Từ ngày 1/7/2022, thuốc lá nhập khẩu và sản xuất trong nước sẽ phải dán tem điện tử

Tin Hoạt động 06/06/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5.

Theo đó, tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyên tắc dán tem điện tử

– Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải được dán tem điện tử theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Mẫu tem điện tử thuốc lá được sản cuất để tiêu thụ trong nước

– Sản phẩm thuốc lá phải được đóng vào thành bao (bao gồm cả gói hoặc hộp), dưới đây gọi chung là bao thuốc lá. Mỗi bao thuốc lá được dán một (01) con tem điện tử. Trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.

Nguyên tắc quản lý tem điện tử

– Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức được phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá hoặc được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

– Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuốc lá hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý theo quy định.

  • Tag:

Bài viết liên quan