Vinataba đổi mới cơ chế, chính sách khoa học công nghệ

Tin Hoạt động 17/11/2020

Chiến lược phát triển khoa học-công nghệ (KHCN) giai đoạn 2015-2020, Việt Nam đề ra mục tiêu tỷ lệ đầu tư cho KHCN ở mức 1,5% GDP vào năm 2015 và trên 2% vào năm 2020. Thực tế cho thấy, hằng năm, hoạt động đầu tư cho KHCN chiếm 2% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh hoạ

Với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), giai đoạn 2016-2020 các đơn vị trong Tổng công ty và công ty mẹ đã tích cực đầu tư cho KHCN, thể hiện qua việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học, cho máy móc, thiết bị có công nghệ cao, đột phá, thiết bị đo lường, phân tích, kiểm tra, cho đào tạo cán bộ kỹ thuật, cho nghiên cứu khoa học, tin học hóa, nghiên cứu phát triển sản phẩm… Trong đó, tỷ lệ đầu tư KHCN tại các đơn vị trong Tổng công ty đã đạt từ 4-14% chi phí quản lý, tùy từng lĩnh vực sản xuất, bình quân toàn tổ hợp đạt 4,93%, đầu tư cho KHCN, tăng trung bình 40%/năm.

Cùng với đó, Tổng công ty đã có 612 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất được triển khai áp dụng. Các sáng kiến này giúp tiết kiệm vật tư, hoàn thiện quy trình sản xuất với giá trị làm lợi trên 83 tỷ đồng và tiết kiệm trên 109 tỷ đồng.

Đơn cử, Công ty Thuốc lá Sài Gòn là đơn vị đi đầu trong phong trào với 130 sáng kiến, đã làm lợi cho Nhà nước 43 tỷ đồng; Công ty Thuốc lá Thăng Long với 128 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thiết kế gia công, chế tạo chi tiết cơ khí, đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt trong điều kiện cường độ cao, làm lợi trên 28 tỷ đồng; Công ty Thuốc lá Bến Tre thiết kế cải tạo máy đóng bao HLP1 từ sản xuất bình thường sang sản xuất bao Auto relock làm lợi 3,2 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, nhiều đơn vị khác của Tổng công ty cũng có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết kiệm chi phí.

Tại hội nghị tổng kết về công tác KHCN giai đoạn 5 năm diễn ra mới đây, Tổng Giám đốc Vinataba Hà Quang Hòa cho biết, Tổng công ty luôn bám sát các hoạt động KHCN. Đội ngũ làm khoa học đã không ngừng sáng tạo cống hiến, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu chuyển giao dịch vụ khoa học kỹ thuật, giúp Tổng công ty khẳng định vai trò trong lĩnh vực sản xuất của mình.

Trong quá trình hoạt động, Tổng công ty luôn bám sát các chủ trương đầu tư cho KHCN của Đảng, Chính phủ, vì vậy giai đoạn 2016-2020 các cán bộ nghiên cứu khoa học của Tổng công ty đã hoàn thành 43 đề tài cấp bộ, 39 đề tài cấp tổng công ty. Hầu hết các đề tài đều đạt chất lượng, góp phần xây dựng các quy định tiêu chuẩn trong quản lý nhà nước.

Định hướng về hoạt động KHCN trong 5 năm tới (2021-2025), Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học, tích cực triển khai thử nghiệm, ứng dụng các công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất, trong đó trên 50% đề tài nghiên cứu khoa học có địa chỉ.

Cùng với đó phấn đấu mức đầu tư cho KHCN tăng tối thiểu 10% so với giai đoạn 2016-2020 và tỉ lệ đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ trên tổng vốn đầu tư đạt 60%.

Vinataba cũng sẽ tập trung xây dựng và đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách KHCN với 3 trụ cột chính là đầu tư và cơ chế tài chính; quản lý tổ chức nhiệm vụ KHCN, chính sách đối với nhân lực nhân tài trong lĩnh vực KHCN; thực hiện lộ trình giảm tar và nicotin của Bộ Y tế thông qua ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

  • Tag:

Bài viết liên quan