Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cần đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp

Tin Hoạt động 30/12/2020

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) diễn ra chiều ngày 30/12, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổng hợp và Văn phòng (Ủy ban).

Nỗ lực vượt khó năm 2020, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, ông Hà Quang Hòa – Tổng giám đốc Vinataba cho biết, năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường nội tiêu và xuất khẩu đều bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu thuốc lá nguyên liệu và thuốc lá bao. Các quốc gia Đông Nam Á – thị trường xuất khẩu chủ lực của Tổng công ty thay đổi chính sách theo hướng kiểm soát và hạn chế nhập khẩu thuốc lá càng ảnh hưởng, làm giảm đơn hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, hoạt động cạnh tranh trong ngành thuốc lá nội địa diễn ra gay gắt, vùng nguyên liệu nội địa đang bị thu hẹp, xu hướng sử dụng nguyên liệu của các đơn vị thuốc lá điếu có sự thay đổi theo hướng tăng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu.

Ông Hà Quang Hòa – Tổng giám đốc Vinataba báo cáo kết  quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Theo ông Hà Quang Hòa, với sự chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan quản lý và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Vinataba đã chú trọng thường xuyên chỉ đạo đến từng đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống và việc làm người lao động trong bối cảnh khó khăn. Theo báo cáo, sản lượng thuốc lá điếu của Vinataba đạt 4.038 triệu bao; tổng doanh thu của Vinataba đạt 23.507 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 11.590 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 204 triệu USD

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Vinataba đề ra mục tiêu tổng quát; trong đó, xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. Vinataba sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Vinataba sẽ giữ vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá thông qua việc ổn định thị trường tiêu thụ, tăng thị phần thuốc lá điếu nội tiêu, thay thế thuốc nhập lậu; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng; đồng thời, củng cố và duy trì vùng trồng nguyên liệu trong nước, kết hợp nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nội địa, từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhận định, năm 2020, hoạt động của ngành thuốc lá nói chung và Vinataba nói riêng gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự thay đổi trong cơ chế chính sách đối với hoạt động xuất nhập khẩu dẫn đến khó khăn trong việc xuất khẩu các sản phẩm thuốc lá.

“Qua đây có thể thấy, tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên phải nỗ lực, quyết tâm hết sức để tối thiểu đạt kế hoạch đã đề ra” – Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đánh giá.

Năm 2021, dự báo tình hình khu vực, thế giới dự báo tiếp tục có những biến động khó lường; dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng nhanh ở nhiều quốc gia, gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho các nền kinh tế trên thế giới. Quan điểm của Chính phủ là không giảm các mục tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra để quyết tâm thúc đẩy lao động sản xuất trong nước làm cơ sở tăng trưởng kinh tế.

Từ thực tế đó, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Vinataba tăng cường công tác phân tích dự báo, chủ động xây dựng những giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất khi thị trường có nhiều diễn biến bất lợi và khó lường. Bên cạnh đó, Vinataba cần tiếp tục công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp định hướng chiến lược về phát triển bền vững vùng trồng cây thuốc lá nguyên liệu đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030 của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đại diện lãnh đạo Vinataba

Theo người đứng đầu Ủy ban, Vinataba cần chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động tìm kiếm biện pháp, phương án sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo khai thác tối đa hóa công suất thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra và nâng cao hiệu quả đầu tư. Tổng công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các quy định của pháp luật hiện hành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu Vinataba xây dựng và hoàn thiện các quy định thể chế để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, đồng bộ phục vụ công tác quản trị, kiểm tra, giám sát, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phòng ngừa rủi ro.

Phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Tổng công ty

Cùng ngày, Vinataba đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và Lễ công bố Quyết định của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe đại diện Đảng ủy Vinataba báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đưa ra nhận xét: Phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động Vinataba đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các mặt trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả quan trọng.

Đáng lưu ý, Đảng ủy Tổng công ty đã khẳng định được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt dự báo cung cầu sản phẩm, điều tiết sản xuất hợp lý, cung ứng kịp thời hàng hóa, sản phẩm; đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời sử dụng ngoại tệ thu được để nhập khẩu nguyên phụ liệu, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp lớn cho sự hồi phục kinh tế của đất nước.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. “Do vậy, trong năm 2020 Đảng bộ Tổng công ty cần phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng” – đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025
cho đồng chí Hà Quang Hòa – Tổng giám đốc Vinataba

Tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đồng chí Hà Quang Hòa – Tổng giám đốc Vinataba, đồng thời trao các quyết định thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động của Tổng công ty.

Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu đáp từ, ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba cho rằng: Dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những dự báo về môi trường sản xuất kinh doanh năm 2021, thời gian tới Tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá cũng như tái cơ cấu nội bộ, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, điều phối của Công ty mẹ.

Mặt khác, Tổng công ty triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tiến hành đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tổng công ty; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường pháp chế và quản trị rủi ro.

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, trong năm 2021 một trong những mục tiêu được Tổng công ty chú trọng là thực hiện tốt an sinh xã hội cũng như việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng” cho các cá nhân Vinataba
Ông Hồ Lê Nghĩa trao khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020”
Ông Hà Quang Hòa trao Cờ thi đua toàn diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu
Bà Trần Thị Hoàng Mai – Thành viên Hội đồng Thành viên Vinataba trao Cờ thi đua một mặt của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu
  • Tag:

Bài viết liên quan