm đào tạo Vinataba: Linh hoạt triển khai, ứng dụng công nghệ trong công tác đào tạo thời kỳ dịch bệnh

Tin Hoạt động 06/06/2022

Năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, việc triển khai công tác đào tạo tại Tổng công ty vẫn mang tính chất bị động, phụ thuộc vào tình hình diễn biến khó lường của dịch bệnh. Đặc biệt trong năm 2021 các hoạt động đào tạo tập trung trên lớp gần như bị đình trệ do tình hình dịch bệnh diễn biến với quy mô lây lan rộng khắp cả nước.

Trước những ảnh hưởng trên, nhận được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, Trung tâm Đào tạo Vinataba đã tranh thủ thời gian giãn cách, tổ chức làm việc từ xa để tập trung nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hóa nội dung các chương trình đào tạo như: Quản trị Nhân Sự hiện đại, Quản trị rủi ro, Đào tạo Nhân viên mới, Đào tạo cán bộ nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, xây dựng kế hoạch đào tạo 5 năm (2021-2025) và phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo và đào tạo trực tuyến. Lãnh đạo Tổng công ty không chỉ quan tâm sâu sát đến dời sống người lao động mà rất quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng được công tác chuyên môn và phát triển bản thân của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự hiện đại là chương trình với nhiều giai đoạn, cung cấp các kiến thức chuyên môn tổng thể cho cán bộ chuyên viên làm công tác nhân sự, lao động tiền lương và chế độ của người lao động. Chương trình Quản trị Rủi ro giúp học viên nắm bắt được bản chất của quản trị rủi ro doanh nghiệp và yêu cầu đối với các vị trí quản lý tham gia vào quá trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp; biết cách phân tích, nhận diện những rủi ro trong các lĩnh vực chủ yếu của doanh nghiệp; hiểu được vai trò, chức năng của các chủ thể khác nhau trong doanh nghiệp đối với vấn đề quản trị rủi ro.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 77-NQLT/ĐUCQTCT-ĐUCQĐDTCT, ngày 27/11/2020 của hai Đảng ủy Cơ quan và Cơ quan Đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc “Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo CBNV mới được tuyển dụng tại Đảng bộ Cơ quan và Cơ quan Đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Vinataba đã phối hợp với các Ban Tổng công ty để xây dựng Bộ tài liệu đào tạo và bộ ngân hàng câu hỏi đào tạo cán bộ, nhiên viên mới tuyển dụng vào làm việc tại Tổng công ty.

Bộ tài liệu bao gồm các nội dung về lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức Tổng công ty; các quy chế, quy định làm việc; kiến thức về sản xuất kinh doanh thuốc lá điều như kiến thức pháp luật, các kiến thức cơ bản cây thuốc lá, sản xuất nguyên liệu, sản xuất thuốc lá điếu và giới thiệu về sản phẩm và thị trường thuốc lá. Đây là nền tảng kiến thức cơ bản để một cán bộ nhân viên mới hiểu về ngành thuốc lá nói chung và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nói riêng.

Công tác nghiên cứu thiết kế sản phẩm thuốc lá điếu là công tác kỹ thuật có hàm lượng trí tuệ và sự sáng tạo rất cao, mang tính chất đặc thù của ngành và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực cá nhân. Việc đào tạo năng lực chuyên môn đối với người làm công việc này cũng chủ yếu theo hình thức huấn luyện, kèm cặp truyền kinh nghiệm. Đào tạo về nghiên cứu thiết kế sản phẩm thuốc lá điếu cũng là công việc có nhiều khó khăn, do hạn chế về tài liệu, giáo trình và cách thức diễn đạt mô tả bằng ngôn ngữ, cần sự kết hợp tri thức kinh nghiệm của người đi trước có chuyên môn về nghiên cứu thiết kế sản phẩm thuốc lá điếu và tự đào tạo tại các đơn vị với các kiến thức khoa học làm cơ sở nền tảng. Năm 2021, Trung tâm Đào tạo Vinataba đã tiến hành làm việc, trao đổi với các chuyên gia đầu ngành nhằm tập hợp tài liệu chuyên môn chuyên ngành, xây dựng đề cương tài liệu làm cơ sở để xây dựng bộ tài liệu đào tạo nghiên cứu thiết kế sản phẩm thuốc lá. Hiện nay đang trình trong kế hoạch năm 2022 nếu được Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt sẽ tiến hành xây dựng và đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo nội bộ chính thức.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Lãnh đạo Tổng công ty đã giao cho Trung tâm Đào tạo Vinataba trong năm 2021 là Xây dựng kế hoạch đào tạo 5 năm (2021-2025). Trung tâm Đào tạo Vinataba đã tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu những hoạt động đào tạo, xu hướng đào tạo hiện nay, học hỏi những điều phù hợp với lĩnh vực của Tổng công ty và từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo 5 năm của Tổng công ty trên cơ sở Chiến lược phát triển của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và  theo chuỗi giá trị sản xuất của ngành thuốc lá.

Bên cạnh đó, Trung tâm Đào tạo Vinataba cũng được giao niệm vụ xây dựng Quy chế đào tạo. Hiện nay, dư thảo quy chế đào tạo đang trình và sau khi được Tổng công ty phê duyệt, hoạt động đào tạo sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, phân cấp quản lý rõ ràng công tác đào tạo trong toàn hê thống Tổng công ty. Tại quy chế cũng quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của học viên khi tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Tổng công ty . Thêm vào đó, cũng sẽ quy định về những tiêu chuẩn khi học viên được cử tham dự các khóa đào tạo trung hạn và dài hạn, cùng với đó là những quy định nhằm đánh giá sau đào tạo.

Các chương trình đào tạo, kế hoạch dài hạn và quy chế quy định được Trung tâm Đào tạo triển khai xây dựng, chuẩn bị trong thời gian giãn cách xã hội, làm việc từ xa đã tạo thuận lợi cho bước triển khai thực hiện khi tình hình dịch covid được kiểm soát ổn định, xã hội và nền kinh tế trở lại hoạt động vận hành trong điều kiện bình thường mới, thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh. Một số chương trình đào tạo cũng được Trung tâm Đào tạo đề xuất tổ chức theo 2 phiên bản, trực tiếp tập trung và trực tuyến từ xa, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh để giảng viên và học viên tham gia có những phương án tương tác thích ứng phù hợp.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã từng bước thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng việc sử dụng và vận hành phần mềm E-offcie tích hợp chữ ký số trong công tác quản lý văn bản, hồ sơ, sử dụng hệ thống họp trực tuyến Mobifone meeting. Trên cơ sở đó, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, Trung tâm Đào tạo Vinataba đã tiến hành xây dựng đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo trực tuyến E-learning. Ứng dụng quản lý đào tạo và đào tạo trực tuyến là một giải pháp góp phần giải quyết vấn đề tiếp tục được các hoạt động đào tạo, thu hẹp khoảng cách địa lý và khắc phục khó khăn do các biện pháp hạn chế phòng ngừa dịch bệnh.

Đặc điểm cơ bản của đào tạo trực tuyến là dựa trên tính tự học tập, tự đào tạo của học viên, nên việc tổ chức đào tạo trực tuyến còn từng bước tạo ra được thói quen ứng dụng công nghệ thông tin và tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu nâng cao chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đào tạo giúp cho công tác đào tạo được chuyên nghiệp hơn, theo dõi tổng thể đầy đủ được quá trình học tập và phát triển của học viên. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý đào tạo còn giúp cho học viên dễ dàng tiếp cận được nguồn tư liệu học tập mọi lúc mọi nơi, tự giám sát và theo dõi được quá trình tiến độ học tập của bản thân từ đó đặt ra những mục tiêu cho quá trình tự học tự rèn luyện.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động tập thể có tổ chức nhằm đem đến sự thay đổi trong tư duy, nhận thức và kỹ năng, mang lại những kiến thức, kỹ năng áp dụng hiệu quả trong công việc cho các cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

  • Tag:

Bài viết liên quan