VINATABA: Hoàn thành cơ bản Đề án Tái cơ cấu

Tin Hoạt động 15/04/2016

Ngày 14/04/2016, tại Tp.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ – công ty con Công ty Thuốc lá Sài gòn trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Cửu Long, Long An và Bến Tre về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Sự kiện này đánh dấu việc Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lễ ra mắt Công ty mẹ – công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/05/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá Việt nam; Xây dựng thành Tổng công ty nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới, trong thời gian qua Tổng công ty đã tích cực triển khai các nội dung trong Đề án Tái cơ cấu theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả.

Đến nay, Tổng công ty đã hoàn thành về cơ bản các nội dung của Đề án, trong đó đã hoàn thành 100% việc tái cơ cấu đối với ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Mô hình các công ty thuốc lá điếu sau tái cơ cấu: Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn chuyển về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long. Các công ty Thuốc lá Đồng Tháp, An Giang, Cửu Long, Bến Tre và Long An về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Sau gần hai năm triển khai, đề án Tái cơ cấu đã phát huy tính hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Năm 2015, Tổng công ty Thuốc lá Việt nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: các chỉ tiêu Doanh thu, Nộp ngân sách, Lợi nhuận đều tăng trưởng 13%, Doanh thu đạt 33.749 tỷ đồng; Nộp ngân sách đạt 8.448 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 1.335 tỷ đồng, đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 13.000 CBCNV với mức thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/ người/tháng, tăng hơn 9% so với năm trước.

Sau khi tái cơ cấu, các công ty đã được tham gia vào một sân chơi mới với sự cạnh tranh bình đẳng hơn, giảm bớt được áp lực cạnh tranh nội bộ và trước các đơn vị bên ngoài. Điều này có được là do các công ty trong Nhóm công ty đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm, nhân lực, phân chia thị trường với sự kiểm soát, quản lý chung của Công ty mẹ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con đã có nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực mang lại từ uy tín, thương hiệu của Công ty mẹ.

Nhóm công ty cũng đã từng bước tái lập lại cấu trúc hệ thống thị trường. Đây chính là nền tảng cho việc điều tiết sản phẩm, phân khúc thị phần theo chiến lược quản lý kinh doanh chung của Tổ hợp sau này.

Công ty Thuốc lá Sài Gòn, ra đời từ năm 1929, là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, và là một trong những lá cờ đầu của ngành Thuốc lá Việt Nam.

Năm 2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện thành công mô hình thí điểm tái cơ cấu, tổ chức lại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ.

Sau khi từng bước ổn định hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ – công ty con, Nhóm Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã đẩy mạnh khôi phục thị trường tiêu thụ thuốc lá điếu, tiếp tục phát triển sản phẩm theo hướng trung cấp, chủ động cải tiến hệ thống sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Nhóm công ty đều hoàn thành kế hoạch và có sự tăng trưởng so với CKNT.

Năm 2015, tổng doanh thu thuần của Nhóm công ty đạt 5.158 tỷ đồng, tăng trên 6%; Lợi nhuận trước thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với 2014; Nộp ngân sách trên 2.232 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với CKNT.

Với việc tiếp nhận 05 đơn vị, về quy mô: tổng tài sản hợp nhất của Nhóm công ty đạt 5.667 tỷ đồng, tăng hơn 11,3% so với Cty TL Sài Gòn; Tổng vốn chủ sở hữu 2.790 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 7.840 tỷ đồng, trong đó Sài Gòn chiếm 78,90%; Nộp ngân sách: 2.411 tỷ đồng, trong đó Sài Gòn đạt 2.078 tỷ chiếm 86,19%.

Trước đó, ngày 05/04/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ – công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

  • Tag:

Bài viết liên quan